Liget - irodalom és ökológia

A Liget új, online kiadása a ligetmuhely.com oldalon érhető el.

 

A liget.org 2015 január-tól csak archívumként működik,

minden friss tartalom az új oldalon érhető el.

 

A folyóiratszámok letölthetőek az alábbi címen:

http://ligetmuhely.com/category/liget/mufaj/folyoirat

Tovább a cikkekhez »
 
 
 
2004 / 12   //    «    13    » 
Tandori Dezső
Karón virág
esszé (részlet)
betűméret: nagyobb - kisebb  |  nyomtatási nézet
 
 


Fájó politikummal

 

Elsõül nyomban: a dolgozat nem azt mondja, hogy József Attila karón virág lett volna. Netán szikárságon (ezt Babits érdemelte ki tõle, e jelzõt) valami világok-kibomlása. A tõkés rend (a félfeudális világ) kikarózottságán maga az élet. Nem. Tudjuk, hogy manapság nem is a legnagyobb rossz, ami József Attilával (= költészetével) történhet, hogy így-úgy korszerŰsítik, mert a legnagyobb rossz, túl az örök mŰvész-sorson, a nem korszerŰ világ gépiesen végbevitt kisajátító hadmŰvelete volt, a "lobogónk", meg a kivoltnagyobbpetõfivagyarany rémségei után, az ember vörös csillagával vonuló proletárköltõ. Ma kisebb rossz, ha "felfedezõ" kedvvel - becsületesen! én mon-

dom, - a mostani idõk összevissza kapitalizációira az ember hasonlatául hozzák, kánonná teszik a kizsákmányolást illetõ mondásait, és Thomas Mann mellé Mandelát, netán Kofi Anant is felsorakoztatják üdvözöltjei közt; és nem vagyunk messze tõle, már úgy elméletileg, mert akkor miért nem hogy az iraki háború, a csecsenföldies robbantások, a túszdrámák, az NDP és a PDS szavazócéduláinak német földön rettegett megszaporodása, és még sok minden, tárgya J. A. költészetének, vélekedésének?

    Meghalt harminckétéves-lettem-énre. Virtuóz versekre, legemberibb versekre, legalapvetõbb versekre. Meghalt. Mindezt csak azért: hogy ne iskolai felmérések "szintjén" legyen "minden aktuális". Borzalmasan mindenben. De hogy zsákbamacskát és karónvarjat ne áruljanak, elõrevetem ezt is: pár nagyon karakteres "felvetését" (brr) nézem meg, hogyan értelmezhetõ még, ma, "azon is túl", részemrõl. Itt-ott nem tudom majd visszavenni rajongásomból azt a hányadot, amely... De hiteltelenné ettõl aligha lesz dolgozatom.

 

    Nem a legtermékenyebb vizsgálati mód, ha kész fogalmakat kanyarítunk J. A. versjelenségei köré, s például ilyeneket firtatunk: hányszor érkezik õ maga, a költõi személy dinamikusan a versbe, s nyit ajtót; vagy meglel valamit; vagy a karós ügy. Vagy hogy ijessze meg õt isten, bukjon föl az árból hirtelen. S dinamikus "a semmi sodra". Az eltŰnés a "talán"-nal együtt is.

    Nem kedvelem az ilyesmit. Szép Ernõ az egyik nagy versének elején kilép a kávéházból éppen, és Kosztolányi egy másképp jeles költemény elején megszólítja a kávéházat, hanem aztán ott is van ringás, biliárdgolyó-guru-lás, utcai handabanda, az Esti Kornél lapjairól is ismeretes. Dinamikusan érkezik, letargikusan távozik, mond-e szentenciát, említi-e kifejtetten a társadalmat, a hárommillió koldus (szegény) országát, alliterálnak-e szavai, használ-e kancsal rímet, ismétlem a szempontot, virtuóz-e, netán lapidáris, kõ-egyszerŰ, háborgó, felmutató, rámutató, analitikus, szintetizáló - hagyjuk ezt mind. A "Karóval jöttél, nem virággal" kezdetŰ vers e látványos, részben szikár képet követõen, ugye, nagyobbat kanyarít a (bocsánat) létezésbõl: "feleseltél a másvilággal", ezt mondja. Ám nemcsak ezt. Költõi eszköztárából magam a megszólítást érzem érvényesen fontosnak - s verza. Feleselni a másvilággal. Nyilvánvaló az itteni legegyszerŰbb értelmezés(ek egyike, lehet másik is): a halott édesanya idézése. Hagyván ezt az egyszerŰségi fokot - ismertként! -, nem találgatva, személyeket illetõen mi illhet még ide, nézek valami mást.

    Kosztolányi, akitõl J. A. igen sokat tanult (van néhány verse, s ez a magyar líra egyik legkülönösebb tüneménye, úgy gondolom, melyet az idõsebbik poéta mŰvének is hihetnénk, magam például - bŰnösen - bizonytalankodom itt, hogy: "Tudod, hogy nincs bocsánat", s ez Esti Kornél-hang, igen. A "Légy, ami lennél, férfi: / a fŰ kinõ utánad", ez még azért egy miccenésnyit J. A.-bb Kosztolányinál, de a "Maradj fölöslegesnek, / a titkokat ne lesd meg. / S ezt az emberiséget, / hisz ember vagy, ne vesd meg" - ez már kettõs honosság); Kosztolányi tehát félelem esetén javallja a másvilágra való üzenetküldést, a halottak néma sírjának verését, hadd kongjon vissza, hogy na, én kibírnám azért, ha a helyedben lennék - J. A. az atyai sírt botoztatná mindenféle hiú reménycselekvés helyett a konkrét társadalmi közegben -, a Csáth Géza-vers egyértelmŰ párbeszéd a halál országával, és Szép Ernõ magányos, éji csavargása során is elevenít ilyen angyalok-kara-mint-balettpatkánylengedezéses jelenetet. A másvilág, tehát.

    A feleselés. Semmi köze egymáshoz a két szónak, itt, de a "maradj fölöslegesnek" egyértelmŰen másvilágias indíttatás. Feleslegesnek maradni itt, ha felesbe-vesszük a létet-nemlétet, azt jelenti, hogy nem egészen itt élni, sõt. Különös, hogy a feleslegesnek-maradás a titkok-meg-nem-lesésével van párban, valamint az emberiség elvont szeretésével. Már hogy ezt én épp J. A.-nak elhiggyem! Minden helyzetre és minden idõre semmiképp se. És ahogy az élet, élete égre-földre rémségein végigbillentyŰzget (apa, isten, romlott kölyök a pszichoanalízisben, megcsalás, rossz szeretés - és hogy akkor mindent el kéne vetni), arra jut, hogy azért mégse, "hisz mint a kutya hinnél / abban, ki bízna benned". Itt magam kénytelen vagyok ma is szünetet tartani a megindultságtól, ahogy J. A.-ra gondolok. Rá, aki mégis a "biztos, a fogható" dolgokat választotta - s ebben is szakadékokig jutott.

 
Kommentek (0)
Szóljon hozzá!

  Név* (kötelező)

  E-mail* (kötelező, de nem jelenik meg)

  Website (nem kötelező)

Tartalom* (kötelező)


A *-gal jelölt mezők és a tartalom rész kötelezőek.

Milyen nap van ma?*
(Ellenőrző kérdés a kéretlen levelek kiszűrésére.) 
 
Liget.org   »   Folyóirat   »   2004 / 12   »   Karón virág
 
replica watches
replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches
replica handbags replica handbags replica handbags replica handbags replica handbags replica handbags
70-640 70-640 642-832 1Z0-051 220-701 642-813 70-411 642-447 300-209 300-207 070-294 itexam911