Liget - irodalom és ökológia

A Liget új, online kiadása a ligetmuhely.com oldalon érhető el.

 

A liget.org 2015 január-tól csak archívumként működik,

minden friss tartalom az új oldalon érhető el.

 

A folyóiratszámok letölthetőek az alábbi címen:

http://ligetmuhely.com/category/liget/mufaj/folyoirat

Tovább a cikkekhez »
 
 
 
2009 / 3   //    «    15    » 
KELL EGY JÓ SZÓ - egy Szent Ágoston-idézethez
Handi Péter
Kísérlet
jegyzet 
betűméret: nagyobb - kisebb  |  nyomtatási nézet
 
 


 

Közel áll hozzám Terry Eagletonnak a képletes birkózószőnyegre dobott gondolata az élet értelméről (The Meaning of Life; Oxford University Press, 2007) és ezen belül Isten szerepéről a teremtésben. Eszerint Istent nem vezérelte semmiféle cél a Világ létrehozásakor, hanem maga a teremtés aktusa, a kreáció volt a „cél” – gömb formába épített szerkezeti elemekkel. Ezután a Világ-projektet magára hagyta, alakuljon önállóan az elemek amőbaszerű mozgása mentén. Tehát létrehozásunk mellőzi a Tervezettséget, és szerepünk a koncepcióban csupán alkalmazkodás. A teremtésen belüli emberi lét értelme is alkalmazkodás ehhez a célnélküliséghez, a vagyunk kiteljesítése azzal a képességgel, hogy az adott – teremtett – viszonyok között fennmaradjunk.

Eagleton röppentyűje azért rokonszenves, mert helyt ad – úgymond – a szellemi mozgásoknak is. Jó szavam tehát a kísérlet. Ahogyan például Szent Ágoston is kísérletezett, amikor az ideiglenes kivonulást próbálta a hanyatló Róma krízis-lápjából, a társadalomból. Ideiglenesen, hiszen kísérleti jelleggel. A kivonulás egyben újtípusú együttélés lehetőségét feltételezte, s az átgondolás utáni elvetés a létmegoldás újabb csíráját sugalmazta: akkor valahogy másként...

Ha a Vallomások VI. könyvéből úgy olvasom az idézetet, hogy nem tudom, ki írta, talán egy mai, esetleg múlt századi, a polgári lét kényelmét kalandvágyból feladó újgazdag szekta naivan idealista és antifeminista programjára gondolok. Igen, a modernitás szellőjének lengedezését érzem, vagy a későbbi utópikus szocializmusét, netán a marxizmusét – mintha a kibucokat meg a közösségi lét egyéb formáit előlegezné.

Az idézet szerkezetet taglal, egy életforma ideáját vázolja; menekülési modus vivendi – már akkor! – a „mindennapi élet zavaró gondjaitól”. Azt latolgatja, miképp lehet elvonulni a „világ zajától”. A Nagy Gondolat kivitelezésének azonban akadálya van; megfontolandó, mit szólnak ehhez az asszonyok. Ennél a pontnál elvetélt a terv, mint valami újabb menekülés a megvalósítás elől, amelynek körvonalai talán máris bonyolultnak és újabb gondokkal telinek tűntek. Ebben a kontextusban a női Nem – számomra – nem mint akadály jelenik meg, épp ellenkezőleg: kibúvó. Valami talán megmaradt a matriarchátusból, de inkább csak a nőuralom fantomfájásai ezek; passzív jelenlétük mint döntést segítő mechanizmus tesz pontot a kaland végére. Az ágostoni elképzelés – reform? – mégsem nevezhető utópiának, mert akkor még egy kipróbálatlan rendszer kísérleti léggömbje volt, más utat próbálgató ötlet csupán. A megvalósíthatóság is reálisnak tűnt, és csak a későbbi tapasztalatok teszik számunkra utópiává. Ami a vallomásrészlet mögött lapul, az a lassan felderengő ember- és lélekismeret. Hogy Augustinus megérezte, átlátta az ember igényeit-vágyait és alaptermészetéből eredő korlátait is – így hát mérlegelt, és döntött a kísérlet kivitelezése ellen.

Persze beleesnék a „jó” és a „rossz” leegyszerűsítő csapdájába, ha morális értékkülönbséget sugalmaznék. Az eagletoni formula a mozgások szabadságáról is szól, hiszen a kísérlet eleve szabadságot intonál, mozgásteret feltételez. Augustinus átgondol egy lehetőséget – és némiképp „fordított logikával” azzal próbálkozik, hogy a Teremtő által felelőtlenül adott keretek között valamilyen fenntartható alkalmazkodási formulára leljen.

 

 
Kommentek (0)
Szóljon hozzá!

  Név* (kötelező)

  E-mail* (kötelező, de nem jelenik meg)

  Website (nem kötelező)

Tartalom* (kötelező)


A *-gal jelölt mezők és a tartalom rész kötelezőek.

Milyen nap van ma?*
(Ellenőrző kérdés a kéretlen levelek kiszűrésére.) 
 
Liget.org   »   Folyóirat   »   2009 / 3   »   Kísérlet
 
replica watches
replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches
replica handbags replica handbags replica handbags replica handbags replica handbags replica handbags
70-640 70-640 642-832 1Z0-051 220-701 642-813 70-411 642-447 300-209 300-207 070-294 itexam911