Liget - irodalom és ökológia

A Liget új, online kiadása a ligetmuhely.com oldalon érhető el.

 

A liget.org 2015 január-tól csak archívumként működik,

minden friss tartalom az új oldalon érhető el.

 

A folyóiratszámok letölthetőek az alábbi címen:

http://ligetmuhely.com/category/liget/mufaj/folyoirat

Tovább a cikkekhez »
 
 
 
2009 / 4   //    «    21  
BELSŐ RUHATÁR
Varga Zoltán Zsolt
Tér-idő
jegyzet 
betűméret: nagyobb - kisebb  |  nyomtatási nézet
  

A modern fizika tér-idő kontinuumról beszél, az idő mint negyedik dimenzió elválaszthatatlan a tértől, átjárja, mint lélek a testet. Ha jól értelmezem ezt a törvényt, akkor most, hogy csapatommal visszaépítettem a visegrádi Palota-kápolna sekrestyéjének gótikus terét, és a Rác fürdő Magánfürdőjének török kori csegelyes kupoláját, egyfajta negyedik dimenzió-csapdát hoztunk létre: foglyul ejtettük a középkori időt.

Persze nem úgy varázsoltuk elő, mint bűvész a nyulat a cilinderből, a régmúlt ott szunnyadt Visegrádon egy boltindító konzol mohos szegleteiben, egy zárókő töredék festett álfúgájában s néhány boltozati borda profiljában, a Rác fürdőben pedig egy csegely alsó csücskének téglaőrleményes mészvakolatában, meg egy szamárhátíves nyílás negatív lenyomatában. Ezeket az egész épület tömegéhez mérve apró részleteket terjesztettük ki a térbe, pár levélből a teljes lombkoronát, s kicsalogattuk vele a középkori időt, ahogy a csigát a házából. Megvolt a szellem, de nem volt még palackja. Tudtuk a tartalmat, de meg kellett hozzá építenünk a formát.

Csakhogy a középkori építészet hagyománya rég megszakadt, nem találtunk pallért, akitől megkérdezhettük volna, hogyan fogjunk hozzá, nekünk kellett a teljes technológiát újraalkotnunk korabeli metszetek, régészeti feltárások, szűkszavú leírások alapján. Megterveztük a ramonádot, azt a faácsolatot, amely a boltozat és a kupola  terhét átveszi, amíg a boltozatok zárókövei, vagy a kupola esetében az utolsó szint téglagyűrűje a helyére kerül. De nemcsak egyszerűen tartja azokat, hanem tökéletes negatívja is a szerkezeteknek. Tudtuk, hogy a régiek először zsinórpadot építettek, ezért mi is ezzel kezdtük a helyszíni munkát, kialakítottunk egy sík placcot, amibe körző és vonalzó segítségével belekarcoltuk az építészeti elemek kontúrjait, aztán kiszabtuk az íveket, egyeneseket pallóból. (Visegrádon átéltük azt a csodálatot, amit a gótikus építők érezhettek az egyenesek és körívek metszéseiből kibontakozó építészeti struktúra iránt, amiben ők a világmindenség harmóniáját fedezték föl.) A leszabott elemekből összeszögeltük a ramonádot, vaskos elefántlábakra állítottunk bálna-borda íveket, s összekötöttük őket andráskeresztekkel, a Rác Fürdőben könnyen hajlítható falemezekkel – mintha sárkánygyíkok páncéljával borítottuk volna az ácsolatot. A nehézkedés vektoraival tapogattuk ki a tér lehetséges irányait. Gyönyörűségesek lettek ezek a szerkezetek: akár ha rég kihalt őslény csontvázát rekonstruálnánk, vagy egy modern konstruktivista szobrász szimmetrikus plasztikáit.

Miközben visszaloptuk a középkori idő boltozatnyi és kupolányi darabját, valami mégis hiányzott, hogy pontosan úgy dolgozzunk, mint a régi mesterek: a saját időnk. Szűk határidők szorongattak bennünket, ezért Visegrádon a köveket egy felnagyított orrszarvú bogárra emlékeztető targoncával mozgattuk, amely hatalmas csápjával akár kilenc méter magasra is felnyújtotta a tonnákat, a Rác Fürdőben pedig a város fölé emelkedő toronydaru adta a téglákat, s mindkét helyen kora reggeltől késő délutánig imamalomként darált mellettünk a betonkeverő. A lassan hömpölygő, híg középkori időt modern idő-sűrítményből állítottuk elő.

Ahogy raktuk a köveket, a téglákat, s kentük közéjük a habarcsot, olyan szerszámokat használva, amelyek nem sokat változtak az elmúlt ötszáz év alatt, nem egyszer folytattunk párbeszédet a régi mesterekkel, akiknek izzadságcseppjei beleivódtak a kövek pórusaiba. Faggattuk titkaikról, s olykor válaszokat is kaptunk a bontás során feltáruló részletekből, szerszám lenyomatokból, vagy nyilvánvaló geometriai összefüggésekből.

A munka megkezdésekor úgy tudtuk, a Magánfürdő kupola párkányából nem maradt egy darab sem, ezért a nagykupola párkányának analógiájára terveztünk arányosan kisebbet. Később, a barokk ráfalazásokban megtaláltunk egy másodlagosan beépített, profiljával befelé forgatott eredeti párkányelemet, ami csak egy centiméterrel volt vastagabb, mint az általunk tervezett!

Visszaépítettünk két középkori teret, amelyek szinte teljesen elpusztultak az újkori és a huszadik századi háborúk során, pár levélből létrehoztuk a teljes lombozatot, palackba zártuk a szellemet, formát adtunk a tartalomnak. Fonalat kínáltunk a fantáziának, kapaszkodót a képzeletnek, hogy könnyebben eligazodjon a múlt labirintusában.

Amikor Visegrádon, az átadás előtti napon, a labilis állványzaton nyújtózkodva mészbe mártott ecsettel megfestettem a rózsaszínre mázolt gótikus bordákra az álfúgákat, tagjaim elzsibbadtak, szemem káprázott, az állvány, éreztem, elenyészik alattam, úgy lebegtem fenn, mint Aladdin a varázsszőnyegen. Lepillantva rövidülésben láttam a palota-kápolna egykori plébánosát, amint két ministránsa öltözteti, a karinget többször is megrángatják, hogy áthúzzák a gömbölyödő pocakon, s a fejem feletti kápolna teraszkövein hallottam a királyi páholy felé közeledő Mátyás és Beatrice lépteinek tompa kopogását.

 

 
Kommentek (0)
Szóljon hozzá!

  Név* (kötelező)

  E-mail* (kötelező, de nem jelenik meg)

  Website (nem kötelező)

Tartalom* (kötelező)


A *-gal jelölt mezők és a tartalom rész kötelezőek.

Milyen nap van ma?*
(Ellenőrző kérdés a kéretlen levelek kiszűrésére.) 
 
Liget.org   »   Folyóirat   »   2009 / 4   »   Tér-idő
 
replica watches
replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches
replica handbags replica handbags replica handbags replica handbags replica handbags replica handbags
70-640 70-640 642-832 1Z0-051 220-701 642-813 70-411 642-447 300-209 300-207 070-294 itexam911