Liget - irodalom és ökológia

A Liget új, online kiadása a ligetmuhely.com oldalon érhető el.

 

A liget.org 2015 január-tól csak archívumként működik,

minden friss tartalom az új oldalon érhető el.

 

A folyóiratszámok letölthetőek az alábbi címen:

http://ligetmuhely.com/category/liget/mufaj/folyoirat

Tovább a cikkekhez »
 
 
 
2004 / 2   //    «    10    » 
Peterdi Nagy László
Színházi mozaik
(részlet)
betűméret: nagyobb - kisebb  |  nyomtatási nézet
 
 


"Színház az egész világ

és színész benne minden férfi és nő."

 

(részlet)

 

1. Mire való egy nagyjelenet?

 

1941 forró nyarán Sztálin egyszer csak eltűnt a Kremlből. Bezárkózott a dácsájába, és tüzetesen tanulmányozta a Háború és béke szerzője távoli rokonának, A. K. Tolsztojnak Rettenetes Iván cár halála című darabját. Amikor a Politikai Bizottság testületileg felkereste, hogy rábeszélje a visszatérésre, el is játszotta nekik a nagyjelenetet. Bulganyin marsall írja: "valamennyiünket megdöbbentett Sztálin külseje. Lesoványodott, görnyedtté vált, himlőhelyes arca földszínű, komor. - Özönével kapunk leveleket szovjet emberektől - mondta -, amelyekben teljes joggal a szemünkre hányják: hogy lehet, hogy nem tudjuk megállítani az ellenséget, és nem tudunk visszavágni? Bizonyára köztetek is akadnak olyanok, akik szívesen áthárítanák a felelősséget, természetesen énrám! Gondoljátok meg: van-e jogom, hogy tovább tápláljam a reményt: elvezethetem-e az országot a győzelemhez? Vagy akadnak méltóbb jelöltek? - Azt hiszem - felelte erre Vorosilov -, teljes az egyetértés közöttünk: nálad méltóbb nincs senki." Ezután megszólalt végre a rádióban is, és hozzáfogott főparancsnoki teendőihez. Közöttük a mindig is legfontosabbnak tartott "katonapolitikai szempontok" érvényesítésének: például hogy a városok bevétele és egyéb "virtuális" hadi cselekmények évfordulókra, "jeles napokra" essenek. Alárendeltjei kötelesek voltak ezt betartani - bármilyen áron. A "sztálini csapások" általában szörnyű vérfürdőbe torkolltak.

     1943 nyarán, a sztálingrádi csata napjaiban, a vezér magához rendelte Eizensteint, a készülő Rettegett Iván rendezőjét, és Cserkaszovot, a címszerep alakítóját. Molotov és Zsdánov asszisztálása mellett előadta kifogását: a cár beállítása nem elég pozitív. - Miközben én megnyerem nektek a háborút.

     Aztán a felemelő, hősi halál jelenete mégsem jött össze. Amikor rosszul lett - ugyanabban a dácsában, ahol 41-ben örök hűséget fogadtak neki -, a beosztottai hosszú órákon át hagyták vergődni eszméletlenül, amíg nem sikerült eldönteni, ki legyen közülük az utód. Akkor jöhetett a Kreml tudós doktorainak kara és a dísztemetés, amelyet pontosan úgy koreografáltak, ahogyan annak idején ő Leninét: mindenféle nagyjelenet nélkül.

 

2. A Globe és a globalizmus

 

1954-ben a debreceni Református Kollégium kisdiákjaként abban a kivételes szerencsében volt részem, hogy a Csokonai Színházban láthattam Soós Imre Romeoját Vámos László rendezésében. Most is fülemben cseng a monológ, amelyet az erkély előtt térdelve mondott - mit mondott, szárazon mennydörgött és forrón sistergett Júliának:

 

"Szerelmem könnyed szárnyán jöttem én.

Az ellen semmi kőgát nem szegűlhet."

 

     Egy, a rajongásig felizgatott (fanatizált) tömzsi parasztgyerek térdelt ott a földi Mennyország (a szőke és törékeny Örkényi Éva) előtt, akit megígértek neki, és akit megkívánt teljes szívével, eszével és minden erejével. - "Úgy szerette, majd megette." Ott volt csupán egy karnyújtásnyira tőle, de - ott volt a "kőgát" is, a pompás-cifra erkély -, érezte: soha el nem érheti. Ettől még nagyobb lett a vágya - az étvágya -, s majd felfalta az ártatlan kis teremtést, aki - a Paris herceget játszó Mensáros László házastársaként - akkor épp állapotos volt.

     Csak évek múlva, már Moszkvában került a kezembe Puskin nagy tanulmánya a racine-i és a shakespeare-i, az udvari és a népi dráma közti különbségről, amelyet a Borisz Godunov megírásához készülve fogalmazott. Hogy mi az igazi dráma, a szerelem és a halál, és az intenzív, a totális testi-lelki jelenlét és együttlét, azt a debreceni színházban értettem meg, ennek a zseniális paraszt-Romeonak a láttán.

     Egy pipa dohányt sem érne az európai Shakespeare-kultusz Soós Imre rekedt hangja, paraszti éhsége nélkül. De ha Európa nem segít neki, Balmazújváros soha nem szülhette volna meg ezt a zsenit. A középkor végén az általános nyugati feudalizmust, a lovagság nemzetközi intézményét, az egyetemes egyházat és ennek egységes kultúráját felváltják a nemzeti és városi keretek között élő patrióta polgárság intézményei. Így lehetett csak megteremteni a gazdasági és társadalmi feltételeit az új európai kultúrának, amit

- már akkor - nyugodtan nevezhetünk globalistának.

     A debreceni Kollégium Hollandiába küldte a legjobb diákjait továbbképzésre. És - a könyvnyomtató, meg a csizmadia céh is. Soós Imre gyermekkori pajtásai, a betlehemező parasztgyerekek Balmazújvárosban is jól érthető drámai nyelvre fordították az iskolai színjátékok tudós szerzőinek példázatait. Ugyanezt teszik ma az alternatív színház alkotói - Rettenetes Iván és Sztálin, valamint a globális és totális média példáját követve - az egész világirodalommal, sőt - világtörténelemmel.

 
Kommentek (0)
Szóljon hozzá!

  Név* (kötelező)

  E-mail* (kötelező, de nem jelenik meg)

  Website (nem kötelező)

Tartalom* (kötelező)


A *-gal jelölt mezők és a tartalom rész kötelezőek.

Milyen nap van ma?*
(Ellenőrző kérdés a kéretlen levelek kiszűrésére.) 
 
Liget.org   »   Folyóirat   »   2004 / 2   »   Színházi mozaik
 
replica watches
replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches
replica handbags replica handbags replica handbags replica handbags replica handbags replica handbags
70-640 70-640 642-832 1Z0-051 220-701 642-813 70-411 642-447 300-209 300-207 070-294 itexam911