VISSZA a szerzők listájához
Hegedűs Gábor
 

Budapesten született 1946-ban. 1970-ben szerzett diplomát az ELTE TTK matematikus szakán, majd 1983-ban kandidátusi fokozatot a Leningrádi Állami Egyetemen. Matematikai szakterülete az operációkutatás és az extremális algebra; ilyen tárgyú cikkei a 80-as évek első felében jelentek meg. Informatikusként (programozó, rendszerszervező, adatbázis tervező, rendszerintegrátor, szakértő stb.) dolgozott. Informatikai szakterülete elsősorban a rendszerek építését segítő technológiák adaptálása, kidolgozása és bevezetése, jó adatbázisok készítése. Ő tervezte (fiai programozták) a Britannica Hungarica kiadói szoftverét. Beszél oroszul és angolul, szívesen olvas latinul.

"A matematikát úgy szokás emlegetni, mint a biztos tudás területét, pedig
−    matematikai eszközökkel nem választható ki a természetnek megfelelő axiómarendszer;
−    a matematika nem dolgozhat akármilyen általános fogalmakkal (pl. összes halmaz halmaza, önmagukat nem tartalmazó halmazok halmaza stb.);
−    az axiómarendszerek nem lehetnek teljesek abban az értelemben, hogy mindig lesznek olyan kérdések, amelyek az axiómarendszerben föltehetők, de az axiómákból nem következik rájuk válasz (vö. Gödel tétel);
−    nem sikerült belátni az alapvető axiómarendszerek ellentmondásmentes voltát, csak azt, hogy ezek egyszerre ellentmondásosak vagy ellentmondásmentesek;
−    a bizonyításokból nem küszöbölhető ki az emberi tévedés lehetősége.
Milyen a bizonytalan, amikor ilyen a biztos?!"

 
CIKKEK  

2014
2014/1 - A Haza minden előtt

2009
2009/8 - Valódi

2008
2008/12 - hozzászólása

2007
2007/12 - Biztos tudás
2007/12 - Kép, és amihez társítjuk
2007/6 - Tudom, vélem, képzelem
 
KÖNYVEK
Ehhez a szerzőhöz nem tartozik könyv.
VISSZA a szerzők listájához