Liget - irodalom és ökológia

A Liget új, online kiadása a ligetmuhely.com oldalon érhető el.

 

A liget.org 2015 január-tól csak archívumként működik,

minden friss tartalom az új oldalon érhető el.

 

A folyóiratszámok letölthetőek az alábbi címen:

http://ligetmuhely.com/category/liget/mufaj/folyoirat

Tovább a cikkekhez »
 
 
 
2003 / 6   //    «    2    » 
Kováts Albert & Szabó Máté
"Az emberiség komédiája" - részletek Arnold Mikós - Kováts Albert - Szabó Miklós 1953-as szuperteatralis húzionista drámájából
(részlet)
betűméret: nagyobb - kisebb  |  nyomtatási nézet
 
 


elŐszó 

 

Ez a mű új, haladó szellemű művészeti irányzat, a HÚZIONIZMUS első rohama a régi irodalom dekadenciától bűzlő Helikonja ellen.

Eddig soha nem is álmodott perspektívákat tár fel a friss irodalmi élvezet után vágyódó nagyközönség elé.

A HÚZIONIZMUS forradalmi lendülettel tépi szét a lángelme rabigáját, melyet a múlt ostoba előítélete rakott rá. Mi az emberiség igaz excelsioralis transcendentizálódására törexünk és bízunk benne, hogy fáradságos munkánkat úgy a jelen, mint az utókor megbecsüléssel fogadja majd.

A mű az emberiség történetét és a jelen problémáit dolgozza fel nagy távlatokban, új, tiszta fénnyel megvilágítva. A mű bemutatja az emberiség nagyjainak legjelentősebb tetteit, azok igaz indítékait és bonckés alá veszi valódi jellemvonásaikat.

Eme Alkotás újszerű, grandiózus koncepciójú színpadtechnikát igényel. Ezek a következők: három tengely mentén mozgó színpad, eddig nem létező színű megvilágítás (infravörös, barátszürke, harsány-barna, bizánci arany, halál-sápadt, Carmen-vörös, Escamillo-kék), vízzel elárasztható nézőtér, a jelenet gördülékenységét elősegítő hengerek a színpad alatt, szagkombinációs mechanizmus, 335 főszereplő, 3140 statiszta stb.

A darab a dramaturgia elavult szabályait kiküszöböli, következésképpen a XV. felvonás végén kezdődik és a VII. felvonás közepén ér véget. A függöny a felvonások alatt a szokástól eltérően le van bocsátva, míg a szünetekben fennen van. Ez azonban a nézőközönséget látási viszonyaikban nem korlátozza, mert a publicum a színfalak mögött foglal helyet. A nézőtéren - mely mint említettük: vízzel elárasztható - a kritikusokat helyezzük el.

A műnek "eszmei tartalma" nincs, mégis mély hatást vált ki a nézőből. A polgári irodalmi kísérletekben olykor szintén nyoma sem volt az eszmei tartalomnak (Ady, Porzsolt, Baudelaire, Szabolcska, Pope), mégis a közönség belemagyarázta azt. AZ EMBERISÉG KOMÉDIÁJÁNAK felbecsülhetetlen értéke, hogy utat nyit a közönség alkotó fantáziájának, mert itt teljes egészében a közönség magyarázza bele az eszmei tartalmat. A komédia nem terrorizálja a néző gondolkozásmódját és fent említett jellemvonásainál fogva mondanivalója minden kor emberének egyaránt aktuális.

 

Az elő- és utójáték szereplői:

 

Valagov, űrhajó-marsall

Idestova, politikai megbízott

Gerincte Lenscu, prof., tudományos megbízott

Strcek, dekorációs felelős

Vili Tramplidze, rakétacsőtolattyúrácshegggesztő

Holdasúr, helybéli holdbirtokos

I. holdbirtokos 

II. holdbirtokos holdasurak

III. holdbirtokos

Holdbéli vándorköszörűs

Földkórus

Inasok, holdbéli nép, járókelők, utasok, hajdúk, majd később ÁVH-sok

 

 

ELŐJÁTÉK

 

1. jelenet

 

Szín: Holdbeli táj. Mindenfelé kráterek, lávadarabok. Gyér növényzet. Előtérben a félig talajba fúródott "Sztálin útján a békéért" szovjet űrhajó. Erős földfény, amit az űrben lebegő teliföld sugároz. Mínusz 32 fok hideg. Ózonszag. Kinyílik az űrhajó ajtaja. Az expedíció tagjai egymás után kilépnek. Valagov elvtárs munkaérdemrendes űrhajó-marsall lép ki elsőnek. Darabos mozgású, durva arcú kiemelt káder. Rögtön utána Idestova elvtársnő, az űrhajó politikai megbízottja öntudatosan viszonyul ki. Utána következnek: Gerincte Lenscu professzor, az expedíció román tudományos vezetője, Strecek, az űrhajó dekorációs felelőse és Vili Tramplidze sztahanovista rakétacsőtolattyúrácshegggesztő.

TRAMPLIDZE: (kezét dörzsölve) De jó enyheség van itt! Látszik, hogy a Holdat nem a TÜKER fűti, mint az űrhajót.

LENSCU: Psssszt! (A politikai megbízott felé int)

IDESTOVA: (Egy lávadarabra lépve csöndet kér.) Elvtársak, a röpgyűlést megnyitom! Énekeljük el az Internacinálét! (Mindannyian vigyázzba állva szórakozottan háromszor eléneklik az Internacinálét.) Kedves elvtársak! A Holdat a haladó emberiség nevében szocialista megőrzésbe veszem! Őrködjünk éberen, nehogy az ellenség befurakodjon sorainkba! Javaslom, hogy megérkezésünk alkalmából intézzünk köszönő táviratot Sztálin elvtárshoz! A távirat szövegének a következőt javaslom. Aki elfogadja, tegye fel a kezét. (mindenki egyhangúan megszavazza) "Boldog örömmel üzenjük Sztálin elvtársnak, hogy határidő előtt megérkeztünk a Holdba. Mindannyian szoros egységben itt a világűr frontján is továbbra védelmezzük a béke ügyét. Egyébként felháborodva tiltakozunk André Still elvtárs ötödszöri letartóztatása ellen! Harcos elvtársi üdvözlettel: a Holdbeli I/1 alapszerv dolgozói." Van valakinek hozzászólása?

STRACEK: (feltartja kezét) Elvtársak, én csak annyit szeretnék mondani, hogy most, amikor nálunk, Csehszlovákiában Sztálin elvtársról már több helység és Malenkov elvtársról több békemű van elnevezve, aggyunk nevet a mai napra beütemezett, felfedezendő holdrészeknek!

MIND: (lelkesen tapsolnak) Sztálin! Malenkov! Sztálin! Malenkov!

VALAGOV: Javaslom, hogy a síkságot, melyre megérkeztünk, nevezzük el Sztálin-lapálynak!

MIND: Éljen! Éljen!

LENSCU: Javaslom, hogy a közeli hegyoldalt Malenkov-meredélynek nevezzük el!

MIND: Éljen! Éljen!

TRAMPLIDZE: (aki most riad fel álmából) Vesszen Tito! Vesszen Tito!!!

IDESTOVA: Elvtársak, a röpgyűlést bezárom. Térjen mindenki jól megérdemelt szocialista békeálomra.

MIND (a kommunizmust építve nyugovóra térnek, maguk mögött nyitva hagyják az ajtót, hogy a Hold mínusz 32 fokos melege felmelegítse a TÜKER fűtötte űrhajót)

IDESTOVA: (az űrhajó előtt marad, ábrándozva tapasztja szemét a földfényes kráterekre) Holnap megindítjuk a sztálini ötéves tervet, a Hold be fog népesedni füstölgő kombinátokkal, centrálékkal, kolhozokkal. (körülnéz) Itt lesz a kultúrterem, ott a KÖZÉRT, a csecsemőotthon, a koncentrációs tábor és a fodrász KISZÖV. És mindez belső kulákok és aljas Tito-klikk nélkül!

(Ekkor köröskörül holdlakók tűnnek fel. Majdnem olyanok, mint a földi emberek, csak lábuk helyett testük két oldalán kerekük van. Karjukat groteszkül távol tartják testüktől. Fejük nyak nélkül van testükhöz nőve, amit fürgén ide-oda mozgatnak. Feltűnően nagy, kidülledt szemük van és rombusz alakú fülük. Kalapot és európai jellegű felsőruhát hordanak.)

IDESTOVA: (meglátva őket) Agresszió!! Provokáció!!! Incidens!!!! Tito fas... (a holdlakók leütik és az űrhajót felkapva elgördülnek.)

 

2. jelenet

 

Szín: Helység a Kereketlen nevezetű holdváros városkráterében. (Ti. a holdlakók házak helyett mesterségesen épített kráterekben laknak) Berendezés: kis, zsámolyszerű bútorok, melyeken a holdlakók - kerekeik közé téve azokat - helyet foglalhatnak. Alacsony szekrények és asztalok, a holdlakók testmagasságának megfelelően. A többi berendezés a földihez nagyjából hasonlít.

HOLDASÚR: (magasabb ülőhelyen helyezkedik el, melynek fölvezető pallója le van csapva. I. és II. holdbirtokos karonfogva gördülnek fel s alá. III. holdbirtokos a széles kráterablakon vizsgálja a kint sétáló járműveket.)

I. HOLDASÚR: Mégiscsak képtelenség, hogy ezek a barmok az ő primitív kultúrájukkal hamarabb jutottak Holdunkra, mint mi a Földre. Pedig már többször tervbe vettük az átutazást.

II. HOLDBIRTOKOS: (felgördül egy zsámolyra) No de hát akkor hogyan jutottak el ide mégis? 

HOLDASÚR: (ingerülten megmozdul a karzsámolyban) Nevetséges feltevés, hogy ezek saját technikai berendezésük segítségével jutottak volna ide. A Hold felsőbb rendű bolygóságát bizonyítja, hogy tömegvonzása a nagyobb tömegű Föld felületéről magához tudta vonzani ezeket a... Hogy is mondjam...

III. HOLDBIRTOKOS: (előregörög az ablaktól) Vegetatív lényeket...

II. HOLDBIRTOKOS: (bosszankodva keresztbe rakja kerekeit) De hát akármit mondtok is, méltóságos uraim, ezek valamilyen járművön érkeztek! 

HOLDASÚR: Ugyan, édes öregem, az valami odvuk lehet csupán.

II. HOLDBIRTOKOS: (újra közbe akar csapni, amikor hirtelen kinyílik a kráter ajtaja és több holdbeli hajdú betereli az expedíció tagjait. A holdbirtokosok izgatottan összesúgnak, rombusz alakú füleik hevesen mozognak. 

IDESTOVA: (lelkesen) Szabadság!!

HOLDASÚR: (az expedíció tagjaihoz) A rendőrfőnök jelentése szerint önök embereknek vallják magukat és beszélni képesek.

TRAMPLIDZE: Naná, nem!

III. HOLDBIRTOKOS: Micsoda hang ez, kérem? Ne felejtsék el, hogy önök az itteni úri-zsámoly előtt állnak!

TRAMPLIDZE: Hol van itt sámli?

LENSCU: Pssszt! (A politikai megbízott felé int)

IDESTOVA: (megbotránkozva) Úri...?!

HOLDASÚR: (erélyes hangon) Térjenek a tárgyra! Önök emberek vagy sem?

IDESTOVA: (öntudatosan) A legnagyobb mértékben, elvtársam! Mi új, szocialista embertípus vagyunk! De maguknak miért van kerekük?

I. HOLDBIRTOKOS: Én is ezt kérdezhetném Önöktől: miért van lábuk!? Hiszen a láb mint helyváltoztatást célzó végtag csak az állatvilágban honos!! Az embereknek kerekük van!

TRAMPLIDZE: (Valagovhoz) Ennek is több van egy kerékkel!

I. HOLDBIRTOKOS: (tiltakozva) Nekem...? Csak a földben!! (Feláll és mutatja a kerekeit)

IDESTOVA: (pátosszal) Kritikát kell gyakorolnom a holdbeli elvtársak felé! Önök még mindig az átkos feudálkapitalizmus uszályában zsákmányolódnak ki! Mi ki akarjuk menteni az elvtársakat ezekből a csökevényekből és ki akarjuk terjeszteni a Holdra a szocializmus áldásait, a haladó kultúrát és a haladó civilizációt! (Derültség a holdlakók soraiban)

HOLDASÚR: Csak nem gondolják, hogy az önök kultúrája haladottabb, mint a mienk?! (nevetve paskolja kerekét)

STRECEK: (vígan) Na! Szeretném én látni a maguk nagy kultúráját.

HOLDASÚR: No, idenézzenek! (széles mozdulattal eltolja a kráter utcai falát. A holdbeli forgalom képe tárul a nézők elé. Mindenféle földihez hasonló jármű látható, alacsony ablakokkal, kerekeik helyett fémlábaik vannak. A járművek nagy sebességgel lépegetnek el a kráter előtt. Szemben a nézővel autóbuszmegálló van. Amikor a kocsi megáll, leül, és lebocsátja pallóját, melyen fel- és legördülnek az utasok. A járda szélén vándorköszörűs áll a kezén és kerekével szíjáttétellel hajtja köszörűkövét.)

II. HOLDBIRTOKOS: (a földiekhez, rámutatva a köszörűsre) Íme ez a titka a mi nagy civilizációnknak! Az energia az emberben lakozik! Az ember a legtökéletesebb energiaforrás.

LENSCU: Oh, ez semmi! Nálunk is ilyen nagy a forgalom a nagyvárosokban! Csupán a járműveknek kerekük van. Azonban magasabbrendűségünket nem ez, hanem kultúránk több évezredes dicső története bizonyítja. Ha módunkban állna most a múltat levetíteni, bebizonyíthatnók igazunkat!

HOLDASÚR: Szavukon fogjuk önöket! Haladott civilizációnk termékeképpen nekünk igenis rendelkezésünkre állnak olyan bonyolult televíziós készülékek, melyek segítségével kívánt sorrendben össze tudjuk gyűjteni és kívánt sorrendben le tudjuk vetíteni a világűrben szerteáramló földről kiindult fénysugarakat. (Az inasokhoz) Hozzátok be az elektromikrofotoradaroproduktográfot. (Újra a földiekhez) Most néhány perc múlva önökkel végig fogjuk nézni az emberiség (gúnyosan) híres történelmét!

(Az inasok betolják a gépet, vásznat feszítenek ki, és a hold- és földlakók elhelyezkednek, sötét)

Függöny

 
Kommentek (0)
Szóljon hozzá!

  Név* (kötelező)

  E-mail* (kötelező, de nem jelenik meg)

  Website (nem kötelező)

Tartalom* (kötelező)


A *-gal jelölt mezők és a tartalom rész kötelezőek.

Milyen nap van ma?*
(Ellenőrző kérdés a kéretlen levelek kiszűrésére.) 
 
Liget.org   »   Folyóirat   »   2003 / 6   »   "Az emberiség komédiája" - részletek Arnold Mikós - Kováts Albert - Szabó Miklós 1953-as szuperteatralis húzionista drámájából
 
replica watches
replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches
replica handbags replica handbags replica handbags replica handbags replica handbags replica handbags
70-640 70-640 642-832 1Z0-051 220-701 642-813 70-411 642-447 300-209 300-207 070-294 itexam911