Liget - irodalom és ökológia

A Liget új, online kiadása a ligetmuhely.com oldalon érhető el.

 

A liget.org 2015 január-tól csak archívumként működik,

minden friss tartalom az új oldalon érhető el.

 

A folyóiratszámok letölthetőek az alábbi címen:

http://ligetmuhely.com/category/liget/mufaj/folyoirat

Tovább a cikkekhez »
 
 
 
2003 / 1   //    «    24    » 
Dániel Anna
Köztes világ
betűméret: nagyobb - kisebb  |  nyomtatási nézet
 
 


Ami a szavak között lappang, ami körülöttük cikázik, ami betűformát nem öltött, de ott él a szövegben - a köztesek világa akkor nyílt meg előttem, amikor tizenkét esztendős gyerekként megérintett Jászai Mari hangja... Voinovich Gézáék budai villájának makulátlan ízléssel berendezett fogadótermében Jászai nem elszavalta vagy előadta - kitörölhetetlenül belém véste a Vörös Rébéket.

     De előbb a hallgatóságról! Az előkelő (nem hivalkodó) villa, valamint a dunántúli nagybirtok tulajdonosa, Arany László egykori özvegye, Szalay Gizella húsz (fullánkos megjegyzések szerint legalább húsz) évvel volt idősebb az alapos irodalomtörténész és csüggesztően gyönge drámaíró férjénél. Voinovich az Arany-életművel kötött házasságot, felesége a fiatalsággal és mindazzal, amit életnek képzelt - mondta évekkel később Hevesi András. S az is jó néhány év múlva történt, hogy a valahányadik Lajos stílusú szalon cirádás karosszékében ülve kérdezett valamit az arra haladó háziasszonytól, Voinovichné, Gizi néni pedig - a keze picit fölfelé emelkedett - ezt mondta: Ha egy dámához szól, aki történetesen áll, akkor maga, a férfi nem maradhat ülve. Szinte barátságosan mondta, s a dühkitöréseiről elhíresült Hevesi András - a Párizsi esőt még nem írta meg, de novellái és kritikái alapján az új magyar próza ígéretes tehetségének tartották - Hevesi Bandi kolosszus teste, mintha az a néhány szinte barátságos szó és a kissé felemelt kéz drótkötélen rántaná, felemelkedett, ott állt a dáma előtt, arcán torz mosollyal. Úgy rémlik nekem, ő nem volt ott, amikor a Vörös Rébék elhangzott, de a szüleire emlékszem. Mihelyt a végső "Hess madár" végigbúgott a szalonban, Hevesi Sándor elsőként lépett Jászaihoz, és anyám mellett valaki azt mondta: - Úgy hírlik, Hevesi megkapja végre a Nemzetit. 

     Ott ültem anyám oldalán, zavartan a sok ismeretlen felnőtt között és sértődötten is, mert Gizi néni az uzsonnaasztalnál megjegyezte: - A gesztenyésből is az édesszájú kislánynak. 

     Jászai Mari felállt, és néhány lassú lépés után szembefordult velünk. Az arca öreg volt, valami furcsa, lehetetlen ruhát viselt, s én hallottam közben anyám unokanővérének kapkodó beszédét, mint nemrég otthon, a szomszéd szobából: - A fiatal szerelőnek azt mondta azon a mély, búgó hangján: Maga innen addig ki nem megy, amíg engem... - Olga, hagyd abba, kérlek, mondta anyám. - A Nemzet nagy tragikája! Egy szerelővel. - Ismétlem, hagyd abba! - kiáltott rá anyám.

     - Egy Arany-ballada.

     Jászai egy pillanatig hallgatott. 

     Puritán nevelésben részesültem. Nem fogtam fel, amit akkor otthon a szomszéd szobából hallottam, de a fiatal szerelő most ott állt Voinovichék szalonjában az öreg Jászai mellett, s ő azon a mély, búgó hangján:

     - Vörös Rébék.

     Én már olvastam a Toldit, az Estéjét is, a Szondi két apródját betéve tudtam. A Vörös Rébék nyilván az érettségi táján került volna sorra.

     Vörös Rébék által ment a

     Keskeny pallón, s elrepült

     A fiatal szerelő eltűnt az öreg Jászai mellől. A Hang megsemmisítette. "Tollászkodni már mint varjú..." Mesélő hang, de ott lappang benne sejtetőn a tragédia.

     Akinek azt mondja: kár!

     Fenyegetés volt Jászai hangjában és fenyegetettség. A versszakonként - néha többször is - megismétlődő szó Jászai hangján varjúkárogás volt, a megcsalt férj keserűsége, dühe, Rébék alattomossága sűrűsödött benne, akárcsak a feleség, "a cifra asszony" vonakodó magakelletése, végül naprakész bánata. 

     Jászai hangjából eszméltem rá, hogy a tizenhárom strófás ballada világokat fog össze. Az indítás a falusi regélő világa, a csoda ott mindennapos, de már a második strófában elkezdődik a tragédiába torkolló házasságról szóló történet. Akár egy Móricz-regény, mondtam évek múltán. Hiú, felszínes feleség, felgyülemlő keserűséggel küszködő férj, veszekedések. A csábító, a kasznár az úri világhoz tartozik - igaz, az alsó rétegéhez. De az igazi csábító a gonoszságát élvező, mítosz és valóság között ingadozó Vörös Rébék, akit - úgy érzem, vélem, talán Jászai hangja nyomán - gyűlölettel átitatott torz szerelem köt áldozatához.

     Libikókázunk a valóságból a mítoszba. Oda-vissza.

     Híre terjed a helységben:

     Tudjátok, mi az eset? 

     Pörge Dani egy varjút lőtt,

     S Rebi néni leesett.

     És ismét a valóság: "Gyilkost a törvény nyomozza"

     Jászai hangja egyre mélyebbre csapott. Elérte, megszólaltatta az elhallgatásba burkolt szavakat. Arany János le nem írt szavait. 

     A bujdosásnak induló Pörge Dani szembetalálkozik a kasznárral.

     Keskeny a palló kettőnek

     Nem térhet ki a Dani

     Nem térhet ki? ... Hiszen félrefordulhatna a pallón, összehúzódzkodhatna. Nem teszi. Jászai hangjából kikerekedett előttem a kasznár arca, hetyke mosolya, összevont szemöldöke.

     Lent a vízben nagyot csobban valami.

     Olykor talán csak így lehet szólni a lényegről: ahogy Arany tette, elhallgatással, a szavak közteseivel, s ahogy Jászai hangja ezt megszólaltatta.

 
Kommentek (0)
Szóljon hozzá!

  Név* (kötelező)

  E-mail* (kötelező, de nem jelenik meg)

  Website (nem kötelező)

Tartalom* (kötelező)


A *-gal jelölt mezők és a tartalom rész kötelezőek.

Milyen nap van ma?*
(Ellenőrző kérdés a kéretlen levelek kiszűrésére.) 
 
Liget.org   »   Folyóirat   »   2003 / 1   »   Köztes világ
 
replica watches
replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches
replica handbags replica handbags replica handbags replica handbags replica handbags replica handbags
70-640 70-640 642-832 1Z0-051 220-701 642-813 70-411 642-447 300-209 300-207 070-294 itexam911