Liget - irodalom és ökológia

A Liget új, online kiadása a ligetmuhely.com oldalon érhető el.

 

A liget.org 2015 január-tól csak archívumként működik,

minden friss tartalom az új oldalon érhető el.

 

A folyóiratszámok letölthetőek az alábbi címen:

http://ligetmuhely.com/category/liget/mufaj/folyoirat

Tovább a cikkekhez »
 
 
 
2009 / 11   //    «    20    » 
KELL EGY JÓ SZÓ – egy Fülep Lajos-idézethez
Mesterházi Márton
Eltagadás
jegyzet
betűméret: nagyobb - kisebb  |  nyomtatási nézet
 
 


Akár egyetlen verssel, az 1918 novemberében írt Üdvözlet a győzőnek cíművel bizonyítható Fülep Lajos igazsága. Ady a „legyőzött” magyarság érdekében – de nem a magyarság nevében – fordul a győztesekhez:

Ne tapossatok rajta nagyon,
Ne tiporjatok rajta nagyon,
Vér-vesztes, szegény szép szivünkön,
Ki, íme, száguldani akar.

Bal-jóslatú, bús nép a magyar,
Forradalomban élt s ránk-hozták
Gyógyítónak a Háborút, a Rémet
Sírjukban is megátkozott gazok.

Tompán zúgnak a kaszárnyáink,
Óh, mennyi vérrel emlékezők,
Óh, szörnyű, gyászoló kripták,
Ravatal előttetek, ravatal.

Mi voltunk a földnek bolondja,
Elhasznált, szegény magyarok,
És most jöjjetek, győztesek:
Üdvözlet a győzőnek.


Amikor a verset írta – föltehetőleg az országot nem brutálisan csonkító belgrádi egyezmény hírére –, a magyarok többsége még reménykedett egy többé-kevésbé korrekt békekötésben. Végül is az antant-főparancsnok és a magyar kormány megbízottai írták alá az okmányt. Amikor pedig a remény nyilvánvalóan átcsúszott önáltatásba, még mindig mondogatni lehetett, hogy Franciaország a szavát adta, hogy Anglia és Amerika nem tűri majd a szószegést, hogy az égbekiáltó igazságtalanság ellen az egész emberiség felemeli tiltó szavát... és így tovább.
Ady élesen (nem pusztán élesebben) látott. Tényként állítja, hogy a „Baljóslatú, bús nép” „Forradalomban élt” – de mit jelent ma a forradalmiság, és illik-e ma Ady „forradalmas” verseiről beszélni? A pár évtizeddel ezelőtt forgalomban lévő általános és középiskolai tankönyvek szerint mintha mást se írt volna. Még élnek bennem a kötelező (és a magam örömére megtanult) memoriterek. Ma meg mintha egyáltalán nem írt volna forradalmi verset. Groteszk sebességgel lendült át az inga – mint oly sok más esetben. A higgadt elemzés joggal említi a forradalmi versek természetes tehertételeként a tanító célzatot, a didaxist. Merthogy e versek gyakran az irányzatos klapanciákat is közlő Népszava olvasóinak (és szerkesztőinek) íródtak, s ezt a másfajta, kellőképpen közérthető, mégis méltóképpen erős verset még Adynak is tanulnia kellett. De az igazi nagy „forradalmasokat” – nekem A Hadak Útja, a Rohanunk a forradalomba, az Ülj törvényt, Werbőczi ilyen –, ez napnál világosabb, nem minőségi okok miatt hallgatják el. Ez a tagadás: eltagadás.
„Sohse hull le a vörös csillag...” – le lehet ezt ma írni? Mikor a béna tudatlanság és a szisztematikus hazudozás miatt már nem láttatik a különbség 1907 és 1937 között?
De hozzunk pontosabb példát. Mi az, hogy „híres Werbőczi úri pereputytya”? Mi az, hogy „Hunnia úri trágyadombja”? A boldog békeidőket gyalázzuk tán? Az angyalos-koronás címert, Nagy-Magyarországot?
Ne cifrázzuk: a forradalmas és kor-kritikus Ady eltagadásának politikai-ideológiai oka van. Azok az erők, amelyek egy abszurd Nagy-Magyarország térképével – és visszahódításának lehetőségével – szédítik reménybeli szavazótáborukat, ezt az Adyt szükségképpen kénytelenek részeges, vérbajos nemzetárulónak bélyegezni, versei nagy részéről pedig nem vesznek tudomást.
Ady persze visszaszól: „Én nem vagyok magyar?”
Fülep Lajos gondolatát tehát továbbszőhetjük: Ady gyötrelmes józansággal egyszerre látta – kínzó-élesen –, hogy Tisza István országa megérett az összeomlásra, s hogy egy ilyen összeomlás (egy fenyegető Trianon) olyan katasztrófa, mely igazságtalanul sújtja a magyarságot.

 
Kommentek (0)
Szóljon hozzá!

  Név* (kötelező)

  E-mail* (kötelező, de nem jelenik meg)

  Website (nem kötelező)

Tartalom* (kötelező)


A *-gal jelölt mezők és a tartalom rész kötelezőek.

Milyen nap van ma?*
(Ellenőrző kérdés a kéretlen levelek kiszűrésére.) 
 
Liget.org   »   Folyóirat   »   2009 / 11   »   Eltagadás
 
replica watches
replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches
replica handbags replica handbags replica handbags replica handbags replica handbags replica handbags
70-640 70-640 642-832 1Z0-051 220-701 642-813 70-411 642-447 300-209 300-207 070-294 itexam911