Liget - irodalom és ökológia

A Liget új, online kiadása a ligetmuhely.com oldalon érhető el.

 

A liget.org 2015 január-tól csak archívumként működik,

minden friss tartalom az új oldalon érhető el.

 

A folyóiratszámok letölthetőek az alábbi címen:

http://ligetmuhely.com/category/liget/mufaj/folyoirat

Tovább a cikkekhez »
 
 
 
2005 / 6   //    «    19  
BELSŐ RUHATÁR
Ács József
Az ismeretlen fluidum
novella 
betűméret: nagyobb - kisebb  |  nyomtatási nézet
 Ha kora hajnalban, nyugtalan alvásából felriadva felül az ember az ágyban és fülelni kezd, megesik, hogy szavakat hall; ha elhatározza, hogy átizzadt, hátára tapadt pizsamájában kimegy a kacatokkal telezsúfolt erkélyre, hogy kiszellõztesse a fejét, megesik, hogy a katedrálüveg túloldalán is megmozdul valaki: a szomszéd gimnazista korú fia, aki hajdani önmagunkra emlékeztet, éppen az utcát és a júniusi reggel levegõjét tanulmányozza, ezt az ismeretlen fluidumot, melynek in concreto elsõsorban az emberi szervezetre gyakorolt hatása érdekli. 

    Megkérdezem, hogy van.

    Egyszerre szemléli a világot és végez önmegfigyelést, ami kétszeres erõt kíván, mondja. A koncentráció egy üvegpohár, magyarázza, ha végigfut rajta a repedés, így, húzza végig az ablakon a körmét, rögtön kettéesik, ami pedig benne volt, az szétfolyik. Ez történt most is. Meglehet, puszta jóindulatból zúztam szét az összpontosítását, pillant rám szemüvege mögül, de lássam be, van abban valami paradox, hogy ezután épp a hogylétérõl érdeklõdöm. Hát hogyan tudna egy mondatot is mondani errõl - ezek után?

    Egyébiránt a napszakokból próbál jeleket kiolvasni, mert, mondja, számunkra nincs más adva, mint ez a jelenségvilág, az egymásba kulcsolódó eseményeknek ez a felfoghatatlanul gazdag sokasága.

    Az idõpont megválasztása természetesen nem véletlen, teszi hozzá, a reggeli utca tanulmányozása ugyanis jóval egyszerűbb. Déltájra valahogy mindent megül a fáradtság pora, az emberek, járművek jövés-menése öncélú kavargássá változik, melyben értelemnek már nyoma sincs. Az este vizsgálata még ennél is reménytelenebb, ez a feladat egyelõre még meghaladja az erejét. Éjszakára ellenben megint minden áttekinthetõvé válik. A világ éjszaka leegyszerűsödik: mindenbõl csak a jelenségek feltörhetetlennek tűnõ burka marad. Az éj pillanatai ezért a legegyszerűbbek, egyszersmind a legrejtélyesebbek is. Az éjszaka és a nappal átmenetét, a dolgoknak ezt a sajátos halmazállapot-változását vizsgálva szeretné a rejtélyt kikutatni. Következésképpen számára a hajnal és a reggel a legértékesebb idõszak. 

    És a dél? - kérdezem.

    A dél nem ismer se múltat, se jövõt: olyankor a jelen izzó vasszöge fúródik a városi tájba. 

A délután agóniája aztán eltart egészen estig. Akkor a nappal felépült világrendet  összerogyasztja a szürkület: megroskad és magába fordul minden. A járdákba préselt léptek, 

a házfalakba csavart tekintetek szürke rétegei összetöredezve szétporlanak, s ebben a felkavarodó porfelhõben a dolgok elvesztik körvonalaikat: nem marad más, csupán a múlt. 

    Ami szürkületkor történik, az, mielõtt befejezõdne, már emlékké válik: még létre sem jött, máris elmúlik. Ég és föld visszahúzódnak a teremtés elsõ napjának megkülönböztetést nem ismerõ egyformaságába. Szürkületkor múltat lélegzünk be és múltat lélegzünk ki, s nincs ilyenkor egyszerűbb a jósmesterségnél. Mint kettéhajtott papírlap, ha átdöfi a kés: a jövõ és a múlt egy helyütt szakad ki. Egymásba nyílnak, s ugyanaz látszik bennük.

    Aztán lassan megérkezik a mindent kitöltõ éj, mely gyűlöletes, mert mindent megfojt. Feketék a kertek, a házak, mint a test ráncaiba száradt alvadt vér. Éjjel minden a hullamerevség állapotában várja a hajnalt. A napfelkelte már csak konstatálja a halál beálltát: 

a vér, ami akkor elömlik mindenen, lassanként felszárad, s a holt tárgyakba újra visszatér az élet, hogy felöltse magára a halott világot, mint egy kabátot. Naphosszat hordja, majd alkonyatkor ernyedten lehull a kéz, s éjfélre mindent kiejt. Onnantól hiába próbál kiemelkedni bármi, az éj szörnyű súlya visszanyomja kockaforma ketrecébe. Semmiféle forma nem törhet ki ebbõl az egyformaságból, mert nem a formák, hanem a rájuk rótt sorsok egyformasága ez, mely már színültig tölti õket. Nincs bennük a feltámadás, az újjászületés reménye. Csak heverhetnek tehetetlenül, mint eldobált lavórok egy roppant szeméttelepen, az éjszaka szeméttelepén. Oly tehetetlenek, hiszen a nappal sokféle formáját is kölcsönkapták csupán! Az éjszaka zajai, dörejei-robajai nem a tárgyakból erednek, hanem a tárgyak alatti világ morranásai, azé a világé, ahol alakjukat vesztett tetemekként préselõdnek egymásra minden korok, a valaha létezett dolgok földtani rétegei, melyek közül, mint földmozgás robajlása emelkednek fel ezek az iszonyatos hangok, hogy az elmúlás burkát a túlfelérõl átlyukasztva ideszakadjanak erre a világra. Recsegés-ropogásukat egyetlen szenvtelen tekintet kíséri csak: a Hold!

    Ha ágyunkban ekkor felülve fülelni kezdünk, majd mezítláb kibotorkálunk az erkélyre, a közvilágítás gyér fényében körbetekintve megállapíthatjuk, hogy a szomszédban senki sincs, ahogy tegnap és tegnapelõtt sem volt, hiszen a lakás évek óta üresen áll, és senki sem tudja, ki az örökös, ki a tulajdonos. A konyhában még felhajtunk egy nagy pohár csapvizet, majd visszafekszünk. Hamarosan hosszú és természetesen álomtalan alvásba merülünk.

 
Kommentek (0)
Szóljon hozzá!

  Név* (kötelező)

  E-mail* (kötelező, de nem jelenik meg)

  Website (nem kötelező)

Tartalom* (kötelező)


A *-gal jelölt mezők és a tartalom rész kötelezőek.

Milyen nap van ma?*
(Ellenőrző kérdés a kéretlen levelek kiszűrésére.) 
 
Liget.org   »   Folyóirat   »   2005 / 6   »   Az ismeretlen fluidum
 
replica watches
replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches
replica handbags replica handbags replica handbags replica handbags replica handbags replica handbags
70-640 70-640 642-832 1Z0-051 220-701 642-813 70-411 642-447 300-209 300-207 070-294 itexam911