Liget - irodalom és ökológia

A Liget új, online kiadása a ligetmuhely.com oldalon érhető el.

 

A liget.org 2015 január-tól csak archívumként működik,

minden friss tartalom az új oldalon érhető el.

 

A folyóiratszámok letölthetőek az alábbi címen:

http://ligetmuhely.com/category/liget/mufaj/folyoirat

Tovább a cikkekhez »
 
 
 
2004 / 7   //    «    12  
BELSŐ RUHATÁR
Varga Zoltán Zsolt
Szerelmes mesék
betűméret: nagyobb - kisebb  |  nyomtatási nézet
 A NAP, A VIRÁG ÉS AZ ÁLLAT

 

A Nap már mióta gyönyörködött a fehér szirmú, sárga közepű, lila szélű, hol tölcséres, hol kelyhes, hajlékony szárán lágyan ringó Virágban, amikor egyszer régen, hajnalban vagy délben, arra jött egy Kecses Állat. Megpillantotta a gyönyörűt, és nyomban beleszeretett. Leült eléje, és csak nézte, nézte, hosszan és mélyen, és lassan lélegzett, 

és remegett minden szõre-szála. Nem telt el csak három nap, három éjjel, és a Virág is szerelmes lett, elõbb a sárga közepe, aztán a fehér szirma, majd meg a lila széle, akár tölcséres volt, akár kelyhes. 

    Látta ezt a Nap, és rettenetes haragra gerjedt. Mit tegyen? Éktelen dühében elindult világgá, s hogy elpusztítsa a Virágot, magával vitte fivérét, az Esõt is. A Földre sötétség borult, a táj kiszáradt, és a Virágot szomjúság gyötörte. Szerelmese a Nap és az Esõ után eredt, hogy megmentse a Virágot. Gyors volt és bátor, szemébe ültette a fényt, szájába vette az esõcseppeket, és elvitte a Virágnak. Amikor szemében kihunytak a sugarak és szájából elfogyott a víz, ismét nekiiramodott. Csakhogy a Nap és az Esõ egyre messzebbre távolodott, az Állat egyre fáradtabb lett, visszavánszorgott és lerogyott a Virág mellé.

    "Egyél meg engem - kérlelte akkor a Virág -, egyél meg, és új erõre kapsz!" 

Az Állat csak rázta a fejét némán, aztán már sírva rázta az újabb és újabb kérlelésre, de amikor látta a Virág gyors hervadását, megette, és csakugyan erõre kapott, és futott, futott a Nap után.     

    A Virág pedig kihajtott az Állat szívében, mert az Állat szemén át bejutó fény és az Állat vére táplálta. Így éltek együtt, örök szerelemben.

 

 

A RAGADOZÓ SZERELME

 

Egy ifjú Ragadozó megpillantotta egyszer a Kecses Állatot, és szívében azon nyomban forró szerelem támadt iránta. Imádattól csillogó szemmel tapadt rá, és óvatosan, puhán, figyelmesen követte. Ment utána mindenüvé, õrizte a Kecses Állatot, minden ellene támadót széttépett, még a közelébe sem férhetett semmi és senki ártalmasság.

    Éveken át járt a Kecses Állat nyomában a Ragadozó, már nem is volt ifjú, amikor végre összeszedte minden bátorságát, hogy megközelítse szerelmét, és megvallja vonzódását. Egy napon mögéje lopózott, és megszólította. A Kecses Állat fölriadt és rémülten, kétségbeesve menekült elõle.

    A Ragadozó zokogva iramodott utána, és könyörgött, hogy ne féljen tõle.

    A Kecses Állat csak hörgést és vicsorgást hallott, és elszorult szívvel menekült tovább és tovább. Sziklás szakadék szélére ért. Egy pillanatra megtorpant, visszanézett, de ahogy megpillantotta a vérben forgó szemű, habzó szájú Ragadozót, inkább a mélybe vetette magát.

    A Ragadozó megdermedve állt a szakadék szélén, aztán utána ugrott. 

 

 

A KIS RAGADOZÓ

 

A Kis Ragadozó világra jötte után hamarosan meghaltak a szülõk, mielõtt bármire is megtaníthatták gyereküket. 

    Amikor a Kis Ragadozó felcseperedett, elindult, hogy maga fedezze fel a világot. Ment, ment, s egyszer találkozott a Virággal. A Virág gyönyörű volt, a Kis Ragadozó beleszeretett. Meg akarta simogatni, de durva mancsával eltörte a Virág szárát.

    A Kis Ragadozó sokáig siratta szerelmét, majd továbbment.

    Ment, ment, s egyszer találkozott a Madárral. A Madár csodálatos volt, a Kis Ragadozó beleszeretett. Meg akarta csókolni, de éles fogával szétmarcangolta a Madár fejét.

    A Kis Ragadozó sokáig siratta szerelmét, aztán továbbment.

    Ment, ment, s egyszer találkozott a Kecses Állattal. A Kecses Állat káprázatos volt, a Kis Ragadozó beleszeretett. Meg akarta ölelni, de erõs karjaival összeroppantotta a Kecses Állat gerincét. 

    A Kis Ragadozó sokáig siratta szerelmét, majd továbbment.

    Vajon találkozik egyszer egy másik Ragadozóval?

 
Kommentek (0)
Szóljon hozzá!

  Név* (kötelező)

  E-mail* (kötelező, de nem jelenik meg)

  Website (nem kötelező)

Tartalom* (kötelező)


A *-gal jelölt mezők és a tartalom rész kötelezőek.

Milyen nap van ma?*
(Ellenőrző kérdés a kéretlen levelek kiszűrésére.) 
 
Liget.org   »   Folyóirat   »   2004 / 7   »   Szerelmes mesék
 
replica watches
replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches
replica handbags replica handbags replica handbags replica handbags replica handbags replica handbags
70-640 70-640 642-832 1Z0-051 220-701 642-813 70-411 642-447 300-209 300-207 070-294 itexam911