VISSZA a szerzők listájához
Mester Béla
 

1962-ben született Sátoraljaújhelyen. Könyvtáros és magyar szakos tanár (Nyíregyháza, Bessenyei György Tanárképző Főiskola, 1985), filozófia (ELTE, 1989). Egyetemi doktor (ELTE, filozófiatörténet, BTK 1996), PhD (Kolozsvár, Babeş-Bolyai Tudományegyetem, irodalomtudomány, 2003; ELTE, politikafilozófia, 2005). Hosszabb ideig tanított a Nyíregyházi Főiskola jogelődjén, ahol ma is tart filozófiai kurzusokat. 2001 óta az MTA Filozófiai Kutatóintézetének munkatársa. Szakterületei a politikafilozófia története a kora újkorban, a magyar filozófiatörténet és a magyar politikai eszmetörténet. 

 

„[A]z emberiség eredeti bűntől való mentessége [...] nem jelent bűntelenséget, hiszen az egyenértékű lenne a tökéletességgel. A tökéletlen, gyakorlatilag mindig bűnbe eső ember általában létrehoz valamilyen politikai hatalmat, de ez nem antropológiai szükségszerűség. Az ember éppen azért bonthatja föl a társadalmi szerződést, mert legalább elvileg, legalább egy hipotetikus pillanatra elképzelhető egyszerre emberként és társadalmi szerződésen kívüli lényként, hiszen nem bűnösként és így nem hatalom alá született, sőt, talán nem is Ádámtól származik. Szabadnak születik ebben az értelemben is, szabadon kezdhet új hatalmi és etikai történeteket”

(Preadamiták, eredeti bűn, emberi szabadság)

 
CIKKEK  

2011
2011/1 - A gondosan félrecsapott kalap

2010
2010/11 - (Non) datur saltus in natura
2010/6 - A víz és az úr
2010/2 - A koncentrációs tábortól a menedzserkapitalizmusig – A modernitás rövid története paradoxonokban elbeszélve
2010/1 - Papucs és forradalom

2009
2009/1 - Iskolák, izmusok

2008
2008/9 - Rohan. Az idő?
2008/7 - Egy kelet-közép-európai értelmiségi útjai a 20. századi hatalom körül
 
KÖNYVEK
Ehhez a szerzőhöz nem tartozik könyv.

Egyéb:

Fontosabb írásai:

Hatalom, ember, technika Szilágyi István prózájában, Kijárat Kiadó, Budapest, 2004.

Magyar philosophia. A szenvedelmes dinnyésztől a lázadó Ikaroszig, Pro Philosophia, Kolozsvár-Szeged, 2006. 

Közelítések a magyar filozófia történetéhez. Magyarország és a modernitás, Áron Kiadó, Budapest, 2004, (szerk. Perecz Lászlóval) 

A politikai közösség kora modern fogalma. John Locke előfeltevései, Kellék, 17 (2001). 

Az ételek szabadságától a polgári szabadságig. John Locke és a kora újkori protestáns diskurzus, in: Dénes Iván Zoltán (szerk.): A szabadság értelme - az értelem szabadsága. Filozófiai és eszmetörténeti tanulmányok, Argumentum Kiadó, Budapest, 2004. 

Preadamiták, eredeti bűn, emberi szabadság. Az emberiség származásáról alkotott elméletek etikai és politikafilozófiai következményei John Locke és utókora gondolkodásában in: Nyíri Kristóf–Palló Gábor (szerk.): Túl az iskolafilozófián. A 21. század bölcseleti élménye, Áron Kiadó, Budapest, 2005.

 

VISSZA a szerzők listájához