Liget - irodalom és ökológia

A Liget új, online kiadása a ligetmuhely.com oldalon érhető el.

 

A liget.org 2015 január-tól csak archívumként működik,

minden friss tartalom az új oldalon érhető el.

 

A folyóiratszámok letölthetőek az alábbi címen:

http://ligetmuhely.com/category/liget/mufaj/folyoirat

Tovább a cikkekhez »
 
 
 
2009 / 1   //    «    10    » 
KELL EGY JÓ SZÓ - egy Beney Zsuzsa-idézethez
Bujtor László
...Nagy fordulat...
jegyzet 
betűméret: nagyobb - kisebb  |  nyomtatási nézet
 
 


 

„Van-e ember, aki megmondja, hogy mikor történt a nagy fordulat?” - kérdezi Beney Zsuzsa, amikor választ keres, hol hibázta el a tökéletesítés útját az ember. Úgy vélem, nincs senki, aki megmondhatná, hol volt a nagy fordulat. Mert nem volt fordulat. Az út volt hibás. Illetve nem is az út. Hanem aki járt rajta. Az első lépéstől a végeredményig. Mert minden utazó mást lát ugyanazon az úton. Kinek egy katedrális fényei, kinek egy múzeum kincsei, kinek a mély szegénység vagy a csillogó üzletek kínálata marad meg emlékként, viszszatekintésre érdemes élményként. Éppen ezért értelmetlen visszamenni eddig vagy addig a pontig. Azt a pontot csak ma látjuk fordulatnak. Akkoriban nem volt az. Akkoriban csak az út megkülönböztethetetlen és jellegtelen része volt. Egy darabkája. Ezek a darabkák aztán egymásba kapcsolódva vezettek idáig. Számomra tehát nem a nagy fordulat felmutatása a kérdés, hanem hogy az emberi faj miként jutott ide? Mi volt az a győztes génkészlet (vagy viselkedéskészlet, mintarendszer), ami sikerre(?) segítette? Ha ezt a kérdést képesek vagyunk megválaszolni, megválaszoltuk a nagy fordulat kérdését is. Mert 2 millió évvel ezelőtt Afrika szavannáit több, egykorú és egymással konkurens hominida-faj osztotta meg. Majd felemelkedett egy, az egyetlen, a leginkább agresszív vérvonal, amely legyőzte a többit: kiirtotta fajtársait, felfalta vérrokonait. Önmaga maradt fönn. És tudata mélyén, a kollektív emlékezetbe vésődve megőrződött a sugallt ige: a túlélés záloga mások, a konkurens kiirtása.

    Amíg ez a modell kisléptékben érvényesült, addig az emberi faj fennmaradását segítette. Ám nagyléptékben, az egész bolygóra kiterjedve és az egész bolygón elterjedve, már nemcsak saját magát, de egész bioszféráját veszélyezteti. A globális emberiség számára az egész bolygó, annak valamennyi ökoszisztémája a konkurens. Konkurálni (versenyezni, győzni és legyőzni), azaz küzdeni (mi több, leküzdeni) nagyon ősi hajtóerő. A történelem ezt sokszorosan bizonyította. Az a populáció, amely kultúrájában nem őrizte meg az agresszivitást, a küzdés és leküzdés vágyát, előbb-utóbb egy harciasabb, brutálisabb (kifinomult neocortex helyett robusztus hüllő-agy vezérelte) „konkurens” populáció (nevezhetnénk törzsnek, vallásnak, kultúrának, nemzetnek - ebből a szempontból lényegtelen) áldozata lett. Szempontunkból a folyamat csak eszköz a küzdési vágy génjének továbbörökítéséhez. Úgy tetszik ugyanis, hogy ősi, a nagyagykéreg alatt mélyen rétegzett hüllő-agyunk képtelen változni. Még a tudatmódosító szerek számára is elérhetetlen tartománynak bizonyul. A nagyagykéreg briliáns elméleti csodákat épít, és civilizációteremtő felfedezéseket tesz. Ám zsigeri reflexeink nem múlnak. Hüllőagyunk intakt, huzalozása vastag, szigetelése tökéletes: az ősi üzenet háborítatlanul öröklődik tovább. Mit lehet ez ellen tenni? Alapvető döntéshozatali technikáinkat, intézményeinket kell átalakítani. És a növekedés, a mások „legyőzésének” (értem ezalatt a természet, más népek, kultúrák, vallások, világnézetek stb.) csalóka ábrándját föladni. A technokráciát és az ész uralmát vágyom? Nem. Vágyom viszont az értelem uralmát az átlag fölött, a csillogó neocortex uralmát a tompa hüllőagy fölött - jelentsen kinek-kinek mást, amit most mondok... Ám visszakanyarodva az idézethez, a folyamat végzetességének számomra tautologikusnak tűnő gondolatmenetét megszakítom: nem a folyamat végzetes, pusztán annak kiindulási feltételei voltak esetlegesek: pont az embernek adatott meg, hogy ezen a bolygón az értelemig vigye fajának alakulását és alakítását. Ha ezt felismerjük, és van lehetőségünk-erőnk változtatni, ha képes lesz a fiatal neocortex az emberben eltemetett ősi hüllőagyat legyőzni, nos, akkor lehet esély arra, hogy az emberi szellem fennmaradjon, s mellette az a bolygó is, amely talajt és tápot adott a Homo sapiens eddigi felemelkedésének.

 

 
Kommentek (0)
Szóljon hozzá!

  Név* (kötelező)

  E-mail* (kötelező, de nem jelenik meg)

  Website (nem kötelező)

Tartalom* (kötelező)


A *-gal jelölt mezők és a tartalom rész kötelezőek.

Milyen nap van ma?*
(Ellenőrző kérdés a kéretlen levelek kiszűrésére.) 
 
Liget.org   »   Folyóirat   »   2009 / 1   »   ...Nagy fordulat...
 
replica watches
replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches
replica handbags replica handbags replica handbags replica handbags replica handbags replica handbags
70-640 70-640 642-832 1Z0-051 220-701 642-813 70-411 642-447 300-209 300-207 070-294 itexam911