Liget - irodalom és ökológia

A Liget új, online kiadása a ligetmuhely.com oldalon érhető el.

 

A liget.org 2015 január-tól csak archívumként működik,

minden friss tartalom az új oldalon érhető el.

 

A folyóiratszámok letölthetőek az alábbi címen:

http://ligetmuhely.com/category/liget/mufaj/folyoirat

Tovább a cikkekhez »
 
 
 
2003 / 12   //    «    11    » 
ÖRÖKSÉG
Tóth-Barbalics István, ifj.
Gogológia
esszé (részlet)
betűméret: nagyobb - kisebb  |  nyomtatási nézet
 
 


avagy magyarázom a nyikolájom

- irodalomtalanítás, magánybeszéd -

(második, átdolgozott, részben elégetett kiadás)

 

A 80 éves Török Endrének

 

"A mű szerzőjét meglátni és megérteni annyi, mint meglátni és megérteni egy másik, idegen tudatot és annak világát, vagyis egy másik szubjektumot (Du). Magyarázat esetén csak egyetlen tudat, egyetlen szubjektum van jelen; megértés esetén két tudat, két szubjektum. Objektumhoz nem fűződhet dialogikus viszony, ezért a magyarázatból hiányoznak a dialogikus mozzanatok (kivéve a formális, retorikus fogásokat). A megértés valamilyen mértékben mindig dialogikus". (Bahtyin)

     "Kiválasztva néhány tulajdonságomat, megpróbáltak már sokféleképpen értelmezni, de legfőbb lényegemhez nem jutottak közel. Azt egyedül csak Puskin látta meg. Ő mindig azt mondta nekem: előttem egyetlen írónak sem volt tehetsége olyan szemléletesen ábrázolni az élet köznapiságát, olyan erősen megrajzolni az egyszerű ember kisszerűségét, hogy a szálka, amelyet senki sem vesz észre, egyszeriben mindenkinek a szemében gerendának tűnjék. Ez az én legjellemzőbb tulajdonságom, amely más írókból teljességgel hiányzik. Ez egy bizonyos lelki tényezővel összefonódva később még inkább elmélyült bennem. De ezt akkor még Puskinnak sem voltam képes feltárni". (Gogol)

     "Az üresség - Puskin tartalma. Nélküle nem lett volna teljes, nem létezett volna, ahogy nem létezik a tűz levegő nélkül, a belégzés kilégzés nélkül. A költő rendkívüli fogékonysága elsősorban az ürességnek volt köszönhető, ezért tudta őt elbűvölni bármely hóbort és bármely röptében elkapott színárnyalat, ami nála, hasonlóan a giccses képeslapokhoz, rögtön csillogni kezdett: Jé, olyan, mint a valóságban! Pont ilyet látni az életben is! Emlékezzünk Gogolra, aki nem lelve nyugodalmat, kísérteties módon csak önmagával volt elfoglalva, és mindent görbe orrának hamis fényében láttatott. Puskinnak nem kellett nyugtalankodnia, Puskin eléggé üres volt ahhoz, hogy olyannak lássa a dolgokat, amilyenek, hogy önkényesen ne fantáziáljon. Hanem színültig töltse magát velük, és majdhogynem gépiesen reagálva, jóindulatú pillantással, közönyösen tudomásul vegye őket". (Szinyavszkij)

     "Mi, orosz értelmiségiek, nem emberek, de nyomorékok vagyunk egytől egyig. Torzulásunk nem az oly gyakori fejlődési rendellenesség következménye, hanem véletlen és erőszak műve, abból ered, hogy személyiségünk kettéhasadt, nem vagyunk már képesek a természetes fejlődésre, tudatunk nem akaratunkkal összhangban gyarapodik, hanem akár a szerelvényeitől elszakadt mozdony, messze előrevágtatva üresen száguld, nem törődik érzéki-akarati életünkkel. Az orosz értelmiség legfőbb vonása, hogy fiatal korától a szó szoros értelmében önmagán kívül él, vagyis egyedül azt tartja érdeklődésére és részvétére méltónak, ami személyiségén kívül esik: a népet, a társadalmat, az államot. S nyomorékokká váltunk valamennyien, mély szakadás támadt igazi én-ünk és tudatunk között. Bensőnkben továbbra is minden homályos; vak, nehézkes és kaotikus erők görcsei rángatnak bennünket, s a talajtól elszakadt tudat meddő virágokat hajt. Mindennapi életünket természetesen átjárja némi sápadt fény - e nélkül nem is létezhetnénk -, de magától pislákol, nem mi őrizzük aktívan, hisz bennünk minden esetleges". (Gersenzon)

     Gogol, az egyik legaggodalmasabb, legnehezebben fogalmazó, legtöbbet javító orosz író. Gogol ír és éget, újra ír és újra éget. Gogolnak páratlan stilisztikai érzéke van: kisorosz jobbágyok, pétervári csinovnyikok, vándorprédikátorok nyelveinek legfinomabb árnyalatait is képes megszólaltatni. Gogol nélkül nincs szkaz [függő beszéd], Leszkov, szimbolista és ornamentális próza.

     A Holt lelkek második kötetét utoljára - harmadszorra - tíz nappal halála előtt, 1852. február 11/12-e éjszakáján dobta tűzbe. Azon az éjjel "hosszan imádkozott szobájában. Három órakor behívta a szolgagyereket, és megkérdezte tőle, meleg van-e lakása hátsó felében. - Friss - felelte a fiú. - Add a köpönyegemet és gyerünk: valamit el kell intéznem. - És elindult gyertyával a kezében, keresztet vetve minden szobára, amelyen áthaladt. Céljához érve, kinyittatta a kürtőt, halkan, hogy senkit fel ne ébresszenek, aztán irattáskáját kérte a szekrényből. Kivett belőle egy összekötözött füzetcsomót, a kandallóba vetette, és a kezében tartott gyertyával meggyújtotta. A szolgagyerek megsejtette szándékát, elébe térdelt, úgy könyörgött: - Uram, mit cselekszik! Ne tegye! - Nem a te dolgod! - felelte ő. A fiú sírva kérlelte. A tűz közben kialudt, csak a füzetek sarka perzselődött meg. Gogol erre kihúzta a kandallóból a füzetköteget, kioldotta a kötést, és úgy helyezte vissza a lapokat, hogy könnyebben beléjük kapjon a tűz. Akkor újra meggyújtotta, leült a tűz elé, s megvárta, amíg valamennyi füzet elhamvad". (Pogogyin). Gogol reggel így kommentálta a történteket: "- Képzeld, milyen hatalmas a Gonosz! El akartam égetni néhány felesleges kéziratot, és helyettük a Holt lelkek fejezeteit égettem el, amelyeket halálom után barátaimra akartam hagyni emlékül."

     Alekszej Tolsztoj gróf, az író régi barátja, az égetés után megkérdezte:

"- De hiszen talán az egészet fel tudja idézni, nemde? - Igen - felelte Gogol, s homlokára tette a kezét -, tudom, tudom, az egész itt van a fejemben".

(életrajz)

     "A saját (szerzői) szólam keresése közben. Megtestesülni, meghatározottabbá, kevesebbé, korlátozottabbá, ostobábbá válni! Otthagyni a pálya szélét, belépni az élet eleven színterére, egy lenni az emberek közül. Elvetni a fenntartásokat, elvetni az iróniát. Még Gogol is kereste a komoly szót, a komoly működési terepet; meggyőzni (kioktatni) és - következésképp - önmaga számára meggyőzőnek lenni. Gogol naivitása, határtalan tapasztalatlansága a komolyság terepén, ezért tűnik úgy számára, hogy le kell győzni a nevetést". (Bahtyin)

 

     "Azt akarom, hogy testemet addig ne földeljék el, amíg azon nem mutatkoznak az oszlás nyilvánvaló jelei. Azért rendelkezem így, mert már betegségem alatt az élet elmúlásának tünetei jelentkeztek rajtam; leállt a szívverésem, a pulzusomat sem lehetett kitapintani... Életem során számos olyan szomorú esetnek voltam a tanúja, amely minden dologban való esztelen sietségünkből fakadt, még olyanokban is, mint a temetés. Ezért ezt az óhajomat még végrendeletem legelején kinyilvánítom, abban a reményben, hogy szavaim óvatosságra intik környezetemet." (Gogol)

     "A Danyiil-kolostorban temették el. Itt nyugodott 1931-ig, amikor koporsóját átvitték a Novogyevicsi temetőbe. Tartja magát a hír, hogy a koporsót akkor felnyitották, és Gogol testét természetellenes helyzetben, megfordulva találták meg - talán mégis élve temették el." (életrajz)

     "[Sosztakovics] szívesen mesélt egy történetet egyik irodalmi bálványáról, Nyikolaj Gogolról: úgy tűnt, mintha megszökött volna a sírból. Amikor a sírját kibontották (a harmincas években, Leningrádban), Gogol koporsója üres volt. Később természetesen tisztázták az esetet; Gogol testét megtalálták és visszatették a helyére. De maga a gondolat - elrejtőzni a halál után - nagyon izgató volt számára." (Volkov)

 
Kommentek (0)
Szóljon hozzá!

  Név* (kötelező)

  E-mail* (kötelező, de nem jelenik meg)

  Website (nem kötelező)

Tartalom* (kötelező)


A *-gal jelölt mezők és a tartalom rész kötelezőek.

Milyen nap van ma?*
(Ellenőrző kérdés a kéretlen levelek kiszűrésére.) 
 
Liget.org   »   Folyóirat   »   2003 / 12   »   Gogológia
 
replica watches
replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches
replica handbags replica handbags replica handbags replica handbags replica handbags replica handbags
70-640 70-640 642-832 1Z0-051 220-701 642-813 70-411 642-447 300-209 300-207 070-294 itexam911