VISSZA a szerzők listájához
Szántó Gábor András
 

1946-ban született Budapesten. Az ELTE BTK magyar-orosz szakán végzett (1969), ugyanitt lett bölcsészdoktor (1986). Közel négy évtizeden át dolgozott a felsőfokú magyar és orosz irodalmi oktatásban. Részt vett az MTA Irodalomtudományi Intézetében folyó kapcsolattörténeti kutatásokban. Egy ezek keretében készült Majakovszkij-tanulmányát a szovjet nagykövetség letiltatta. (1995-ben Gábor Andor-díjat kapott érte.) Az ELTE TFK-án tartott órái közül leginkább a „Kötelezők – másképpen” speciálkollégiumot kedvelte. Műfordítással is foglalkozott (Puskin, Blok, Majakovszkij, Kandinszkij, Bulgakov). Tevékenyen közreműködött Galgóczy Árpád új Anyegin-fordításának létrehozásában és népszerűsítésében. 2006-ban jelentette meg Babits Halálfiai c. regényének kritikai kiadását (Némediné Kiss Adriennel és T. Somogyi Magdával együtt). Jelenleg a Babits-novellák kritikai kiadásán dolgozik.

 

A folyó azért viselkedik ilyen halkan és szelíden, hogy a „nap” meg ne botoljék a habjai fodrában – vagyis azokban a hullámokban, amelyeket az Úti levelek a gyermekek szőke üstökéhez hasonlított... Ennek az éterien anyagtalan és csodálatos versszaknak a költői telitalálata és kulcsszava a megbotoljék szó, amely a Petőfi-művek tágabb szövegkörnyezetében egy idillnek látszó „horror” iszonyatára döbbenti rá az olvasót. Egy folyó habjaiba botló és azon táncot járó „nap”, illetve egy gyermek üstökébe „botló” és azon „táncoló” apa ugyanis olyan rettenetes dolgot művel, amit hosszú évek múlva sem lehet kiheverni, s amit mindig újabb és újabb versekben kell „szublimálni”. (Babits Mihály Petőfi-képe és a mai Petőfi-kutatás néhány problémája)

 
CIKKEK  

2013
2013/4 - Csinosságra kapatás és glória

2012
2012/6 - Szentek és szentségtörők – Arany János Toldi estéjéről

2011
2011/9 - Az epikus költő és az eposzi „csudálatos“
2011/7 - Lélekjárás – Arany János: Toldi estéje

2010
2010/9 - „Az utolsó szó jogán” – Stendhal: Vörös és fekete
2010/8 - „Egy karrier története” – Stendhal: Vörös és fekete
2010/7 - Egy regény színei
2010/6 - Petőfi apa-versei
2010/5 - Petőfi mint életrajzi költő
2010/4 - Petőfi mint egyszerű költő
2010/3 - Kenyér és bor, sajttal – Mihail Bulgakov Batumjáról
2010/1 - Petrovics, Szendrey, Petőfi – avagy apák és fiuk
 
KÖNYVEK
Ehhez a szerzőhöz nem tartozik könyv.

Egyéb:

Babits Mihály: Halálfiai, 1 – 2, Argumentum, 2006. (kritikai kiadás)

Szilárd Léna: Andrej Belij és az orosz szimbolista regény, Széphalom, 2002. (szerk. és ford.)

Az orosz irodalom története 1941-től napjainkig, szerk. Hetényi Zsuzsa, Nemzeti Tankönyvkiadó, 2002. (társszerző)

A. Marcsenko: Tanúvallomás. A Hruscsov-korszak lágereiről, Korona, 2002. (fordítás)

V. Kandinszkij: A szellemiség a művészetben, Corvina, 1987. (fordítás)

VISSZA a szerzők listájához