Liget - irodalom és ökológia

A Liget új, online kiadása a ligetmuhely.com oldalon érhető el.

 

A liget.org 2015 január-tól csak archívumként működik,

minden friss tartalom az új oldalon érhető el.

 

A folyóiratszámok letölthetőek az alábbi címen:

http://ligetmuhely.com/category/liget/mufaj/folyoirat

Tovább a cikkekhez »
 
 
 
2004 / 11   //    «    14    » 
AZ A RENGETEG
Szvetelszky Zsuzsanna
Rajzás
esszé (részlet)
betűméret: nagyobb - kisebb  |  nyomtatási nézet
 
 


David Attenborough meséli az Élõ bolygóban, hogy a lombos erdõk fáinak széles lemezŰ leveleit mennyire szeretik a hernyók (a lédús, világoszöld levelek sokkal ízletesebbek, mint a fenyõtŰk). Ám a fákat se kell félteni: felkészültek a rohamra. Leveleikben olyan pocsék ízŰ csersav képzõdik, hogy sok hernyó - érthetõen - nem hajlandó megenni. Ám, mint minden más védelmi rendszer, ez is roppant költséges, hiszen nagy részét fölemészti a fa "bruttó termelésének", amit magasztosabb célokra, mondjuk ágak és levelek építésére fordíthatna. Így hát a fa nem is "kotyvaszt" ilyen elhárító anyagokat kisebb támadások esetén. Nagyobb invázióknál azonban cselhez folyamodnak az ostromlottak. A tölgy például gyorsan csersavat állít elõ a megtámadott levelekben, ami ugyan közvetlenül nem öli meg a hernyókat, de arra kényszeríti, hogy másszanak csak arrébb, keressenek máshol ízletesebb falatokat - eközben azonban leleplezik magukat a lesben álló madarak elõtt, amitõl a hernyócsapatok száma máris csökken.

    De nem ez a legnagyobb furfang. Ha a roham súlyos, a fa figyelmezteti társait is a fenyegetõ veszedelemre: különleges, az emberi orr által nem érzékelhetõ "küldönc" anyagokat bocsát ki. A másik fa veszi az adást, és válaszképpen tannint állít elõ leveleiben, még mielõtt a hernyók elérnék.

    A társasság eme lenyŰgözõ jelenségénél talán még rejtélyesebb, amikor a trópusi erdõk nagy területén egy faj összes egyedei egy idõben virágoznak. Olyan szélsõséges virágzási periódusokról van szó, amikor egyes kivételes fafajok évtizedenként csak egyszer hoznak virágot. A folyamat korántsem véletlenszerŰ: ezt kell tenniük, ha kölcsönösen meg akarják termékenyíteni egymást. Ám hogy milyen ösztönzés váltja ki a virágzást, arra még keresik a választ a tudósok.

    Nagy titok ez, ha nem a legnagyobbak egyike: amit a sokaság csinál, együtt és egyszerre, miért különbözik olyannyira attól, amire az egyes magatartásából, egyszerŰ szorzással, kivetítéssel vagy más eljárással következtethetnénk - miért kiszámíthatatlan?

    Talán azért (nevelem magam az optimizmusra), hogy maradjon valami, ami még manipulálhatatlan, irányíthatatlan. Oly sok mindent teszünk egyszerre, tudatalatt közvetített, áttételes parancsszavakra! Együtt kapcsoljuk be a motorfŰrészt is, a marketing parancsszavára: nem az erdész dönt, hogy mennyi fát vághatunk ki és mikor, hanem a társadalom. Már nemcsak asztalra és székre van szükség, hanem bulvár- és rejtvényújságokra is, autentikus fajátékra, lambériára, olajra, gumira, gyantára, divatos fakerítésre, fakacsalábra. FafejŰ, szemellenzõs döntéshozók fogyasztatnak velünk - többek között - fát is, és már rég nem látjuk miattuk az erdõt. Pedig hallhatnánk is, ha akarnánk Reményik Sándor A szent vegetáció címŰ versébõl, hogy "erdõk suttognak bennünk".

    Ha egyre kevesebb körülöttünk a bordapáfrány, a pézsmaboglár vagy a fehér pimpó, az egyértelmŰen annak a jele, hogy erdeink veszélyben vannak. Ezek a "specialista növényfajok" visszaszorulásukkal jelzik a nagyobb egység visszaszorulását - és ezzel együtt eltŰnnek azok az akciók, amelyeket csak a tömeges populáció alulról építkezõ, önszervezõ ereje hozhat létre. Minden sokaság újabb alrendszerként épül be még nagyobb egységekbe, és minden "rész-rengeteg" eltŰnése a nagy "egész-séget" fenyegeti. A szociálpszichológia évtizedek óta tŰnõdik a spontán mozgásokat beindító impulzusok mibenlétén (az angol swarming kifejezés ezek egyikére, a "rajzásra" vonatkozik), manapság pedig egyre jobban figyel a természettudományok eredményeire. A hálózattudományok mellett az elméleti biológiát is óvatosan megközelítve, akár a botanikával, nemegyszer a geológiával is kacérkodva.

    Nem metaforára van szükség: Alan Sokal és a francia posztmodernek emlékezetes perpatvara óta magára valamit is adó társadalomkutató tartózkodik a vaktában beidézett természettudományos párhuzamoktól. Maguk a konkrét leírások támogatják az embertudományokról való újfajta, komplex gondolkodás kialakulását. Somogyi Zoltán Erdõ nélkül? címŰ könyvében például az erdõ sokféleségét mutatja be, sokféle erdõ leírásával. KönnyelmŰ lenne a szociálpszichológus, aki a csoportlélektant ripsz-ropsz mixelné a populációdinamikával - de új szempontok alapján gondolkodhat a rajzó sokaságról a társadalomtudós, aki elolvassa Somogyi laikusok számára is élvezetes könyvét.

    Tényleg, milyen is lenne erdõ nélkül? Semmilyen modell vagy szcenárió nem fogja megmutatni nekünk, hova vezet erdõirtásunk, amely már a Holdról is látható. A bioszférával való kísérletezgetést ugyanis nagyban nehezíti, hogy csak egy van belõle, és számos esetben méréseinkkel el is pusztíthatjuk, amit szeretnénk megmérni.

    Somogyi nem erõlteti sem a statisztikát, sem a világvége-retorikát. Nem száraz és nem könnyes, egyszerre veszi komolyan az erdõt és az olvasót. Például leírja, mi is az õserdõ - az ember közremŰködése nélkül keletkezett (az "õsidõk homályos korában"), mentes a beavatkozásától, ma is érintetlen eredetiségében áll fenn -, és mi az, ami nem tekinthetõ annak: a maguktól felújuló, akár évszázadokon keresztül fejlõdõ erdõk sem, noha természetes erdõk ezek is - mint például a szlavóniai kocsányos tölgyerdõk. De rengeteg-féle rengeteg van: szálalóerdõk, mŰerdõk, véderdõk, másodlagos õserdõk - annyiféle, hogy nehéz is megfelelõen elnevezni és jellemezni.

 
Kommentek (0)
Szóljon hozzá!

  Név* (kötelező)

  E-mail* (kötelező, de nem jelenik meg)

  Website (nem kötelező)

Tartalom* (kötelező)


A *-gal jelölt mezők és a tartalom rész kötelezőek.

Milyen nap van ma?*
(Ellenőrző kérdés a kéretlen levelek kiszűrésére.) 
 
Liget.org   »   Folyóirat   »   2004 / 11   »   Rajzás
 
replica watches
replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches
replica handbags replica handbags replica handbags replica handbags replica handbags replica handbags
70-640 70-640 642-832 1Z0-051 220-701 642-813 70-411 642-447 300-209 300-207 070-294 itexam911