Liget - irodalom és ökológia

A Liget új, online kiadása a ligetmuhely.com oldalon érhető el.

 

A liget.org 2015 január-tól csak archívumként működik,

minden friss tartalom az új oldalon érhető el.

 

A folyóiratszámok letölthetőek az alábbi címen:

http://ligetmuhely.com/category/liget/mufaj/folyoirat

Tovább a cikkekhez »
 
 
 
2005 / 2   //    «    15    » 
BETŰK A JUPITEREN - ökokritikai rovat
fordítás: Joseph W. Meeker
esszé (részlet)
betűméret: nagyobb - kisebb  |  nyomtatási nézet
 
 


A betűk persze nem a Jupiteren, hanem a Liget lapjain jelennek meg - most induló, új rovatunk címét azonban nemcsak azért kölcsönöztük Dante Paradicsomának 18. énekébõl, mert a Jupiteren megjelenõ intést (Diligite justitiam qui judicatis terram - Szeressétek az igazságot ti, kik a földön ítélkeztek) különösen fontosnak érezzük, és némi módosítással (Diligite justitiam qui legitis terram - Szeressétek az igazságot ti, kik a földön olvastok) akár rovatunk jelmondata is lehetne, tehát nemcsak ezért, hanem mert a rovatindító elsõ szerzõ, akinek gondolatait alább idézzük, többek között Dante Pokláról is ír, és elemzése az irodalom ökológiai megközelítésének egyik iskolapéldája.

    Joseph W. Meeker humánökológus összehasonlító irodalomtörténettel, környezetvédelemmel valamint az állati és az emberi viselkedésmódokkal foglalkozik, és több nemzeti parkban is végzett kutatásokat - többek között Konrad Lorenzzel is együtt dolgozott. The Comedy of Survival (A túlélés komédiája, The University of Arizona Press, Tucson, 1997) című könyvébõl két részletet idézünk.

 

 

Bevezetés az irodalmi ökológiába

 

Régi hagyományt õrzõ kultúrákban új ismeretségek születésekor jó alkalom nyílik õseink történeteinek megismerésére. Most, hogy Te meg én találkoztunk, hadd beszéljek a családomról.

    A Sinus Block név úgy hangzik, mint valami orrbetegség. Az apai nagyapámat hívták így. 1884-ben, tizenkét éves kisfiúként érkezett Németországból Amerikába. Felnõtté válása hagyományos bevándorló-történet. Fiatal korában iskolázatlanként farmokon dolgozott, így összekuporgatott annyit, hogy apró bútorboltot nyisson. Bevándorló lányt vett el, három gyerekük született. Középkorúként, már mint temetkezési vállalkozó, az iowai Waterloo leggazdagabbjai között tartották számon, s a helyi gyülekezet bigott oszlopa lett. Sinus húszas éveim közepén hunyt el. Nem emlékszem, hogy valaha is beszélgettünk volna. Kemény, szigorú ember volt, az a fajta, aki mindig tartja a távolságot, és egyáltalán nem érdekelték a fiatalok. Nemigen emlékszem egyetlen Sinus Blockról szóló, személyes történetre sem, bár a családi legendáriumban számon tartjuk, milyen nehéz élete volt.

    Joseph Meeker - úgy hangzik, mintha én volnék, de így hívták apám apját is. Õsei még 1635-ben érkeztek Angliából New Jersey-be, és azóta farmerek voltak, egészen az 1929-es gazdasági válságig, amikor Joe Meeker arra kényszerült, hogy eladja iowai farmját. ?29 óta senki nem lett farmer a családban. Ötéves voltam, amikor Joe meghalt. Kevés emlékem maradt róla, mégis úgy érzem, közelrõl ismerem. Szobatudós és zenész volt, mint mind a tíz gyermeke. Amikor csak ellátogattam hozzájuk, még nagyapám halála elõtt, a ház zenével, parázs vitákkal és történetmeséléssel volt tele. Így maradt ez a nagyapa utáni években is. A róla õrzött fotókon leomló, rakoncátlan fehér haja alól gúnyos mosollyal néz vissza rám, kezében hegedű.

    Két generáció távlatából két igen eltérõ genetikai és kulturális hagyomány olvad össze bennem. Ez a kétfajta, eltérõ örökség adta az ösztönzést a könyv megírására. A Sinus Block-részem egyszerűsíteni és polarizálni akar: jó és rossz, fekete és fehér, érv és ellenérv ellentéteként látja a világot. Sinus az õt körülvevõ emberek és események irányítója kíván lenni. Politikailag konzervatív, önértékelésének fontos részét képezi a gazdagság, ami önvédelmi eszköz, de egyszersmind fegyver is. Sinus szerint az élet verseny, õ pedig elhatározta, hogy megnyeri. Szinte látom ökölbe szorított kezét, szájának szigorú vonalát.

    Joe nagyapa álla hegedűjén nyugszik, ujja valami dallamot játszik a hangszeren. Joe nagyapa sosem volt jó üzletember. Egybehangzó vélekedés szerint átlagos farmer volt, akinek nem sikerült megbirkóznia a sikerhez szükséges 18 órás munkanapok kihívásával. Joe-t a családja és a zene érdekelte. Politikailag szocialistának vallotta magát. A szegénység méltóságát, a gazdagság áfiumát hirdetõ Eugene V. Debs volt a példaképe. Az elsõ világháborút követõen Joe családtagjaiból szervezte meg a Meeker Zenekart. A zenekarban minden gyermeke azon a hangszeren játszott, amelyre õ maga tanította õket. Beutazták Iowa sáros útjait, táncesteken léptek fel és önálló koncerteket adtak. Azért dolgozott a farmon, hogy együtt tarthassa a családot. Ennek érdekében Joe kidolgozott egy tervet: hogyan vásárolhat elég földet, hogy mindannyian együtt élhessenek a zene, a szocializmus és a család utópiájában. 1929-ben a birodalma fenntartására felvett hatalmas kölcsönök a csõd szélére sodorták. Miután a bank eladta a farmot, a család szétszéledt. Joe álma szertefoszlott.

    Nagyszüleim bennem élnek tovább. Évszázadok genetikai és kulturális hagyományát képviselik. Ellentétes természetük, értékeik nem pusztán saját döntéseiken alapulnak. Viselkedésmintáik, természetük az elmúlt hatezer év különbözõ irodalmi hagyományaiban, s a szájhagyomány által terjedõ mitológiai örökségben gyökereznek. Az emberek viselkedése - a többi élõlényhez hasonlóan - évmilliók alatt kialakult magatartásmódok alapján magyarázható.

    A különbözõ viselkedésminták megértését számos forrás segíti. Ezek közül számomra legkedvesebb az irodalom. Az ihletett szerzõk műveikben magatartásmódok, motivációk és döntéshelyzetek részletes leírásait halmozták fel, az emberiség örökségének minden korszakából és kultúrájából merítve. Másik lehetséges segítõnknek a tudományos etológia kínálkozik - az állati viselkedés részletes leírása, illetve ezeknek a kutatásoknak kiterjesztése az evolúciós pszichológiára, a viselkedés genetikai alapjaival foglalkozó tudományra. Az alábbiakban az irodalom- és természettudományok körébõl mutatnék néhány mintát, amelyek segítségünkre lehetnek eltérõ múltunk evolúciós és kulturális gyökereinek megértésében.

    Sinus Block karakterének megfejtéséhez leginkább a kultúrtörténet kínál magyarázatot. Egy kis német városkában született, az Északi-tenger partján. A területet évszázadokon keresztül a teuton lovagrend, a porosz militarizmus, a szigorú üzletiesség, a protestáns fanatizmus és a Hanza-liga erõszak-politikájának szelleme uralta. Az egyén és a társadalom egyaránt rideg volt arrafelé. Ifjúkorának alapélménye a hatalom, a kontroll, és a szélsõségesen polarizált gondolkodás. Ezt a légkört vitte magával Iowa német közösségébe. Ezek a viselkedésminták természetesen nem Németországban születtek - az ókori Görögország történetében is gyakran találkozhatunk hasonló elemekkel. Nem kevésbé jelentõs ennek az antik görög ideálnak a továbbélése a modern nyugati nemzetek kulturális örökségében.

    Joe nagyapa személyiségének vizsgálata jóval összetettebb folyamat. Nem egy viselkedésjegye igen céltalannak tűnhet, különösebb meghatározott célok és felmutatható eredmények nélkül. A megélhetés folytonosságának fenntartása láthatóan már megelégedésére szolgált, míg a gazdasági összeomlás ettõl az álomtól is megfosztotta. Ideje legjavát a beszélgetések és a történetmesélés töltötte ki - ám ezzel egy centet sem keresett. A Meeker Zenekar a különbözõ táncmulatságokon egy dollár belépti díjat számolt fel. A befolyó összeg gyakran még az útiköltség fedezésére sem volt elég, profitot sosem hozott. A zene és a beszélgetések a család összetartásának, együttműködésének kellékei voltak: ez számított értékmérõnek Joe nagyapa számára. Úgy vélem, szomszédai nem tarthatták különösen sokra, hiszen látszólag játszadozással töltötte az életét. Életvezetésének mintája az evolúció õstörténetében a madarak és emlõsök viselkedésében keresendõ. Ezt a mintát komikus útnak neveztem el. Könyvem elsõsorban a komikus út különféle magyarázataival kíván foglalkozni: a komédia, az emberi és állati játék sajátosságait, valamint a különféle fajok egészséges egyedeinek játékát vizsgálja.

 
Kommentek (0)
Szóljon hozzá!

  Név* (kötelező)

  E-mail* (kötelező, de nem jelenik meg)

  Website (nem kötelező)

Tartalom* (kötelező)


A *-gal jelölt mezők és a tartalom rész kötelezőek.

Milyen nap van ma?*
(Ellenőrző kérdés a kéretlen levelek kiszűrésére.) 
 
Liget.org   »   Folyóirat   »   2005 / 2   »   fordítás: Joseph W. Meeker
 
replica watches
replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches
replica handbags replica handbags replica handbags replica handbags replica handbags replica handbags
70-640 70-640 642-832 1Z0-051 220-701 642-813 70-411 642-447 300-209 300-207 070-294 itexam911