Liget - irodalom és ökológia

A Liget új, online kiadása a ligetmuhely.com oldalon érhető el.

 

A liget.org 2015 január-tól csak archívumként működik,

minden friss tartalom az új oldalon érhető el.

 

A folyóiratszámok letölthetőek az alábbi címen:

http://ligetmuhely.com/category/liget/mufaj/folyoirat

Tovább a cikkekhez »
 
 
 
2008 / 2   //    «    3    » 
Bujtor László
Miért nem szereti a fiam Vernét?
esszé (részlet)
betűméret: nagyobb - kisebb  |  nyomtatási nézet
 
 


- avagy a cápa fenomenológiája

(részlet)

 

Harmadikos elemista fiam ajándékkönyvet kapott az iskolában, s büszkén hozta haza megérdemelt jutalmát. Örömét csak az én kíváncsiságom múlta fölül: milyen könyvet adnak ma az alsó tagozatos gyerekeknek? Harminc évvel ezelőtt én kalandregényeket kaptam, köztük gyakran Vernét, s örömmel láttam, hogy a jutalomkönyv a Grant kapitány gyermekei, egykori kedvenc olvasmányom. Vajon a dús fantáziájú 19. századi mesélő miként hat ma nyitott, érdeklődő 21. századi fiamra? Ugyanúgy gyújtja föl fantáziáját, mint annak idején az enyémet? Ugyanúgy feledkezik bele a regénybe, és ragadja el annak sodrása, mint engem? Felnyitja-e a mester a mai gyerek szemét a természet titkaira, a bennünket körülvevő világ megismerésének vágyára? De visszafojtottam lelkesedésemet: megvárom, amíg a gyerek maga jön, repesve. Néhány nap múlva jött is - elkedvetlenedve. Nem tetszik? - kérdeztem csodálkozva. "Nem, apa. Ez egy nagyon rossz könyv!" Meghökkentem. Mi vehette el kedvét az olvasástól? Fiam a következő sorokat mutatta válaszul:

    "... az őrt álló matróz lekiáltott az árbockosárból, és jelentette, hogy valami óriási hal fickándozik a hajó mögött. [...]

    - Azt hiszem, jól megtermett cápa lehet - felelte John Mangles.

    - Úgy van! - válaszolt a kapitány. - A feje alakjáról mérleghalnak vagy kalapácshalnak nevezett cápafajta minden tengerben és minden szélességen megtalálható. [...] most is efféle gazfickóval akadtunk össze. [...]

    - Az ember nem irthatja eleget ezeket a szörnyű ragadozókat - tette hozzá John Mangles. - Ha tehát élünk az alkalommal, akkor nem csupán érdekfeszítő látványosságban lesz részünk, hanem egyben hasznosan is cselekszünk.

    - Akkor hát rajta, John! - mondta Glenarvan.

    [...]

    A cápa már közel járt; a hajó utasai jól látták dülledt, mohó étvágytól szinte lángoló szemét. Aztán hátára fordult; tátott szájából elővillant négy sor foga. Feje széles volt: úgy illeszkedett a törzséhez, mint nyeléhez a kalapács vasa. John Mangles nem tévedett: csakugyan a legtelhetetlenebb cápafajta egyik példánya szegődött a hajó nyomába."

    A mai gyerek nem gazfickónak és elpusztítandó lénynek látja a cápát. Sir David Attenborough és Nigel Marven színre lépése óta a természetre fogékony kisiskolások nem ilyen képet kapnak a körülöttünk élő állatokról; az ismeretterjesztő filmek nem a cápák kiirtását sugallják. Harminc évvel ezelőtt, amikor ezeket a sorokat olvastam, még teljesen természetesnek vettem, és elfogadtam Verne üzenetét: a cápát irtani kell. Az ember felelőssége, hangoztatja az író, hogy bölcsen beavatkozzon a természetbe, és állítsa vissza az általa helyesnek vélt egyensúlyt. A romantikus világkép hatása alól Verne sem vonhatta ki magát, ezért írta le annyi negatív jelzővel a cápát, és ezért antropomorfizálta. Az 1970-es évek korszelleme is ezt sugallta. Ezért tartottam természetesnek (akkor és gyerekként), hogy a cápa dúvad, megölése felemelő és helyes cselekedet. Hogy hideg gyilkos, kegyetlen vadállat, a tenger mészárosa, márpedig a tökéletes gyilkológépet ki kell iktatni a tengerből, hogy ne zavarja a bájos és pici, helyes és színes halacskákat. Az én gyerekkoromban a környezettudatos gondolkodás és nevelés még ismeretlen fogalom volt, a köztudat a természetet legyűrendő, meghódítandó nőnek tartotta, kinek bőségszaruja végtelen, kincsestára kimeríthetetlen. A természetet nem velünk együttműködő, jelenünk részeként lélegző, és velünk szoros kölcsönhatásban álló társként fogadtuk el és be. Ez a fordulat és szemléletbeli váltás alig harminc év alatt zajlott le, és hozta létre az óriási kontrasztot a fiam és az én Verne-olvasatom között. Harminc év alatt gyökeresen átalakult a cápáról és a természetről alkotott véleményünk. Reméljük, ez ma már általános értelemben is állítható! S hogy valóban így legyen, kérdezzük meg, mi vagy ki keltette a cápa rossz hírét? Verne mellett ki rombolta még ennek az állatnak az "imázsát"? Mi vezetett oda, hogy majd 150 éven át a cápák, ez a földtörténeti értelemben igencsak sikeres, kitartó, tiszteletünkre méltó állatcsoport pusztítandó dúvaddá süllyedt?

 

 

A cápa fenomenológiája

 

A romantika hajnalán, 1838-ban Edgar Allan Poe kezdte a cápa rossz hírét terjeszteni az Arthur Gordon Pym csodálatos kalandjai című regényével. A főhős, Pym, az egykor szebb napokat látott Grampus bálnavadászhajó roncsain hajótöröttként sodródik az óceánon, s ezt írja naplójába:

    "...belevetettük hulláját a tengerbe. A felkelő hold fényében jól láttuk, hogy a cápák azonnal széjjeltépték. Fogaiknak szörnyű csattogása a velőnkig hatott és az iszonyatos hang hallatára ijedten kuporodtunk össze a fedélzeten."

    Poe abbéli buzgólkodásában, hogy a cápából fenevadat faragjon, elköveti az első anatómiai tévedést. A cápa ugyanis képtelen csattogtatni a fogát. Az alsó és felső állkapcsában négy vagy öt sorban elhelyezkedő fogak az emlősök fogazatával ellentétben a csukott szájban nem illeszkednek szorosan egymáshoz, a zsákmányul elejtett állat megsebzésére és megragadására szolgálnak. A cápa nem rágja meg a prédát, hanem hatalmas darabokban, rágás nélkül elnyeli. A gerinces állatok közt egyedülállóan az alsó és a felső állkapcsa is mozgatható, így 20-30 kilós darabokat egyben képes kiharapni és lenyelni. Ez magyarázza, hogy a múzeumokban miért csak kitátott cápaállkapcsokat láthatunk, amelyek felső állkapcsának hiányzik a folytatása, a koponya. Persze tény, hogy a harapás előtt a két mozgatható állkapocs előreugrása és a kimeredő fogak együtt félelmetes látványt nyújtanak. Ám ez fiziológiai és nem pszichikai eredetű. A cápa, harapás előtt, nem akar "ráijeszteni" áldozatára.

    De nemcsak Poe ismerte rosszul a cápák anatómiáját és fiziológiáját, mert a természettanból jóval felkészültebb Verne is elkövet néhány hibát. Harminc évvel később, 1868-ban kegyetlen gyilkost farag a tengerek egyik csúcsragadozójából. Szavai alkalmasabbak egy kéjgyilkos, mint a cápa jellemzésére: "gazfickó", "szörnyű ragadozó", "nem irthatja az ember eleget", "hasznosan cselekszünk [ha megöljük]", "dülledt, mohó étvágytól lángoló szemek", "legtelhetetlenebb". A cápa vernei telhetetlensége azonban fiziológiai tényből fakad: állandó mozgásban létező állat, képtelen egy helyben lebegni. Szeme azért látszik dülledtnek, mert nincs szemhéja, és sohasem pislog. A vízi élőlények általában nem pislognak, mert nincs szükségük a szem folyamatos nedvesen tartására. A cápa, amikor áldozatát megközelíti és harap, köznapi kifejezéssel élve, "becsukja a szemét", de ez akaratlan mozdulat, feltétlen reflex. Ilyenkor egy védő membrán csúszik elő, és takarja be az állat szemét, hogy védje az áldozat kapálózásából eredő sérülésektől.

    Verne hallatlan népszerűsége generációk sorába plántálta a cápákkal szembeni zsigeri irtózást. A romantika az új évszázad beköszöntével letűnt, ám a cápa rossz híre megmaradt, beleivódott a köztudatba. Ezzel magyarázható, hogy egy másik irodalmi nagyság - akiről feltételezhetjük, hogy élő cápát sohasem látott, s ezért a közvélekedést öntötte versbe - szintén negatív hősként szerepelteti a cápát. Bertolt Brecht Koldusoperája így kezdődik:

 

"És a cápa fal javába

Vad fogakkal - nem titok

És Macheath-nél ott a kése

Ám a kést nem láthatod.


Nézz a cápa uszonyára

Hogyha gyilkolt, ott a vér!

Penge Mackie kesztyüsen jár

És a kesztyű hófehér."

 
Kommentek (0)
Szóljon hozzá!

  Név* (kötelező)

  E-mail* (kötelező, de nem jelenik meg)

  Website (nem kötelező)

Tartalom* (kötelező)


A *-gal jelölt mezők és a tartalom rész kötelezőek.

Milyen nap van ma?*
(Ellenőrző kérdés a kéretlen levelek kiszűrésére.) 
 
Liget.org   »   Folyóirat   »   2008 / 2   »   Miért nem szereti a fiam Vernét?
 
replica watches
replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches
replica handbags replica handbags replica handbags replica handbags replica handbags replica handbags
70-640 70-640 642-832 1Z0-051 220-701 642-813 70-411 642-447 300-209 300-207 070-294 itexam911