Liget - irodalom és ökológia

A Liget új, online kiadása a ligetmuhely.com oldalon érhető el.

 

A liget.org 2015 január-tól csak archívumként működik,

minden friss tartalom az új oldalon érhető el.

 

A folyóiratszámok letölthetőek az alábbi címen:

http://ligetmuhely.com/category/liget/mufaj/folyoirat

Tovább a cikkekhez »
 
 
 
2007 / 6   //    «    16    » 
VAN FOGALMAD? - Növekedés
Ács József
Á. J. válasza
jegyzet 
betűméret: nagyobb - kisebb  |  nyomtatási nézet
 
 


Á. J.: Élni, növekedni, gyarapodni - az élővilág ősparancsa és az emberi kultúra alaptörekvése. Mi más lenne a Földön kibontakozó élet, az élőlények számára a legfőbb jó, azaz minden egyéb jó foglalata és előfeltétele, mint az életben maradás és mi lenne kerülendőbb rossz a halálnál? Keressük, ami az életet - a mi életünket - serkenti, növeli, bontakoztatja (ami jó), s kerüljük, ami zsugorít, fojtogat, pusztít bennünket (ami rossz).

    De ki ez a mi?

    Az ószövetségi teremtéstörténet Istene megáldja a vízi állatokat, a madarakat és az embert. Ugyanazt az ősparancsot adja nekik: "Szaporodjatok és sokasodjatok, és töltsétek be a tenger vizeit / a földet". Az Úr a pusztító vízözön után ugyanezekkel a szavakkal fordul Noéhoz. Ábrám szolgálójának, Hágárnak, Iszmael anyjának ugyanazt ígéri az angyal, amit tizenhárom év múlva az Úr Ábrámnak/Ábrahámnak: hogy megsokasítja utódait. Ezt Izsáknak és Jákobnak/Izraelnek is megismétli, majd a Mózesnek adott törvényekben megerősíti. A mi, legalábbis az Ószövetségben, egyértelmű: a vérségi alapon körülhatárolható zsidó nép.

    Az élet gyakorlatában persze mindez bonyolultabb: az emberi elme a képzelt és valós veszedelmek közepette, túlélésre törekedve, a legkülönbözőbb egyéni és kollektív meggyőződésekre támaszkodva, eszmékkel, csoportokkal, hiedelmekkel azonosul (többnyire tudattalanul). Az úgynevezett vélemény legtöbbször csupán ennek a rejtett azonosulásnak/idegenkedésnek a kivetülése. A túlélés az elme számára egyenlővé válik az eszme, csoport, hiedelem túlélésével. A külön világok határait a vágyak és félelmek, a kényszeresség, mohóság vagy szűklátókörűség uralta elmék zseblámpa-fénykörei jelölik. Ami azonban egyikük számára jó, a másikuk számára rossz (ha más társadalmi csoporthoz tartoznak, könnyen megesik), s ez állandó összeütközések forrása. Az alvók Hérakleitosz szerint külön világokban élnek, míg az ébereknek egyetlen, közös világuk van. A szellemi értelemben vett növekedés ebbe a közös világba törekszik. Elsősorban nem a zseblámpa (az ész) fényerejét növeli (ami kevesek kiváltsága lenne), hanem kinyitja a betáblázott ablakot, hogy besüssön a nap.

    Ezért nem lehet közömbös, hogy a növekedés minek a növekedése, hiszen annak a növekedését tekintjük jónak, amivel azonosulunk és annak a növekedése ellen küzdünk, amely túlélésünket fenyegeti. A két szerepet a társadalom különböző csoportjai számára ugyanaz a jelenség is megtestesítheti.

    Az úgynevezett véleményformálás például számtalan csatornán igyekszik meggyőzni a kizsákmányoltakat, hogy az őket fojtogató növekedést tekintsék gyarapodásuk zálogának: a legjobb példát ehhez mindjárt a véleményformálók múltbeli és jelenbeli gyarapodása nyújtja. Ha a kizsákmányoltak valóságos gyarapodása, jólétük növekedése fenyegetni látszik a kizsákmányoló növekedését, a kizsákmányoló nem fog habozni azt a növekedést pangásnak, egészségtelen, káros jelenségnek, illúziókergetésnek minősíteni: a növekedés apostolai tehát egyszersmind a növekedés legádázabb ellenségei, ami azért sem meglepő, mert már a versenyszféra farkastörvényei közepette is saját növekedésünket látjuk éltetőnek, mások növekedését fenyegetőnek.

A szellemnek hátat fordító, s egymással szembeforduló milliónyi önzés nem egyensúlyozta ki egymást, és nem hozott létre élhető közös világot, csupán az önzések egybeolvadó óriás-buborékjait.

    Igen, létezik szerves fejlődés, egészséges növekedés - egyébre sincs szükségünk -: abban a közös világban.

 
Kommentek (0)
Szóljon hozzá!

  Név* (kötelező)

  E-mail* (kötelező, de nem jelenik meg)

  Website (nem kötelező)

Tartalom* (kötelező)


A *-gal jelölt mezők és a tartalom rész kötelezőek.

Milyen nap van ma?*
(Ellenőrző kérdés a kéretlen levelek kiszűrésére.) 
 
Liget.org   »   Folyóirat   »   2007 / 6   »   Á. J. válasza
 
replica watches
replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches
replica handbags replica handbags replica handbags replica handbags replica handbags replica handbags
70-640 70-640 642-832 1Z0-051 220-701 642-813 70-411 642-447 300-209 300-207 070-294 itexam911