Liget - irodalom és ökológia

A Liget új, online kiadása a ligetmuhely.com oldalon érhető el.

 

A liget.org 2015 január-tól csak archívumként működik,

minden friss tartalom az új oldalon érhető el.

 

A folyóiratszámok letölthetőek az alábbi címen:

http://ligetmuhely.com/category/liget/mufaj/folyoirat

Tovább a cikkekhez »
 
 
 
2009 / 5   //    «    18    » 
KELL EGY JÓ SZÓ - egy Várkonyi Nándor-idézethez
Hollós Máté
Paradicsomkapu-nyitogató
jegyzet
betűméret: nagyobb - kisebb  |  nyomtatási nézet
 
 


Nem pusztán azért, mert nekem „mindenről az jut eszembe”, Várkonyi Nándor sorai engem a zene, a zenélés történetére emlékeztetnek.

Az ember „benne élt a harmóniában, teljes közösségben a természettel, tárgya volt a rendnek, mint a növény és az állat”. Valóban, „állati” hangokat hallatott: jeleket. Egyszerű információkat közölt. Mítoszaiban intellektualizálódott, de ezeket is zsigerien nyilvánította ki: extázisba hajtotta magát és közösségét, testiséggel hatotta át lelki tartalmait. Ahol nem egy szólamban énekelt, hanem sokadmagával zenélt hangszeren, heterofóniát hallatott: véletlenszerű, nem megkomponált sokszólamúságot.

Tízezer évek alatt a primer funkcionalitásból művészetté formálta, emelte a hangok világát. Ott, ahol a zenei írásbeliség kialakulhatott – Európában, Gergely pápa nyomán – megkezdődhetett az építkezés. A lejegyzett szólamhoz már tudatosan konstruálhatott alárendelt vagy egyenértékű továbbiakat, felépíthette a harmóniát.

Felépítette? Vagy „kihallgatta” a természetből? Csűrhetjük-csavarhatjuk a szót. Aki a teremtmény-ember szorgos szolgaságát kívánja kimutatni, túlhangsúlyozza az utóbbit. Aki a teremtő(vé váló) lényét, Török Sándor szavát kölcsönvéve „a legkisebb isten” mivoltát, inkább hajlik a természet gyermekéből alkotóvá, acélos énné nemesedő ember megrajzolására. Köztudomású: a megkomponált harmónia a természetből megismert felhangrendszerre épülő hangsorokon alapul, vagy akár az is, hogy a vízcseppek hullása pentaton hangkészletet mutat.

A világ megannyi szegletében, persze, nem azonos hangkészlettel, nem azonos célzattal és szellemben zenélnek. Az európai zenealkotó-előadóhoz viszonyítva gyökeresen másképpen fordul istenéhez és önmagába az órák hosszat is folyondároztatható rágában az indiai muzsikus, aki egyébként nem az európai hét- illetve tizenkétfokúságban, hanem sokkal bonyolultabb hangsorokban gondolkodik. De nem is ő az, aki „diszharmóniát teremtett, hogy zavart vethessen a roppant szerkezetbe”. Hanem az európai zenész, aki a lejegyzett többszólamúság kezdeteitől, az organumoktól Machaut-n, Palestrinán át Johann Sebastian Bachig felépült hatalmas rendet kezdi ki. Nem a klasszikusokra és a korai romantikusokra gondolok, hanem azokra, akik az első lépéseket teszik a felhangrendszer aláásása felé, elgyengítik a tonalitást (a hangnemhez kötődést). S azokra, akik kiteljesítik ezt, ezáltal már nemcsak a zene közösségi tartalmaiból a közönségibe átlépve (Pernye András kifejezései), hanem azon túl már abba, ami a Várkonyi által jelzett elkülönüléshez, a közönségvonzás elvesztéséhez is vezet.

Tudom, Várkonyi Nándor más léptékről ír: nem fedi egymást időben az emberiség története és az imént leírt zenetörténeti párhuzam. S tudom, a zene története is árnyaltabb: az európai középkor, reneszánsz és barokk tartogat meglepő, a sommás képből markánsan kilógó alkotókat, egyéni stílusokat. Az átfogó ábrázolás azonban alighanem helytálló. A zene épp ezredfordulónkon érkezik oda, hogy a magunk okozta elmagányosodással szembesüljön. Erős a visszavágyódás.

Vajon mi is „paradicsomunk bezárult kapuit” próbáljuk nyitogatni?

 
Kommentek (0)
Szóljon hozzá!

  Név* (kötelező)

  E-mail* (kötelező, de nem jelenik meg)

  Website (nem kötelező)

Tartalom* (kötelező)


A *-gal jelölt mezők és a tartalom rész kötelezőek.

Milyen nap van ma?*
(Ellenőrző kérdés a kéretlen levelek kiszűrésére.) 
 
Liget.org   »   Folyóirat   »   2009 / 5   »   Paradicsomkapu-nyitogató
 
replica watches
replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches
replica handbags replica handbags replica handbags replica handbags replica handbags replica handbags
70-640 70-640 642-832 1Z0-051 220-701 642-813 70-411 642-447 300-209 300-207 070-294 itexam911