Liget - irodalom és ökológia

A Liget új, online kiadása a ligetmuhely.com oldalon érhető el.

 

A liget.org 2015 január-tól csak archívumként működik,

minden friss tartalom az új oldalon érhető el.

 

A folyóiratszámok letölthetőek az alábbi címen:

http://ligetmuhely.com/category/liget/mufaj/folyoirat

Tovább a cikkekhez »
 
 
 
2011 / 2   //    «    1    » 
Levendel Júlia
Világnap?
esszé(részlet)
betűméret: nagyobb - kisebb  |  nyomtatási nézet
 
 


Vajon a második világháború után, a 20. századi magyar történelem talán leginkább reményt keltő időszakában miért fordította Vas István a III. Richárd nyitómonológjában „rosszkedv”-nek a „discontent”-et? 1947-ben már az ő szövegével játszotta a darabot a Nemzeti Színház; azóta a „rosszkedvünk tele” közismert kifejezés lett – lépten-nyomon azok is emlegetik, akik az angol történelemről, a történelmi legendákról és az eredeti Shakespeare-szöveghelyről nem tudnak, s persze a Steinbeck-regény is ezt a magyar címet kapta. Lehetséges, hogy a „rosszkedv” annál is ragályosabb és agresszívebb, mint gondolom? Csaknem akadálytalanul elárasztja a lelkeket, mert a lelkek – voltaképpen történelmi-politikai állapotoktól függetlenül – készséggel viselik terrorját. A rosszkedv ugyanis a leghasználhatóbb alibi a passzivitásra, a közönyre, az érdektelenségre, kellő magyarázat, ami egyúttal felmentést is ad – és szinte semmi köze nincs a kétségbeeséshez vagy a felháborodáshoz, meg a forradalmakat is generáló elégedetlenséghez (discontent) sem. A rosszkedv a szellemi-lelki erőtlenség tünete; beszűkült, önző emberek dohognak ezért-azért, mindenért; a rosszkedvűség egyszerre kellemetlen és belemerülésre, tocsogásra csábító. A tartósan rossz hangulatú ember rendszerint a beteg státuszával kacérkodik, a nehezen meghatározható kedélybetegség pedig megmutatja, milyen bajos megkülönböztetni a betegséget a szociális diszfunkciótól. A magyar népesség ötöde – más becslések szerint közel harmada – labilis kedélyű, „depressziós”, ám ez világviszonylatban egyáltalán nem kirívó arány. A lelki renyheség, a szétesettség, fegyelmezetlenség, a divatos szemérmetlenséggel öndiagnosztizált „depis” állapot keveredik, ilyen-olyan érdek miatt kegyetlenül összekevert a súlyos testi elváltozásokkal, szorongással, erős izom- és ízületi fájdalmakkal kísért depresszióval – a „tudományos” felmérések általában ugyanúgy zagyválnak, mint az egészségügyi piac. A hitelesség, tárgyilagosság és szakszerűség kliséivel hadonászók eleve csalnak. Megszámlálhatatlan gyógyászfórum kínál tuti segítséget (van olyan gyógyszer, amelyik nemcsak „állandó jó közérzet”-tel és kiegyensúlyozottsággal, de „a sóvárgás megszűnésé”-vel is kecsegtet). Ezek a gyógyászok közvetve vagy közvetlenül bírálják a többi „gyógyító” eljárását – így ajánlatuk csakis szorongást kelthet. Mindenki tudja, milyen jövedelmező az antidepresszáns gyógyszerek gyártása és forgalmazása, de a gyógyszerré minősített, tesztelt szerek ellenében ajánlott „hagyományos”, „természetes” szerekkel is a piacon, piaci logika és szokás szerint ágálnak. A rosszkedv kezdeti panaszaival azonnal orvoshoz kell fordulni, hirdetik az egyre harsányabb-fenyegetőbb reklámok, másutt az ellenkezőjét: hogy az orvosi beavatkozás stigmatizál, a gyógyszer-mellékhatás súlyos következményekkel jár, s az antidepresszánsokat szedők nagyobb százaléka lesz öngyilkos... és így tovább. A biztos jövőt ígérő megtakarítási reklám és a boldogságot szavatoló árucikk reklámja között ácsorgón csakis saját józan esze és esztelen ősbizalma segíthet – de hisz éppen ebben fogyatékos.
Közhely, hogy a diktatúráknak jókedvű tömegekre van szükségük. Ahol ezrek és százezrek masíroznak derűs ábrázattal, nyilvánvalóan nagy a félelem. Fiatal felnőttként azonban megtapasztalhattam, milyen csavarosan lehet manipulálni a közhangulatot, s vele az egyes ember kedélyét. A Kádár-rendszer „puhulásának” első jelei közé tartozott a megtűrt rosszkedv. S ahogy nem volt már feltétlen követelmény az igaz út felismerésének tanítása, agitatív ábrázolása, rögvest divatos lett a búbánat. A meghurcoltság emlékeinél, azt hiszem, többeket és jobban nyomasztottak a megalkuvások – elfojtott, átszínezett, így-úgy értelmezett – emlékei, mindenesetre a hetvenes években nemigen volt megjátszott az általános rosszkedv. De hogy valami egyszerre általános lett, hogy megint valami kötelezővel kellett kifejezni az ellenzékiséget, ez dühített. Primitív és veszélyes volt az egyen-enerváltság. Ahogyan ma is az.
Úgy tűnik, a rosszkedv-statisztikák nem segítenek – semmi, ami kever-kavar, hangoskodik, figyelmet terel, önlétével az önállótlanságra játszik. A legabszurdabb intézményi gesztus talán mégiscsak az, hogy január 23-át a Depresszió Világnapjává nyilvánították. Meglehet, abban a reményben, hogy ez a depressziósokat is megnevetteti.

Találóbban nem is jellemezhette volna Shakespeare életműve legelvetemültebb szereplőjét. Ez egyszer nem mellékalakok szólnak a drámai alaphelyzetről, hanem maga Gloster jelenik meg (kisvártatva, a monológjában előadott program szerint III. Richárd lesz), s a „háttérinformációkat” is önös érdekeinek megfelelően közli. „York napsütése rosszkedvünk telét / Tündöklő nyárrá változtatta át. / Családunkról már elvonult a köd / S alámerült az óceán szivébe” – vagyis a Lancester-ház bukása után, „homlokunkon győztes koszorú”-val, immár a saját család tisztogatásának ideje jött el. A többes szám első személyű formulával kisajátít, előre koronáz („rosszkedvünk”, az eredetiben „our discontent”), és felhatalmazza magát – akármire, mindenre. A fejedelmi többest amúgy is a részvétlenség bajnokai használják.

 
Kommentek (0)
Szóljon hozzá!

  Név* (kötelező)

  E-mail* (kötelező, de nem jelenik meg)

  Website (nem kötelező)

Tartalom* (kötelező)


A *-gal jelölt mezők és a tartalom rész kötelezőek.

Milyen nap van ma?*
(Ellenőrző kérdés a kéretlen levelek kiszűrésére.) 
 
Liget.org   »   Folyóirat   »   2011 / 2   »   Világnap?
 
replica watches
replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches
replica handbags replica handbags replica handbags replica handbags replica handbags replica handbags
70-640 70-640 642-832 1Z0-051 220-701 642-813 70-411 642-447 300-209 300-207 070-294 itexam911