Liget - irodalom és ökológia

A Liget új, online kiadása a ligetmuhely.com oldalon érhető el.

 

A liget.org 2015 január-tól csak archívumként működik,

minden friss tartalom az új oldalon érhető el.

 

A folyóiratszámok letölthetőek az alábbi címen:

http://ligetmuhely.com/category/liget/mufaj/folyoirat

Tovább a cikkekhez »
 
 
 
2004 / 4   //    «    14    » 
EUROPLÁN
Kiss Lajos András
Az ellenállásról, ami úgyszólván lehetetlen
(részlet)
betűméret: nagyobb - kisebb  |  nyomtatási nézet
 
 


 

8 töredék az ontológiai pacifizmusról

(részlet)

 

1.

Természetesen a háború maga a megtestesült irracionalitás. Ehhez képest

- legalábbis ezt állítják a kérdést kutató történészek - az emberiség ismert históriájában talán egy-két hónapot tett ki a globális béke korszaka. Mivel nem vagyok járatos az Európán kívüli kultúrák világában, mondanivalómhoz a szellemi "muníciót" (ugye, milyen árulkodó kifejezés!) az okcidentális világ eszmetörténetéből merítem. Ez a hagyomány pedig azt sugallja, hogy a háborús logika elválaszthatatlan a Nyugati Civilizáció önértelmezésének két évezredes történetétől. Persze ugyanúgy a háborúval való szembenállás is, amint azt - nagyon helyesen - Győrffy Iván hangsúlyozza.

     Umberto Eco, a nyugati racionalitás/irracionalitás eredetét firtató írásában azt mondja, hogy az ésszerűség kérdése már az antikvitásban is szorosan egybefonódott egy zavartalanul működő, általános világ- és társadalmi rend elismerésével. A latinok átveszik a görögöktől az ok-okozati viszonyokon nyugvó ésszerű világrend elvét, de azt jogi argumentációval is kiegészítik. Az újfajta logikai norma (modus) egyben korlátozás és határ. Azaz: az egyértelműen rögzített térbeli határok összefonódnak a megalapozás mítoszával. Romulus meghúzza a (város)határt, és megöli testvérét, mert az nem respektálja a határt. "A határok elismerése nélkül nincs civitas" (Eco, 1989: 378). Innentől a harcias erények és az ésszerű viselkedés egymástól elválaszthatatlannak tűnnek. Horatius Cocles is azért lehet hős, mert megpróbálja feltartóztatni az ellenséget azon a hídon, amely elválasztotta a rómaiakat az ellenségtől. A vizes árok és a fal egyúttal a város határait is definiálja. A Pax Romana ideológiája és az Augustus-féle politikai tervezet is a határok pontosításán nyugszik. Az impérium erejét az a tudás biztosítja, amely világosan tervezi meg a sánc (vallum) vonalát, azt a határt, amelyen belül sikeresen lehet védeni a birodalmat. A határon kívül lévők, a barbárok, egy egészen más, ellenséges világot testesítenek meg. A kereszténység Krisztusa persze heroizmust hoz a nyugati embernek - kétezer év tapasztalatát summázva: hullámzó eredményességgel.

 

2.

A háború (némelykor a modern polgárháborút is ideértve) a végletekig fokozott racionális cselekvés és az irracionális orgia keveréke. S a háború-kiméra eme fajspecifikus vonása igazából az utóbbi két évszázadban mutatkozott meg - mondja Jan Patoc`´ka. Először a nagy francia forradalomban fonódott össze kibogozhatatlanul a kalkulatív társadalomtervezés (Condorcet) és a határtalan pszeudo-vallási rajongás (jakobinus terror). "Már a modern kor kezdetén, a 16-17. századi vallásháborúk idején megjelent a 20. századihoz hasonló kegyetlenség és orgiasztika, amelyért már akkor is az addigi fegyelem felbomlása és az ellenség démonizálása a felelős. Arra azonban, hogy a démoni éppen a maximális józanság és racionalitás korszakában tetőzzék, még eddig nem akadt példa a történelemben" (Patoc`´ka, 1996: 345). A modern világban a mindennapi élet banális eseményeit és a mega-orgiát (többek között a háborút) ugyanaz az erő szervezi. Ernst Jünger elhíresült kifejezésével: a totálisan mozgósított korban a béke és a háború ideje relativizálódik. Mindennek a hátterében pedig az újabb korok emberének céltalan bolyongása és unalma áll. Az első világháború kitörésére alig-alig szolgál magyarázatul az imperialista hatalmak gyarmatosító éhsége. Ugyan, kérem! Mi köze Max Schelernek, Sigmund Freudnak, Thomas Mann-nak, Rainer Maria Rilkének, Georg Simmelnek, Guillaume Apollinaire-nek, Emile Durkheimnek stb. a hagyományosan értelmezett imperialista törekvésekhez? Európa vezető entellektüeljei tömegével álltak be a háborús uszítók táborába, metafizikai argumentációval igazolva a nyilvánvaló őrültséget - legalábbis a frontélmények kijózanító hatásáig. Mintha a német filozófus, Hans Joas számára is szinte megoldhatatlan rejtvény lenne ez a megszállott - az egész nyugati világra kiterjedő - háborúpártiság, a huszadik század elején. Ezt írja: "Ha csak egyes gondolkodói iskolákról lenne szó, akkor kézenfekvő volna, hogy ezen iskolák belső problematikájára háborús írásaik segítségével reflektáljunk. Csakhogy a háború iránti lelkesedést mutató értelmiségiek között racionalisták és irracionalisták, idealisták és anti-idealisták, neokantiánusok, életfilozófusok, pragmatikusok egyaránt megtalálhatóak voltak, s még a marxizmus sem tette immunissá képviselőit a háborúhoz fűzött reményekkel szemben" (Joas, 2002: 101). Talán leginkább mégis azoknak van igazuk, akik az általános zavarodottságban, az ideges bizonytalansággal kevert beteges aktivizmusban látják a Nagy Háború kitörésének okait? A második világháború látszólag sokkal egyszerűbb képlet. A démoni gonoszság és a demokratikus elkötelezettség mintha elválni látszana egymástól. Bár Drezda, Hirosima, s mindenekelőtt a Szovjetunió "felszabadító háborúja", továbbra is "bosszantó" momentumok a jó/rossz dichotómiájában érvelők számára.

 

 
Kommentek (0)
Szóljon hozzá!

  Név* (kötelező)

  E-mail* (kötelező, de nem jelenik meg)

  Website (nem kötelező)

Tartalom* (kötelező)


A *-gal jelölt mezők és a tartalom rész kötelezőek.

Milyen nap van ma?*
(Ellenőrző kérdés a kéretlen levelek kiszűrésére.) 
 
Liget.org   »   Folyóirat   »   2004 / 4   »   Az ellenállásról, ami úgyszólván lehetetlen
 
replica watches
replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches
replica handbags replica handbags replica handbags replica handbags replica handbags replica handbags
70-640 70-640 642-832 1Z0-051 220-701 642-813 70-411 642-447 300-209 300-207 070-294 itexam911