VISSZA a szerzők listájához
Bárkán György
 

1942-ben született Budapesten. Az ELTE BTK-n pszichológusként és magyar-lélektan szakos tanárként diplomázott, majd filozófiai főiskolát végzett. Dolgozott a Péterfy Sándor u. Kórházban, a Magyar Posztógyárban, a Munkaügyi Minisztérium Módszertani Intézet – Társadalomtudományi Intézetében, az MTA Pedagógiai Kutatócsoportjánál, majd vezető pszichológusként a Csepel Autógyár Ergonómiai Laboratóriumában és a Psychotest Lélektani Laboratóriumban.

Érdeklődési területe: pszichoterápia, szociálpszichológia-pszichoszociológia, filozófiai és esztétikai (művészet)lélektan

 

Kezdeteimtől az az egyetlen, fő dolog izgatott, amit ember és társadalom, ember és világa kölcsönhatásának nevezhetünk, a „kívül és a belül” egyszerre és együtt. Mögötte persze az egységes emberkép, természetesen belső ellentmondásaival, vagy fordítva, az ellentmondásos ember, amint a mélyből egységre való igénye s valódi egysége a felszínre tör, diszciplínák sziklás buktatóit között a DISZCIPLÍNÁT kerestem, amely ezt megjeleníti. Ez az egységes, közös gondolati alap sejlik föl esszéim, pszichológiai, filozófiai-esztétikai, nyelv- és irodalomtudományi tanulmányaim mögött.

 
CIKKEK  

2013
2013/8 - Buber lelke

2011
2011/11 - Disszonancia és paradoxon

2009
2009/12 - Nemzetpolgár
2009/5 - Mítoszok
2009/3 - Emberkép
2009/1 - Természet

2008
2008/7 - „Játszani is engedd”
2008/4 - Győztesek és vesztesek
2008/2 - Az elidegenülés végnapjai?

2007
2007/12 - Személyes tudás - morális elkötelezettség
2007/8 - A mitikus ember alakváltozásai
2007/5 - A „személyes”, a megértés és a félreértés
2007/1 - A politikai neurózis természetrajzához

2006
2006/10 - Morális inverzió
2006/1 - Woyzeck - képzettársítások
 
KÖNYVEK
Ehhez a szerzőhöz nem tartozik könyv.

Egyéb:

Fontosabb publikációk:

Vidékről származó fiatal munkások urbanizációs kérdései. Kézirat, Budapest, 1968. Egyes fejezetei különböző folyóiratokban láttak napvilágot.

Kép, kultúra, társadalom I – III. - In: Fotóművészet, 1972/ 4., 1973/1- 2. sz.

Munkásifjúság és szocializáció. - In: Közgazdasági Szemle, 1972/6. sz.

A pszichológia szerepe a századforduló társadalomtudományi megújulásában. - In: Magyar Pszichológiai Szemle, 1983/4. sz.

Hogyan alakult ki az értékválság? - Kritika, 1988/5. sz.

A faji előítélet és a Holocaust szépirodalmi ábrázolása. - In. A modern regény Közép-Európában. – Szegedi Egyetem, 1995.

A túléléstől a gyógyulásig. - In: SOTE Magatartáskutató Intézet kiadványai, IV. Kötet. 1996.

Napló, dokumentum, műalkotás. - In: Holocaust Füzetek, 1997.

Személyes tudás, tehetség, politika. - Élet és Irodalom, 2002. szeptember 20. sz. (XVl/38.) 

Arthur Koestler, a pszichológus. In: Pro Philosophiae, 35. sz, 2005.

Ébrenjárók, alvajárók. In: Polonyana, 2005/ 1-2. sz. 

VISSZA a szerzők listájához