Liget - irodalom és ökológia

A Liget új, online kiadása a ligetmuhely.com oldalon érhető el.

 

A liget.org 2015 január-tól csak archívumként működik,

minden friss tartalom az új oldalon érhető el.

 

A folyóiratszámok letölthetőek az alábbi címen:

http://ligetmuhely.com/category/liget/mufaj/folyoirat

Tovább a cikkekhez »
 
 
 
2007 / 6   //    «    10    » 
VAN FOGALMAD? - Arányérzék
Suhai Pál
Egy talált tárgy körüljárása
jegyzet 
betűméret: nagyobb - kisebb  |  nyomtatási nézet
 
 


Könnyen belátható, hogy az ún. természeti katasztrófák nem csupán a természet művei, s legfeljebb első indulatunkban tűnhetnek egy bosszúálló Isten kiszámíthatatlan reakciójának. Már Rousseau is hangsúlyozta egyik Voltaire-rel perlekedő levelében, hogy a lisszaboni földrengés és a hozzá hasonló kataklizmák szörnyű következményeiért is az ember, a történések előidézője a felelős: a földrengések ugyanis elsősorban városokban pusztítanak, a városokat pedig az ember hozta létre.

    A rousseau-i okfejtést mai világunkra alkalmazva különösen aktuálisnak érzem. A természethez fűződő viszonyunkban a tanulság szinte magától kínálkozik. A felelősség (vagy felelőtlenség) társadalomban mutatkozó hatásai azonban nehezebben átláthatók. Hogyan lehetséges, hogy az emberek közötti viszonyokat inkább az amigdala, a "hüllőagy" uralja, mint a homloklebeny? A nyugati, a civilizált társadalomban is, amelynek részrendszerei a lehető legésszerűbben elrendezettek? S egyik rész sem akar mást, csak a tiszta logikát, a maga logikáját érvényesíteni? Talán éppen ezért. Az "ésszerűségnek" a költségvetésben kizárólag fiskális szempontokra redukált fogalma és erre épülő, emberi vagy természeti veszteségekkel nem számoló gyakorlat alkalmasint nagyobb és közvetlenebb fenyegetést jelenthet a szegény ember számára, mint a New Orleans-i hurrikán.

    A társadalmi kontroll alól kiszabadult részrendszereknek az egész szempontjait maga alá gyűrő logikája valóságos ámokfutássá fajulhat. Olykor úgy érezzük, elszabadult az ész, s önálló és külön logikájú részrendszerei (pl. a gazdasági, a katonai vagy a rendőri) hihetetlen radikalitással és rigiditással lépnek fel, és letarolják az életvilág egészét. Ezt az eredetileg Hermann Brochtól származó képet még tovább rajzolhatjuk: ma már ott tartunk, hogy mindegyik rész önállósult, s függőségébe igyekszik kényszeríteni az összes többit (és az egészet). Azok is, amelyeknek egymástól való függetlenségét, a hatalmi ágak megosztását eredetileg éppen a társadalom egészének jó működése (a diktatúrák megelőzése) érdekében találták ki - mint annak idején a cserépszavazást.

    Mindez kicsiben, a mi viszonyaink között is szemlélhető. Elég, ha az önkormányzatokra, a polgárok helyi képviseleteire gondolunk, amelyek működésében felsejlik a török korból ismert kettős adóztatás gyakorlata. Ennek egyik oka az államháztartási hiány Szküllája és a gazdasági pangás Kharübdisze között hánykódó központi költségvetés új stratégiája. Az adók átcsoportosítása. A központi kormányzat az új helyzetben az önkormányzatoktól megvonja forrásaik egy részét, s kárpótlásul az ingatlanadót nyújtja nekik. Adókivető funkciójukban megerősödve a helyi képviseletek, bár a központi megszorításokra panaszkodnak, két kézzel szorongatják polgáraik torkát. Az önkormányzatoknak az utóbbi pár évben kialakult, az egyén felett gyakorolt hatalmára saját esetemet hozom fel példaként.

    A nyolcvanas évek végén nagybátyám jóvoltából váratlan örökséghez jutottam, mintegy százezer forinthoz, amelyből (természet iránti nosztalgiák s Babits-reminiszcenciák hatására) Esztergom-Szamárhegyen telket vásároltam. (Íme, a talált tárgy.) Ráadásul, középiskolai tanár létemre, még nyaralót is építettem volna rá. Építési kérelmemet az esztergomi önkormányzat annak rendje és módja szerint (Bős-Nagymarosra hivatkozva) elutasította. (Bár mindvégig kecsegtetett az építési tilalom feloldásával.) Végül föl kellett adnom szándékomat, s szégyenszemre (nem kis veszteséggel) el kellett vonulnom. E viszontagságos történet tárgyi bizonyítékául a városban mindössze szerencsétlen telkem maradt, mely fölött a természet - az én megnyugvásomra is - visszaállította ősi jogait. Eltelt másfél évtized, s az esztergomi önkormányzatnak is eszébe jutottak a jogok: 2007 januárjától bevezette a telekadót. Ennek mértéke maga a mértéktelenség: nem kiemelt övezetben is (mint amilyen az "enyém") 131 Ft négyzetméterenként. 740 négyzetméteres telkem teljes vételárát így minden évben adóként kellene befizetnem. S mit ad az önkormányzat az adó indokául szolgáló belterületi besorolásért? Csupán villanyvezetéket, az is több mint 150 méterre található telkemtől. A részleges közművesítettségnek ezzel vége is. Se víz, se csatorna, se gáz, se köves út. Van viszont alkotmányjogi szempontból is tisztázatlan helyzet: az esztergomi önkormányzatnak sem lakcímem alapján (budapesti lakos vagyok), sem tulajdonom alapján nem lehetek polgára - így tehát a fölöttem eljáró hatóságot nem is választhatom. Ebben a viszonyban nem polgár, hanem formálisan is alattvaló vagyok. Baj az is, hogy nehezen tudok szabadulni állampolgári öntudatomtól. Könnyebb lenne alattvalói mentalitással. Fölháborít, ami velem történik. Ráadásul élénken emlékszem hasonló helyzetekre, a Rákosi-diktatúra időszakára, amikor nagyszüleimet szorongatták hasonlóan irreális beadási követelményekkel - de ők "megszabadulhattak" vagyonuktól, "felajánlhatták" (!) földjeiket a téesznek. Ez még számomra is kiút lehetne, ha a kapzsi hatalom nemcsak a számokkal, de velem is törődni tudna. Hiszen én is fölajánlanám kis örökségemet! Lemondanék, ha lehetne. De nem lehet, nincs szabadulás az intézményesített logika adósrabszolgaságából. A létező demokrácia szép új világában sem.

 
Kommentek (0)
Szóljon hozzá!

  Név* (kötelező)

  E-mail* (kötelező, de nem jelenik meg)

  Website (nem kötelező)

Tartalom* (kötelező)


A *-gal jelölt mezők és a tartalom rész kötelezőek.

Milyen nap van ma?*
(Ellenőrző kérdés a kéretlen levelek kiszűrésére.) 
 
Liget.org   »   Folyóirat   »   2007 / 6   »   Egy talált tárgy körüljárása
 
replica watches
replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches
replica handbags replica handbags replica handbags replica handbags replica handbags replica handbags
70-640 70-640 642-832 1Z0-051 220-701 642-813 70-411 642-447 300-209 300-207 070-294 itexam911