Liget - irodalom és ökológia

A Liget új, online kiadása a ligetmuhely.com oldalon érhető el.

 

A liget.org 2015 január-tól csak archívumként működik,

minden friss tartalom az új oldalon érhető el.

 

A folyóiratszámok letölthetőek az alábbi címen:

http://ligetmuhely.com/category/liget/mufaj/folyoirat

Tovább a cikkekhez »
 
 
 
2009 / 11   //    «    15    » 
LABIRINTOLÓGIAI SZAKVÉLEMÉNYEK
Ács József
A bábatáska mélye
esszé
betűméret: nagyobb - kisebb  |  nyomtatási nézet
 Múlt és jelen átitatja egymást. Egykori heves érzelmek égették belénk emlékeinket. Az emlékek köztes terét gondolatok szövedéke tölti ki. Tág lyukú hálóval halásszuk a múltat, ár ellen evezünk a feledés folyóján. A múltat a jelen miatt fürkésszük, mert ha a jelen egy ismeretlen múlt következménye, akkor kiismerhetetlen és szorongató. Ezért, miként Szindbád, folyamatosságot teremtünk ott is, ahol szakadás van. A jelen érdekei és szenvedélyei rendezik a képet: a jelen átszivárog a múltba és saját képére formálja. Akarunk tőle valamit, mert tudjuk, hogy bár a múltat nem lehet megváltoztatni, az értelmét igen. Ha más a múlt értelme, a jelen értelme is más. Az emlékek elrendezése nem a múltat változtatja meg, hanem a jelent.
Az idők térségei nem semmisülnek meg végleg – az emlékezetünkben biztosan nem. Ott elveszti jelentőségét az idő, körkörössé válik, nincs benne előtte és utána. Halott feleségek, nagyapák bukkannak fel az Utazások a labirintusban lapjain: mézescsuporba nyalnak vagy saját gyászjelentésüket olvassák egy pohár kadarka mellett.
A fantasztikus hős gyakran éppoly kézzelfogható, mint akit az emlékezetünkből idézünk fel. Mindkét alak bizonyos értelemben a képzelet műve. Családtagjainkkal együtt élünk ugyan, titkaikat mégsem ismerjük. Talán ők maguk sem: az élet misztérium. Minden ember talány – ha ismerjük, azért, ha nem, akkor azért. A társasutazáson mellénk sodródó emberek éppoly valószínűtlenek, víziószerűek, mint a megéledni kész szoborfigurák. A kocsmáros Mate léte három év múlva kezd kétségessé válni: csupán emlék. Az alkotóház parkjában bóklászó öreg házaspár már nem is egyetlen emlék, hanem összevegyülő emlékek nyalábja: javarészt a nyalábot egybefogó képzelet műve. Az Emlékkereskedőben mindez tovább hatványozódik: egy képzeletbeli figura, Szindbád képzeletbeli tapasztalatainak valódiságát vonjuk kétségbe. Hogy akkor létezik-e a híres emlékkereskedő? Igen. Feltehetőleg azonos a szerzővel, aki elbeszéli, mit él át elbeszélésének papírba lapult hőse, miközben elbeszéli őt.
A nők azt morzsolgatják, ami volt és van, a férfiak azt, ami lesz, ami lehet. A nőket az idő mélye vonzza, a férfiakat a tér végtelenje. Ilyenek A Hold az utca végén vár, barátom kalandor hősei. Ilyenek vagyunk mi, férfiak: Földmérők és Seborvosok, akik a holdutazásnál magasztosabb célt elképzelni sem tudunk. Holdhajónkkal a magasba törünk, majd csúfosan visszazuhanunk. Legalább megpróbáltuk, dörmögjük aztán: ez adott létünknek értelmet. Attól fogva maradék emlékeinkből élünk. Feljegyzéseink, melyekből már magunk sem értünk egy szót sem, elkallódnak, végül egy bábatáska mélyéről kerülnek elő, az olló és a köldökcsipesz alól, elrongyolódva. Kései utódok hüvelyezik, mit is akartunk.
Mi, férfiak, halálig bosszankodunk, hogy a nők milyen rezignáltan szemlélik törekvéseinket. Céljaink a szemükben nem alávalóbbak, de nem is magasztosabbak a többi célnál. Szelíden mosolyognak rajtuk. Holdutazás! Ha szokásunk szerint kezünket-lábunkat törjük, akkor sem kerülhetünk olyan közeli kapcsolatba az ezüstfényű égitesttel, mint ők. Ugyan mit keresnénk a Mare Tranquillitatis szürke porsivatagában, a vágyott nyugalom színhelyén? Újabb célt, felfedezni, meghódítani való teret. Amit ekként magunk mögött hagyunk, arra vissza se igen nézünk: rábízzuk a nőkre, rendezzék be, tegyék lakhatóvá kedvük szerint. Ha netán börtönbe csuknak minket, kiderül, hogy a birtokot is jobban igazgatják nálunk.
Izgat bennünket a bábatáska sötétlő mélye, az erősen kitágult marhabőr szülőcsatorna, ahonnan előtódulnak a világot felforgató újabb nemzedékek, hogy internálják, kifosszák és halomra öljék egymást. És hogy mindezek közben és mindennek ellenére újra meg újra időt szakítsanak a földi holdutazásra, melynek célpontja nem sok százezer kilométerre, csak egy ölelésnyi távolságra van.

 

Jámborné Balog Tünde: Utazások a labirintusban

 
Kommentek (0)
Szóljon hozzá!

  Név* (kötelező)

  E-mail* (kötelező, de nem jelenik meg)

  Website (nem kötelező)

Tartalom* (kötelező)


A *-gal jelölt mezők és a tartalom rész kötelezőek.

Milyen nap van ma?*
(Ellenőrző kérdés a kéretlen levelek kiszűrésére.) 
 
Liget.org   »   Folyóirat   »   2009 / 11   »   A bábatáska mélye
 
replica watches
replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches
replica handbags replica handbags replica handbags replica handbags replica handbags replica handbags
70-640 70-640 642-832 1Z0-051 220-701 642-813 70-411 642-447 300-209 300-207 070-294 itexam911