VISSZA a szerzők listájához
Kállay Géza
 

 

1959-ben született Budapesten. 1984-ben végzett az ELTE magyar, angol és általános és alkalmazott nyelvészet szakán. Két évig az Általános és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszéken volt tudományos segédmunkatárs, majd az Angol Tanszéken (ma: ELTE, Angol-Amerikai Intézet, Anglisztika Tanszék) lett tanár, jelenleg is itt dolgozik egyetemi tanárként. 1991-92-ben Soros Ösztöndíjjal a Leuveni Katolikus Egyetemen tanult, majd itt védte meg 1996-ban Ph.D. disszertációját, mely irodalom és filozófia viszonyáról szól. 1995-ben Fulbright Ösztöndíjjal a Harvard Egyetemen tanult és kutatott Stanley Cavell irányítása mellett. 2003-ban habilitált. 2004-2005-ben szintén Fulbright Ösztöndíjjal a Kaliforniai Egyetem Santa Cruz-i kampuszán adott elő irodalmat és filozófiát. Érdeklődési területei: irodalom és filozófia viszonya, irodalomelmélet, Ludwig Wittgenstein filozófiája, reneszánsz angol dráma, különösen William Shakespeare, drámatörténet.

 

Felesége, Kállay G. Katalin a Károli Gáspár Református Egyetemen tanít amerikai irodalmat. Három leányuk van: Zsuzsanna 1989-ben, Eszter 1994-ben, Mária 1995-ben született.

 

"A nyelv: ismeret, tett, lét. A három együtt, és még így sem tökéletes. De ahogy a tragikus hős teljessége, "tökéletessége" önnön végességének teljes és tökéletes átélésében és elismerésében rejlik, úgy kell nekünk is a nyelv "tökéletességét", valódi teljességét felismernünk abban, hogy hányféle értelemben töredékes."

 

 
CIKKEK  

2014
2014/12 - Kenta úr az alvilágban
2014/9 - „Olyan csunya, mint én” – a hétköznapiság szépsége Kosztolányi Dezső Pacsirtájában [2]
2014/8 - „Olyan csunya, mint én” – a hétköznapiság szépsége Kosztolányi Dezső Pacsirtájában I. rész
2014/6 - Mondhatunk-e többet? – Camus és Wittgenstein
2014/3 - „... szövegedre mástól kell kommentár?“ Shakespeare metafizikai olvasata
2014/1 - Hát akkor most mit mondjunk?

2013
2013/8 - „Ó, teremtésnek roncsolt mesterműve” – Kierkegaard és Lear király
2013/6 - Határok árnyalatai
2013/5 - Hagyományos és mai irodalomtörténet
2013/4 - „Ott találjuk Macbethet”

2012
2012/10 - Egy napfordulásnyi idő
2012/7 - A Bolond nyolcadik levele Cordeliának
2012/3 - Forrásból ered a nagy folyó is“ – Shakespeare forrásainak tartománya
2012/1 - Shakespeare-képek

2011
2011/12 - Ernest Black - 2. rész
2011/11 - Ernest Black | 1. rész
2011/10 - Háló és hal – gondolkodás és valóság
2011/9 - „...És most, Petruchio, beszélj“
2011/8 - Jelentés és önazonosság – Saul Kripke névelméletéről
2011/6 - Az értelmetlen, a kimondhatatlan és az én
2011/4 - „Ezt a sötét éji palotát el nem hagyom” – nevek a Romeo és Júliában
2011/3 - A Bolond hetedik levele Cordeliának
2011/3 - Modernizmus, posztmodernizmus és a krimi újraírása
2011/2 - Onyegin Anyégin
2011/1 - Mi, komédiások, tartsunk össze

2010
2010/12 - Dionüszosz bírói széke előtt – tragikum és komikum
2010/11 - Hitugró
2010/10 - Őzsuta
2010/9 - „Szép szemek... szép szemecske...”
2010/8 - A képzelet Hamlet Egérfogójában
2010/6 - Lámpaláz
2010/5 - A képbe helyező szerkezet
2010/5 - Hallotta a saját hangját – Kámán Balázs kötetéről
2010/4 - A Bolond hatodik levele Cordeliának
2010/3 - „Vén ember, mit cselekszel?” – a „halálos betegség” szorongató öröme: Scrooge, Lear és Kierkegaard
2010/2 - Az idő menete
2010/1 - Aggasztó sejtés

2009
2009/11 - Bűnt izzad
2009/9 - A Bolond ötödik levele Cordeliának
2009/8 - Tragikus atmoszféra
2009/7 - Tragikus atmoszféra
2009/7 - Elmerülve
2009/6 - Féktelen, tomboló felfuvalkodottság
2009/4 - Saját szaga
2009/3 - A Bolond negyedik levele Cordeliának
2009/3 - Közös
2009/2 - A Bolond harmadik levele Cordeliának
2009/1 - Szapulófa

2008
2008/12 - A Bolond második levele Cordeliának
2008/12 - Szó-kép, kép-szó - Ács József-Kolovratnik Krisztián könyvéről
2008/11 - "Olyan művet látsz, mely életet másol" - Shakespeare: Téli rege
2008/10 - A negyedik személy
2008/9 - Leontes a menzán
2008/8 - „Sok-sok sütemény” és „nagy-nagy konyhakés”
2008/7 - „Sötétlő végtelen”
2008/6 - "Zsákot hord hátán az idő, uram"
2008/5 - Kulcsfogalmak kulcsfogalma: metafizika és mélyszerkezet
2008/3 - A Bolond levele Cordeliának
2008/3 - "Olyan mûvet látsz, mely életet másol" - Shakespeare: Téli rege
2008/1 - Hérosz a koszban, avagy a posztmodernizátor

2007
2007/11 - Nevek és névmások
2007/7 - Szóval a képbe
2007/7 - Lélek-ismeret - kötőmódban
2007/5 - Általános vagy személyes?
2007/4 - Caleb sarka
2007/2 - Mi a vers?
2007/1 - Szabad vers (is)?
2007/1 - Távoli sziget

2006
2006/12 - Angela Holleto
2006/8 - A lélek jelenléte
2006/7 - Bölcselet, filozófia, irodalom
2006/4 - „A természet fürge meglopása”: természet, együttélés, irodalom
2006/3 - Dr. El Math
2006/1 - A „tornacipős” Lear

2005
2005/11 - A magyar Vihar
2005/10 - Sárszegrôl nézvést
2005/4 - Engem gondol el
2005/1 - Sok és sakk

2004
2004/9 - A látó olvasóról - Wittgenstein (ars) poeticája kapcsán
2004/8 - E végső csókban múljak el veled: szerelem és halál az Othellóban
2004/5 - Melyik Erasmus-kávéházban
2004/2 - "Semmi vérjel" - Arany János balladájáról

2003
2003/12 - Családi hasonlóság
2003/11 - "De végezz, nyelv, némulj, keserű száj" - Athéni Timon és a visszavont jóság
2003/9 - Caius Iulius Lupus vallomásai
2003/8 - "...Egy szép borító lesz igazi éke"
2003/1 - Drámai pillanat - Platón és Arisztotelész vitája

2002
2002/11 - Lovran, 1939-1965-2002
2002/8 - A nyelv határai
 
KÖNYVEK
 
A Liget gondozásában megvásárolható, az alábbi linkre kattintva:
A nyelv határai (e-könyv), Liget, 2014.
Nem puszta szó, Liget, 2013.
És most: beszélj!, Liget, 2013.
Semmi vérjel, Liget, 2008.
Személyes jelentés, Liget, 2007.
Melyik Erasmus Kávéházban, Liget, 2007.
A nyelv határai, Liget, 2006.
A nyelv határai, Liget, 2004.
Nem puszta kép, Liget, 2002.
Nem puszta tett, Liget, 1999.
Nem puszta szó, Liget, 1996.
VISSZA a szerzők listájához