Liget - irodalom és ökológia

A Liget új, online kiadása a ligetmuhely.com oldalon érhető el.

 

A liget.org 2015 január-tól csak archívumként működik,

minden friss tartalom az új oldalon érhető el.

 

A folyóiratszámok letölthetőek az alábbi címen:

http://ligetmuhely.com/category/liget/mufaj/folyoirat

Tovább a cikkekhez »
 
 
 
2004 / 10   //    «    14    » 
Tandori Dezső
A Kállay-katalizátor
esszé (részlet)
betűméret: nagyobb - kisebb  |  nyomtatási nézet
 
 


...és e beöltözött következés...

 

Egy kis elderítés-felhárítás

 

Bevezetõül mégis mást. A lényeget: Kállay Géza könyvével rendkívüli munkát tart kezében az olvasó. (Kis o-val, mert hogy most én.) A Liget folytatásaiból sok mindent ismertem a mŰbõl, melynek egésze azonban nem "szerencsés összeállás", ügyes "kéz" révén egy és oszthatatlan, nemcsak a vezérfonal Shakespeare, a segédegyenes Wittgenstein (s szaggatott folytatása, Cavell tisztánlátása) örvén, de mivel hogy egyetlen "látásból" íródott (hadd ne használjunk itt fellengzõs szót). Tyúk vagy tojás, ezúttal boldogítóan reális kérdés, nem "probléma": nyilvánvaló, hogy Shakespeare volt elõbb, és Wittgenstein, mint izgalmasan megtudjuk a könyv egyik fejezetébõl, nem is kedvelte Vilmos urunkat, de nem ám, ahogyan a késõbb jött Wittgensteint sem kedvelték sokan, s ha azzal nem járt is jól a bécsi-brit filozófiamŰvész és tanmester, hogy 1912-21 környékén még csak neopozitivistának tekintették (holott Russell a késõbbiekben már nem is érezte õt magával szemre szellemazonosnak!), s ez a nem-kedvelés általában jót is szokott tenni az embernek, ha szellemi. (Errõl késõbb!) Tehát Kállay univerzumában, a nyelvfilozófiaiban találkozik (evidensen) Wittgenstein és mŰvészi merészsége révén a Hamlet, a Lear stb. költõje. Tyúk vagy tojás? Máris mosolygunk. A nyelvfilozófia mint világadottság mindkét szerzõnél, de még Cavellnél és Kállaynál is elébb volt. Ez fontos tételecskénk itt.

    Hogy a "felhomályosítani" ócskás-viccével nem azonos elderítés-felhárításunk (helytelen írás, vesszõ kéne kötõjelecske helyett, de így egyszerŰbb; ha Cantoréknál szabad "hatványhalmaz"-nak nevezni, ami nem az, hanem csak a kimutatási módja a hatványozás, meg egyáltalán, "a matekben" annyi a csikorgós, már-már szakszervezeties költõi bútor), ez az egzisztencialistának joggal nevezhetõ érzületi cselekvés ki ne öntse, sõt, a kádon kívül ne hagyja a... nos, mondjuk el gyorsan, hogy a kötelezõ bevezetés és befejezés (humanista lendület, lírizmus, kötelezõ, jaj, hányszor megesik mindõnkkel, vigyázni! de ekkora munka megengedi), a milliméternyi két kantár kivételével varázslatosan szakszerŰ és csak szakszerŰségi határokig varázsolgató könyv, Kállay eddigi fõmŰve - hogy miért "katalizátor", szerintünk, a végére hagyjuk itt!! - Shakespeare-t csak fele részben kezeli fõ-fõ tárgyként, azaz a drámaköltõ még a fõnél is fõbb tárgy, de az oldalakon, passzusokon, fejezeteken és alfejezeteken (példásan, csudásan tagolt szerkezet!), mint már mondtuk, a primer módon nyelvfilozófusnak tekintett Wittgensteint használja, elemzi... szerepét már jelöltük; és az aktuális tudománytár, ily lehetõségek teljes ablaksorát meg-nyitogatja, lenne jobb s még jobb rálátása, rálátásunk. Ergo olyan fõmŰ ez (hagyom Kállayt, nem csupán az õ kitŰnõ pályájára értem), korunk oly produktuma, melyben enciklopedikusan is keresgélhetünk, de ettõl a neo-neopozitivizmus (ahogy rosszabbik pillanataimban én is neveztem már Wittgenstein jegyét) távol tõle; gazdag tallózó, izgalmasan és kalandosan megírt esszésor, melynek kohéziója a hosszú lélegzetek (Macbeth és a tõr, erre rátelepítve a miért-kételkedünk-a-külvilág-reális-mivoltában óriási kérdésköre), a szerteágazás ellenére a fegyelmezettség gyötrelmeit elkerülve is bensõleg sarjadott, kikezdhetetlen; akik majd megteszik, vitatkozni is csak szemléletének teljességével tudnak, hibát lelni nehéz.

 
Kommentek (0)
Szóljon hozzá!

  Név* (kötelező)

  E-mail* (kötelező, de nem jelenik meg)

  Website (nem kötelező)

Tartalom* (kötelező)


A *-gal jelölt mezők és a tartalom rész kötelezőek.

Milyen nap van ma?*
(Ellenőrző kérdés a kéretlen levelek kiszűrésére.) 
 
Liget.org   »   Folyóirat   »   2004 / 10   »   A Kállay-katalizátor
 
replica watches
replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches
replica handbags replica handbags replica handbags replica handbags replica handbags replica handbags
70-640 70-640 642-832 1Z0-051 220-701 642-813 70-411 642-447 300-209 300-207 070-294 itexam911