Liget - irodalom és ökológia

A Liget új, online kiadása a ligetmuhely.com oldalon érhető el.

 

A liget.org 2015 január-tól csak archívumként működik,

minden friss tartalom az új oldalon érhető el.

 

A folyóiratszámok letölthetőek az alábbi címen:

http://ligetmuhely.com/category/liget/mufaj/folyoirat

Tovább a cikkekhez »
 
 
 
2004 / 9   //    «    13    » 
FÁK KÖZT, PADON
Horgas Judit & Ács Irén
a Károlyi-kertben
novella 
betűméret: nagyobb - kisebb  |  nyomtatási nézet
 
 


A fõváros közepén csak nagy úrnak lehet kertje, s ország-világ tudja, hogy a Károlyi-kert tulajdonosa nagy úr, s mi több, általánosan kedvelt és tisztelt úr is egyszersmind.

Nagyurakból mindig jutott elég: Bonfini szerint már Mátyás király is itt vadászott - ha nem is a Károlyi-kertben, de az egykor ugyanitt fekvõ vadasparkban. A terület még évszázadokig beépítetlen marad, majd egyre nagyobb és díszesebb épületekhez csatolt kertté alakul, és több mint százszorosára nõ az értéke.

1769-ben Károlyi Antal ezredes, szatmári fõispán vásárolja meg a 14 300 négyzetméteres területet, így kerül a Károlyiak birtokába, a fényűzõ palotában a királyi család tagjait fogadják különbözõ jeles alkalmakkor. 1800 májusában, József nádor feleségének nevenapján a tánctermet kétezer viaszgyertya világítja meg, a kertbõl akácillat árad, a leleményes pesti házurak a század vége felé ezért magasabb bért számítanak a kertre nézõ lakóknak. Késõbb más vendégek költöznek be: Jellasics, majd Haynau, aki a tulajdonos Károlyi Györgyöt foglyul ejtve elfoglalja a megüresedett épületet. Battyhány Lajost is itt tartóztatják le, a palotában sötét tervek szövõdnek, de a kert egyre szépül, a ház ura is visszatérhet rabságából, hogy a karcsú datolyapálmák tövében költse el reggelijét, lobéliák és cineráriák között, egyszer már azt rebesgették, hogy a grófi család elhányatja onnan a falakat és vasrácsozattal különzi el a kertet az utczától. Mily gyönyörűség kinálkozott volna a Czukor, s a Magyar utcza lakóinak! El se merjük képzelni!

A falak még évtizedekig állnak, a ház és a kert apáról fiúra száll, végül a család két ágát egyesítõ Károlyi Mihály gróf birtokába kerül, de jó, hogy megvan legalább a kert, s éppen mivel a Károlyi grófoké, biztosítva vagyunk arról is, hogy egyhamar be sem építik, akkoriban ez már semmire nem garancia, az események gyorsan peregnek, 1919 februárjában a földreform bevezetéseként Károlyi kiosztja saját kálkápolnai birtokát a földtelen parasztok között, mélyen barázdált arcukból a meglepetés, a csodálat és a gyanakvás valami leírhatatlan keveréke sugárzott felém, a kommunisták és a reakciósok egymásra találnak a Károlyi-féle harmadik erõ, a polgári demokrácia gyűlöletében, március 20-án megérkezik a Vix-ultimátum, 21-én megjelenik  egy hamisított proklamáció, amelyben Károlyi átadja a munkásosztálynak a hatalmat; ezt már nincs mód megcáfolni: a sajtó a szocialisták kezében, Kun Bélát Váry fõügyész hajlongások közepette személyesen bocsátja szabadon. A fõváros népbiztosai kimondják az addig magántulajdonban lévõ, nagyobb területű kertek megnyitását. Rettegnünk kell-e ettõl az új világrendtõl, vagy pedig forró szerelemmel zárni szívünkbe? A forradalmi kormányzótanács elrendeli a proletárhadsereg megalakítását, a hamis hírek terjesztõire akár halálbüntetés is kiszabható, a címeket eltörlik.

A szépséges Károlyi-kert arisztokratikus csendjét ma apró proletárok ujjongása verte fel. Az áprilisi aranyos verõfény nem unatkozik többé az elhagyottan kígyózó fehér utakon, margaréta helyett sok színes kicsi folt nyílik a frissen serkedt fű zöld bársonyában, sok színes kicsi pesti purdé, akikbõl egyszer biztos rossz keserű pesti jassz fejlõdött volna az aszfalt porában, de itt a zöld gyepen, a tavasz ujjongó ünneplésében lelkileg, testileg egészséges ember lesz belõlük.

Nem lesz, a Tanácsköztársaság leverése után még jó ideig csendes a kert, csak 1928-ban vásárolja meg a fõváros, akkor átépítik, a kõfalakat lebontják, a harmincas évek elejétõl újra látogatható, az egykori palotaudvaron szabadtéri hangversenyeket rendeznek, a palotában képtár nyílik, késõbb megfordul itt a Baross szövetségtõl a Pedagógus Szakszervezeten át a Lenin Intézetig sok mindenki, lesz Műszaki Könyvtá

 
Kommentek (0)
Szóljon hozzá!

  Név* (kötelező)

  E-mail* (kötelező, de nem jelenik meg)

  Website (nem kötelező)

Tartalom* (kötelező)


A *-gal jelölt mezők és a tartalom rész kötelezőek.

Milyen nap van ma?*
(Ellenőrző kérdés a kéretlen levelek kiszűrésére.) 
 
Liget.org   »   Folyóirat   »   2004 / 9   »   a Károlyi-kertben
 
replica watches
replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches
replica handbags replica handbags replica handbags replica handbags replica handbags replica handbags
70-640 70-640 642-832 1Z0-051 220-701 642-813 70-411 642-447 300-209 300-207 070-294 itexam911