Liget - irodalom és ökológia

A Liget új, online kiadása a ligetmuhely.com oldalon érhető el.

 

A liget.org 2015 január-tól csak archívumként működik,

minden friss tartalom az új oldalon érhető el.

 

A folyóiratszámok letölthetőek az alábbi címen:

http://ligetmuhely.com/category/liget/mufaj/folyoirat

Tovább a cikkekhez »
 
 
 
Archív számok
 
 
 

Előfordulhat, hogy az embert úgy kínozza a honvágy a hazája iránt, hogy közben benne él; mert érzi, ez a haza nem esik egybe azzal a hazával, amelyben csakugyan élni lehetne. Otthonról hazavágyni pedig sokkalta kilátástalanabb, mint távoli helyekről, ahonnét a távolságnak hála, úgy tetszik, az otthon körvonalazható alakokkal, emlékekkel és megfeleltethető házaknak, vizek szagának, dombok vonulatának.

(Nacsinák Gergely András Kassák Lajos versérő)

Tovább a cikkekhez »
 

Európában a művészet, amióta a kézművességtől elszakadt, sohasem volt az élet alapja, csak valami többlet, mint a tejhab a kávén… A művészet azt mutatta meg, mi a legigazabb, amit a nyugati ember képes magából előbányászni, még ha a végeredmény nem is volt mindig kellemes. De mit ér mindez, ha ezt a legjobbat a legrosszabb tengere veszi körül, az aljasság és nívótlanság óceánja.

(Nacsinák Gergely András: Az árulók)

Tovább a cikkekhez »
 

Odakinn még javában sütött a nap, de mi becsuktuk az ablakokat, lehúztuk a redőnyöket és suttogva tanácskoztunk, akcióképtelen értelmiségiek. Két barátunk azonnal cselekedni akart (semmi faksznizás, te lefogod, én lekenek neki egy frászt, jó soká pofozom és ennyi…), a többség leintette őket, az volt a véleményük, hogy én nem süllyedhetek ennek a baromállatnak a színvonalára, egyenesen kell haladnom, a jog útján, az is igaz viszont, hogy mivel hazánk nem jogállam, csak tévúton járhatok, tehát csapdába estünk, puff.

(Bíró Zsuzsa: Tegnap dörömböltek, holnap dörömbölnek...)

Tovább a cikkekhez »
 

Mit keresek itt, kérded. Ahonnan jövök, ott még szarabb. Orrfacsaró fos. Ürülék. Egy mocskos zuga Kelet-Európának. A gond, hogyha onnan indulsz, ahonnan én, a szar követ, mint morzsát a hangya. Ez a salátagyár ebben a nyeszlett skandináv szegletben. Ki nem szoptad volna, hogy itt a salátát sem termesztik, hanem gyártják, mi?

 

(Szabó Elvira: Enyveskezű Andie)

Tovább a cikkekhez »
 

Az antiszemita ugyanis nem okvetlenül gyűlöli a zsidót, és főleg nem a zsidót gyűlöli. Félelme, sérelme, irigysége tárgyát nevezi zsidónak, s a jogos védekezés e megfoghatatlan, de számára nagyon is jól érzékelhető veszedelem ellen jogosítja fel rendkívüli magatartásra. Kívülről nézve azonban, tehát azoknak a szemében, akik e kényszerképzetnek nem áldozatai, megvetés és gúny tárgya lesz, amint dühödten marja magát ott, ahol nem viszket; mutogatja rühét, amit inkább takargatnia kellene.

Lányi András: Bűn és bűnhődés

Tovább a cikkekhez »
 

Volt más is Gracián Pista tenyerébe írva: egy körforma három szétágazó vonallal, ám azt az öregapja se tudta megfejteni. Hosszú élete alatt sose találkozott ilyennel, nem tudta, jót vagy rosszat jelent-e, bár inkább az utóbbira hajlott. Megnézi jobban, ígérte, ha megleli az elkallódott pápaszemét, ám erre soha nem került sor. Azt a fránya szemüveget a szalmazsákjába csúszva a halála után találták meg.

Jámborné Balog Tünde

 

Tovább a cikkekhez »
 

Betűk voltak ott, csakugyan: de sohasem látott betűk; kacskaringós, szeszélyes hurkokat vető számok és írásjelek; ezenfelül magyarázó ábrák sokasága, itt-ott egész oldalakat betöltő grafikonok, egy-két táblázatra emlékeztető rácsozat, és illusztrációk, amelyeknek egyetlen szépséghibája, hogy az égvilágon semmit sem magyaráztak vagy világítottak meg – ehelyett még inkább összezavarták, aki segítségükkel próbált volna tájékozódni a lapok rengetegében.

(Nacsinák Gergely András: Szfinx a könyvtárban)

Tovább a cikkekhez »
 

Nem hazudok a virágos réten álló konténernek semmilyen alkalomhoz illő színt, maradjunk abban, hogy nem emlékszem a színére, arra viszont kristálytisztán, hogyan bámult rám. Vajon látta, hogy felé tartunk és sejtette, akarunk tőle valamit? Kíváncsi volt? Netán félt?

(Inczédy Tamás)

Tovább a cikkekhez »
 

Nincs mibe belefulladni, beleveszni, a rettegett információs özönvíz egész egyszerűen nem létezik. Az általunk nem reprezentált jelvilág tőlünk távoli világokban rezeg, mint azok a kozmikus sugárzások, amelyeknek kereszttüzében létezünk a nap 24 órájában – csak éppen nincs róluk tudomásunk, nem érzékeljük ezeket. Az információ nem lerohan, megtámad minket, mint egy ragadozó, nem eláraszt, mint az árhullám, hanem magunkhoz hívjuk, szólítjuk, mint egy megszelídített háziállatot, és szomjunkat enyhítjük vele.

(Z. Karvalics László)

Tovább a cikkekhez »
 

Az ember büszke. Van is mire. Van két szép, hosszú lába, azokon jár. Kezével fog, szájával beszél. Van agya, hogy mindezt összehangolja. Hogy fogalmakat alkosson vele. De ez kevés. Kell egy saját, külön büszkeség. Az ő lába nagyobb, keze ügyesebb, szája szebb szavú – az agya, az pedig nemcsak agy, de mondjuk, magyar. Mások meg, szegények, ugye, nem magyarok. És mivel irigykednek ránk, hát bántani akarnak minket. Mi védekezünk. Mert van mi.

(Konok Péter: Honvágy)

Tovább a cikkekhez »
 
Liget.org   »   Folyóirat   »   Archív számok
 
replica watches
replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches
replica handbags replica handbags replica handbags replica handbags replica handbags replica handbags
70-640 70-640 642-832 1Z0-051 220-701 642-813 70-411 642-447 300-209 300-207 070-294 itexam911