Liget.org   »   2012 / 11   »   G. István László  –  Repülő szőnyeg
http://www.liget.org/cikk.php?cikk_id=2619
betűméret: nagyobb - kisebb  |  nyomtatás

„Verstani szőnyegem erre repül, jegyeket beszerezni!

Állóhely van még, végig szép lesz a kilátás.”

(gyors-lassú hexameter 1. )

 

 

 

Delíriumos sün

(periodikus hexameter bukolikus dieresissel 2.)

 

Álmos a sün, mert éjszaka dőzsölt, összezavarták:

este a reggelt, reggel az estét várja szegényke.

 

 

Magyar virtus

(katenoplion hexameter, penthemimerésszel 3.)

 

Szőrivel üld a lovat, mert nyerge kifordul alólad,

nincs ügetésre időd, rajtad csak a vágta segíthet.

 

 

Egyenlőtlen küzdelem

(szapphikus hexameter, hepthémimerésszel, Hermann-híd 4.)

 

„Megváltozhat a hangulatom”, kiabálja a medve.

Dörgő szózata mégsem ijeszt: kiterítem ebédre.

 

 

A kávézás politikája

(kaimakótosz hexameter 5.)

 

Légy inkább levegő: feketézzél felszabadultan!

 

 

A tó titka

(müúrosz hexameter, trithémimerésszel, bukolikus híd 6.)

 

Alszik a tó. Ha a felszine megroppan: törik a jég.

Hogyha figyel, mire lelke aláhullik – kiszabadul.

 

 

Gyászoló kacsa

(szpondaiedzon, harmadtrochaikus metszet 7.)

 

Nézd, nincs kiskacsa köztük, az éjszaka mind elvitték.

Fel-felsejlik az árnya. Amíg hiszi: együtt úsznak.

 

 

1. A hexameter hat verslábból áll. Az ötödik láb daktilus, a hatodik spondeusz. A többi láb vagy daktilus vagy spondeusz. A sorok utolsó szótagja közömbös hosszúságú. A gyors hexameterben a hatodik lábon kívül minden láb daktilus – a lassúban pedig az ötödik lábon kívül mindegyik spondeusz.

2. A periodikus hexameterben DSDSDS lábsorrenddel a datiluszok és a spondeusok felváltva követik egymást. A bukolikus dieresis a negyedik láb után szóhatárt helyez el – itt a metszet nem lábat, hanem lábhatárt metsz (dieresis).

 

3. A katenoplion hexameterben DDSDDS sorrendben követik egymást a daktilusok és a spondeusok.

A penthemimerész a harmadik láb első szótagja után helyezi el a szóhatárt – ez a metszet a lábmetszés miatt cezúra és nem dieresis.

 

4. A szapphikus hexameterben SDDDDS sorrendben követik egymst a spondeusok és a daktilusok.

A hepthémimerész a negyedik láb első szótagja utáni cezúra (itt van szóvég). A hidak tiltott vagy kerülendő szóvégek szabályai. A Hermann-hídban a negyedik láb két rövid szótagja közti szóvéget kell áthidalni (elkerülni).

 

5. A kalmakótosz hexameterben az egymást követő szavak rendre egy szótaggal hosszabbak: 1-2-3-4-5 szótagos szavak követik egymást.

 

6. A müúrosz vagy csonkavégű hexameter hatodik lábának hosszú szótagja helyett rövid áll. A trithémimerész a második láb első szótagja utáni cezúra. A bukolikus hídban a bukolikus dieresist kell áthidalni.

 

7.  A szpondaiedzonban az ötödi láb daktilus helyett spondeus. A harmadtrochaikus metszetes sorban a harmadik láb daktilus, és a cezúra a láb első rövid szótagja után áll.