Liget - irodalom és ökológia

A Liget új, online kiadása a ligetmuhely.com oldalon érhető el.

 

A liget.org 2015 január-tól csak archívumként működik,

minden friss tartalom az új oldalon érhető el.

 

A folyóiratszámok letölthetőek az alábbi címen:

http://ligetmuhely.com/category/liget/mufaj/folyoirat

Tovább a cikkekhez »
 
 
 
2004 / 12   //    «    14    » 
Levendel Júlia
Dramatizálás
jegyzet 
betűméret: nagyobb - kisebb  |  nyomtatási nézet
 
 


Ahogy szeptemberben, sõt már augusztusban, júliusban elértek a "2005-ös József Attila emlékév" eseményeinek elõ-hírei, ahogy nap nap után láthatóan - mondom: még csak nyárközép volt - és mindjárt áradással fenyegetõen emelkedett a kampány-szint, védekezõn embriópózba gömbölyödött a lelkem, ugyanakkor anyaállati védelmezhetnékem támadt, és annyira ösztönösen - esztelenül -, hogy a józan, önkorlátozó, a belátó, és a jelenségekre rálátó kérdések eleve értelmüket vesztették. Hogy jövök én bármiféle kisajátításhoz? Sehogy. Hiszen éppen a tömeges kisajátítás és a leleményes "felhasználás" rémisztett meg, hiába is magyarázgattam magamnak, hogy lesznek majd, akik értõn és érzékenyen mondanak, írnak, filmeznek, játszanak, festenek, kiállítanak, s ki tudja még mi mindent csinálnak a József Attila-i életmŰ alapján, hogy a centenáriumi ürügy jó, sõt eredeti értékek létrejöttéhez is segítségül hívható - hiába, hogy egy idõ után képes voltam méltányosabban gondolni a várhatóra, hogy valamelyest mégiscsak világosodott az elmém, azért az a réges-régi, túlontúl ismerõs Űzöttség, és a velejáró világidegenség nem szŰnt - még igazán mindenek kezdetén jártunk, amikor megéreztem, hogy megint csak defenzív ellenállásra leszünk képesek, de bármennyire felemás, kétségbeesett, talán nevetséges is, legalább errõl az ellenállásról nem mondunk le: a Liget tehát semmilyen formában nem vesz részt az emlékév eseményeiben. Úgy hisszük, a József Attilától tanult, az õ szellemében alakított és gyakorolt helytállás (hányféle forgószélben!, s most, amikor a saját hely hiánya jobban riaszt, mint valaha) ebben a konkrét helyzetben - ne-künk - hallgatást kell jelentsen.

    A védekezés és menekítés pozícióját keresve persze rétegek, szintek és tagok mind megmozdultak bennem és egymásra csúsztak, talán abszurdabban és valamiképp már absztraktabban, mint az egykori valóságban - kétségtelen, egymást látta most a kisgyerek, ki voltam 1951 nyarán, szüleim meghurcolása, a kútvölgyi elfekvõ szanatóriumba helyezése idején, mikor elsõ könyvemként felfedeztem a vászonkötéses, Cserépfalvi kiadású József Attila-öszszest, és bekarikáztam a szívemnek különösen kedves, nyilván élni, sõt a létezést megérteni segítõ verseket. A ceruzakörökbe pedig öntudatosan azt írtam: ESZT, nehogy valamiképp megfeledkezzem feladatomról; azokat a kiválasztott és megjelölt verseket csakugyan megtanultam, jól jöttek, mikor sötétben egyedül mentem haza az elvadult Városmajoron át, vagy amikor ?56 elején Horváth Ferencet hallottam az Irodalmi Színpadon, hogy "lábom alatt álmatlan forogtak, ütött gyermekként csendesen morogtak a sovány levelek", és egyszerre volt az én legszemélyesebb tapasztalatom a versben felbukkanó idegen férfi képe meg a színházi közönség robbanni kész feszültsége, a "Jöjj el, szabadság!" forradalmat hívó, akkor épp nem csöndes, nem bensõséges, nem sóhajtásszerŰ, mert a kor és hallgatók igényéhez igazított, nyíltan mozgósító kiáltása - nézi tehát a gyereket az a még mindig nagyon fiatal felnõtt, aki szerelmével ?68 tavaszán folyóiratot akar indítani Eszmélet címmel, miután már beadták kiadóhoz elsõ közös, József Attila költészetérõl írt könyvük kéziratát, és a felnõtt is mindvégig magán érezheti a riadt, csöndes, engesztelhetetlenül szigorú kislány tekintetét. ?71-ben, egy másik elfekvõben, a Petõfi Irodalmi Múzeum kézirattárában (ami akkor, nekem magánzárka is volt, meg a "fejlesztés" miatt mindjárt proszektúraféle: éppen beszerelték a fémvázas, rácsos, alumínium-tepsis kézirattartókat), a József Attila-hagyaték "feldolgozása" közben végképp megszabadultam a kegyeletes vagy bálványimádó érzületektõl. Még kapkodott lábaimban is éreztem - érzem most is - a hideg ég leheletét, de a saját bensõmbõl, a saját hangomon szóló parancs, hogy "légy fegyelmezett!" - és újra meg újra a párja, hogy "fájdalmad szerényen éld át" -, aztán mindenek tetejébe a halálos komolyan vett, csöppet sem irodalmian eltartott, nem pózos-szavalható mindenséggel mérés követelménye - nos, az efféle már nem csak élni segített. Nehezítette is az életet. Még szerencse, hogy nem írtam verset, legalább a költõi hatással nem kellett viaskodnom. Nem volt mitõl szabadulni, elhagyni, levetkõzni. Nem hiszem, hogy egyáltalán "hatás"-nak mondható ez a szellemi szervülés - a Petõfi Múzeumban már pontosan tudtam, hogy a kultusz-gyakorlatok ellenében kivételes lehetõségem is van. Az élettelenítõ kartotékozást aligha bírtam volna másképpen. Persze láttam, követtem, ahogy a gyönyörŰ, harmóniában tartott kézírás összekuszálódik, aztán az erõlködés lenyomatát, hogy megint, valahogy össze lehessen fogni, ami szétszaladni, végképp felbomlani készül, a neki-nekifohászkodást, a kudarcot, az eltökélt önfeladást - mindez nagyon közeli, személyes, sokkoltató intés volt nekem, s egyszer csak merészen úgy képzeltem, nem hódolok be a tárggyá halt ereklyéknek; ha már sikerült megmenekednem, hogy a költõi életmŰ irodalmiasítsa az életemet, tovább is mehetek: visszaáramoltathatok, én adhatok valami életfélét, mert egyedül az elevenen tartott kapcsolat élõ - igaz, gondokkal teli. Ügyeskedni meg - részt venni, igazodni, nyomulni, s közben bensõségességet álmodni - senkinek, a macskának se sikerülhet.

 
Kommentek (0)
Szóljon hozzá!

  Név* (kötelező)

  E-mail* (kötelező, de nem jelenik meg)

  Website (nem kötelező)

Tartalom* (kötelező)


A *-gal jelölt mezők és a tartalom rész kötelezőek.

Milyen nap van ma?*
(Ellenőrző kérdés a kéretlen levelek kiszűrésére.) 
 
Liget.org   »   Folyóirat   »   2004 / 12   »   Dramatizálás
 
replica watches
replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches
replica handbags replica handbags replica handbags replica handbags replica handbags replica handbags
70-640 70-640 642-832 1Z0-051 220-701 642-813 70-411 642-447 300-209 300-207 070-294 itexam911