Liget - irodalom és ökológia

A Liget új, online kiadása a ligetmuhely.com oldalon érhető el.

 

A liget.org 2015 január-tól csak archívumként működik,

minden friss tartalom az új oldalon érhető el.

 

A folyóiratszámok letölthetőek az alábbi címen:

http://ligetmuhely.com/category/liget/mufaj/folyoirat

Tovább a cikkekhez »
 
 
 
2011 / 5   //    «    20    » 
Géher István
Prospero ajánlja a Vizek Könyvét
jegyzet
betűméret: nagyobb - kisebb  |  nyomtatási nézet
 
 


Régi igazság, hogy az új könyv felfedező és emlékeztető. Egy új könyvet mutatok, hogy a közös emlékezet újra felfedezzen egy régi emblémát: mintha a vízparton Prospero állna itt, A vihar shakespeare-i hőse, kezében a könyvvel, amit még négy óra hosszat, délután kettőtől hatig magánál tarthat, mielőtt a mélybe vetné. Ha ez a könyv az a könyv volna, ahogy nézem a mai nap múló idejét, még kereshetnénk benne egy órányi felfedezni valót, hogy aztán fel-felmerülését várva elmerítsük olvasmányélményeink mélyébe. Ajánlom, hogy tegyük is meg most mindjárt: aki keres, az talál. Ha itt-ott próbára tesszük változatos felszínét, talán rá is hagyatkozhatunk, hogy átvigyen a maradandó mélységek fölött.
A leendő olvasó erre rábólinthat. Vagy csóválhatja a fejét. Prospero mélymerülésű ember, de hogy révkalauz lenne: micsoda képtelenség! A kép, amit róla alkottunk: állókép. Ő az a megfékezett gondolkodó, akit életfogytig szigetre száműzött a foglárhatalom. Ámde lehet-e valaha is helyhez kötni az eredendő mozgékonyságában megfoghatatlanul szabad gondolatot?
Prospero elméje szabadon közlekedik egy utópiai sziget és egy európai félsziget, part és part, víz és víz – lét és nemlét – között. Hol van a szigete? Valahol a Nápoly–Milánó–Tunisz közötti mediterrán pályán, s ugyanakkor a Bermudák jelezte atlanti távolban. Mintha álltó helyében is mozogna, hogy révjáratban kösse össze és összpontosítsa maga köré az ókor, a középkor és a korai újkor hajózó útvonalait. Keresnénk a helyét a kései posztmodern navigáció globális terében. Szeretnénk hinni, hogy a könyv most is lehet még egyszerre hajó és iránytű; hogy átvihet oda, ahol a folyékony lételem létértelemmé szilárdul. Prosperóként igenis hiszem, hogy a keményfedelű könyvben benne foglalódhat a kiáradó világ.
Ajánlom, hogy nyissuk ki a könyvet. És javallanám, hogy – ha tudunk – emlékezzünk megint. Ezúttal Peter Greenaway 1970-es filmjére, a Prospero könyveire. A feledhetetlen, halhatatlan John Gielgudra, ahogy Prospero-Shakes­peare szerepében olvassa és írja a könyveit, ily módon megteremtve bennük és belőlük a világot: a négy elemet – a levegőt, a tüzet, a földet és a vizet...
Kezemben tartom a Vizek Könyvét. Tartalma varázslatosan hömpölyög, folydogál, zuhog, csorog, ringatózik, hullámzik, összetorlódik és szétterül.
A kétdimenziós lapok síkján a teljes teret betöltve három dimenzióban mű­ködik a prosperói „bűbáj”.
Elbűvölnek a képek, a festmények reprodukciói, melyek formákban és színekben megjelenítik a patakot, a folyamot, a tavat, a tengert. És elragadnak a ver­sek, mert a szöveggé tömörülő élményfolyamat megfogalmazásában olyan feszítőerőt fejt ki a lélek „víznemű izomzata”, hogy arcunkat kiveri a veríték, elönti a könny. Várhatunk-e ennél többet egy könyvtől? Nem. De kaphatunk. Harmadjára ugyanis elgondolkodtatnak a költeményekhez alkalmanként társuló, gondolatforrásként feltörő reflexiók. Együttesen: mintha megmerítkezhet­nénk az esztétikai misztika konkrét közegében, hogy mit jelent egyetemlegesen (és egyedileg nekünk) a történeti összművészet folyamatában „lenni vagy nem lenni”. És miért ne lennénk, ha itt vagyunk a nyitott könyvben? – kérdezné Hamlet, a másik gyászmezes filozófus, a világirodalomban az első (archetipikus) modern egyéniség, azaz értelemszerűen az első magántermészetűen megrögzött (tragikusan értelmes) könyvolvasó. Prospero, miután figyelmesen átolvasta Christopher Marlowe Doktor Faustusát, minden bizonnyal aktívan végigolvasta (hiszen játszotta is) a Hamletet, és bizonyságot szerezhetett belőle, hogy a könyvből nyerhető tudás mindenkor a tanulni vágyó figyelemnek és a játéknak köszönheti létét. Mire tanítaná tehát e mostani alkalommal az új könyv olvasóit? Emlékezésre és felfedezésre. „Több dolgok vannak földön és égen (...) mintsem bölcselmetek álmodni képes.”
Képesek vagyunk-e együtt játszani és a sokféleségből egységet álmodni a könyv szerzőivel és szerkesztőivel? Ha igen, a régi emlékben újdonságot fedezhetünk fel. Versekben látomásokat, festményekben költészetet. Nem illusztrációt, hanem revelációt. Tanúságtételt arról, hogy mi van. Egry Józsefnél a fényrobbanás kozmikus rendje ... Nemes Nagy Ágnesnél „Egy hosszú, függőleges pillanat / gőzölgő jégmezőkbe tűzve”...
Ezek a művek a könyvben nincsenek egymás mellé téve; képzeletünk rendezi őket összetartozó kompozícióba. És még hányféle (ilyenféle, másféle) kötést-kapcsolatot tudnánk-tartoznánk magunktól – a kitűnő anyagból – ki­alakítani. Úgy tűnik, hogy a könyvnek annyiféle más-más rendje lehetne, ahányszor újraolvassuk. Az olvasó mintegy maga is odatársulhat a tizenkét „jegyzetíró” (invenciózus műelemző) mellé, az alkotó gondolatközösségbe. Igen, igen, ez a jó könyv ismérve: hogy kreatív olvasásra ösztönöz.
Prospero a kreatív olvasó őstípusa: „pár kötetből” újrateremti és újjávarázsolja mindazt, amit a világról tudni kell. A kezemben tartott kötetet akár el is helyezhetnénk az ő könyvtárába. Nem tudhatom, mert ez majd a réven nyert tapasztalatból válik el, hogy vajon ez lenne-e az egyik útravalónk, mely minden „hercegségnél többet ér”, de azt máris állíthatom, hogy rangos munka. A Vigyél át, révészem – mint a Vizek Könyve – megéri a fáradságot, hogy ki­emeljük a tömegkommunikáció özönvizéből. Érdemes felfigyelnünk rá, eljátszanunk vele, megőriznünk emlékezetünkben, hogy felfedezzük benne világunkat és magunkat. Hölgyeim és uraim, valamennyiünknek élvezetes és hasz­nos olvasásra ajánlom.

 
Kommentek (0)
Szóljon hozzá!

  Név* (kötelező)

  E-mail* (kötelező, de nem jelenik meg)

  Website (nem kötelező)

Tartalom* (kötelező)


A *-gal jelölt mezők és a tartalom rész kötelezőek.

Milyen nap van ma?*
(Ellenőrző kérdés a kéretlen levelek kiszűrésére.) 
 
Liget.org   »   Folyóirat   »   2011 / 5   »   Prospero ajánlja a Vizek Könyvét
 
replica watches
replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches
replica handbags replica handbags replica handbags replica handbags replica handbags replica handbags
70-640 70-640 642-832 1Z0-051 220-701 642-813 70-411 642-447 300-209 300-207 070-294 itexam911