Liget - irodalom és ökológia

A Liget új, online kiadása a ligetmuhely.com oldalon érhető el.

 

A liget.org 2015 január-tól csak archívumként működik,

minden friss tartalom az új oldalon érhető el.

 

A folyóiratszámok letölthetőek az alábbi címen:

http://ligetmuhely.com/category/liget/mufaj/folyoirat

Tovább a cikkekhez »
 
 
 
2011 / 7   //    «    18    » 
BELSŐ RUHATÁR
Ács József
A jövő kovácsai
próza
betűméret: nagyobb - kisebb  |  nyomtatási nézet
 Ha a London School of Economics diákjai belefáradnak a nyüzsgésbe, elvonulhatnak a régi épület legfelső szintjén található, 1946 óta működő csöndes könyvtárba, mely nevét G. B. Shawról kapta. Olvasgatásra, szundikálásra nincs ennél alkalmasabb hely. Az arra járóknak talán már fel sem tűnik a különös, tölgyfa keretbe foglalt ólomüvegablak.


Az ólomüveg képet George Bernard Shaw rendelte meg 1910-ben, saját tervei alapján. Caroline Townsend üvegművész el is készítette, de az író nem jelentkezett a kész munkáért. A művésznő unokahúga 1947-ben átadta a Beatrice Webb House néven alapított munkáspárti-fabiánus oktatási és konferenciaközpontnak, ahonnan 1978-ban ellopták, Amerikába került, majd egy aukción az angolok visszavásárolták és a Shaw-könyvtárban helyezték el. Tony Blair személyesen avatta fel 2006-ban.


Remould it nearer to the heart’s desire – olvassuk a felső sorban Edward Fitzgerald Rubáiját-átköltésének egy sorát. A teljes versmondat magyarul: „Javítsuk meg, amit mindenki átkoz, / Zúzzunk mindent darabokra széjjel, s aztán / Alakítsuk közelebb szívünk óhajához!” El kell ismernünk, a 19. század második felében Angliában a világ rendbe tevésének vágya könnyen párosulhatott azzal az érzéssel, hogy ehhez már csak a világ-birodalom évszázadok alatt felhalmozott erőit kell valamiképpen mozgósítani.


A modern ipari társadalom széttörte az élet régi kereteit. Kínálkozik-e izgalmasabb feladat az ész hatalmában bízó embereknek, mint a formaadás? A világ újratervezésén egyetemi tanárok, írók, képzőművészek, iparmágnások és bankárok dolgoztak lázasan – ki eszközök birtokában, ki anélkül. Virágzottak a romantikus szocialista mozgalmak. Az Owen nyomdokain járó csoportok a kapitalista társadalomtól elkülönülő kommunák alakítását szorgalmazták. A Új Élet Társasága az egyszerűség, a tisztaság és a példamutatás erejében bízott. Azok a tagjai, akik törekvéseiket politikai úton akarták érvényre juttatni, 1884-ben Londonban létrehozták a Fabiánus Társaságot, mely elutasította a marxizmus egyik alaptételét: nem hittek sem az osztályharcban, sem a forradalmakban, mindkettőt erőpazar-lásnak tartották. Nem volt céljuk tömegmozgalmak szervezése. Elit csoportként arra törekedtek, hogy beépüljenek a társadalom meglévő struktúráiba és belülről bomlasszák azokat, hogy aztán az egészet a maguk elképzelései szerint formálhassák át. Ezt a békés magatartással álcázott célratörő viselkedést a képen a társaság címere jelzi: az F. S. monogram alatt báránybőrbe bújt farkas látható.


Hogy mi volt a cél? Szocializmust akartak: magántulajdon nélküli, nemzetek felett álló, felülről szervezett technokrata tervgazdaságot. Rendet és hatékonyságot.A tréfás ólomüveg ablak bal oldalán Edward R. Pease, a Társaság első titkára kezeli a fújtatót. Tüzet szít, forrongást kelt. A vörösen izzó glóbusz Sidney Webb és G. B. Shaw kalapácsütései alatt nyeri el áhított formáját. Az alakok Tudor-kori viseletét csak részben indokolja, hogy Pease lelkesedett a középkor egyszerűségéért. A szocialista mozgalom modellje – s egyben fő ellensége –  a középkor nemzetek felett lebegő egyetemes hatalma: a katolikus egyház. Az új, a modernitás viszonyaira alkalmazott ész-vallásban a fabiánusok a jezsuiták szerepét játszanák. Az új vallás teológiájának szerepét betöltő közgazdaságtan fontosságával már az alapítók is tisztában voltak: a mai globális elitet nevelő London School of Economics-ot még a Webb-házaspár és G. B. Shaw alapította egy nagy összegű adományból.


A másik pajzson jelmondat: Imádkozz áhítattal, kalapálj kitartóan. Az alant imádkozók (a hívők) és a kalapálók (az elit) szemlátomást elkülönülnek. Az oltárt képező könyvkupacban a szakszervezetekről, az ipari demokráciáról szóló munkák és a fabiánus irodalom tetején Shaw színdarabjait találjuk. Az imádkozók korabeli tagok arcvonásait viselik, s a bal alsó sarokból H. G. Wells mutat hosszú orrot nekik. Az író elutasította a rejtőzködést, a megtévesztést, a macchiavellista cselfogásokat, s ezért eltávolodott a Társaságtól. A fabiánusoknak egyébként kezdettől döntő befolyásuk volt az 1906-ban alakult Munkáspártban, s ez a kapcsolat a mai napig fennáll. Több miniszterelnököt adtak, köztük Tony Blairt és Gordon Brownt.


A majdani európai konföderációban gondolkodó G. B. Shaw 1933 decemberében előadást tartott a meglepett tagságnak, melyben a parlamentáris demokráciát döntésképtelenséggel vádolta, s méltatta a diktárorok, Sztálin, Mussolini és Hitler érdemeit. „Herr Hitler” zsidóüldözését ugyan nem nézte jó szemmel (hiszen a fajkeveredés mindig egészségesebb egyedeket eredményez), de az arcvonásain megjelenő államférfiúi szigort példaértékűnek tartotta. Shaw egyébként úgy vélte, hogy akik a modern társadalom-gép általános jólétet gyártó szerkezetébe nem tudnak vagy nem akarnak beilleszkedni, azok haszontalanok, s az államnak kötelessége kíméletesen, de határozottan a másvilágra segíteni őket.


A fabiánusok előretörése a hatalom logikája szerint csakis a fennálló erőviszonyokhoz alkalmazkodva képzelhető el, széllel szemben nem. Az eszmék csak az érdekek maskarái – báránybőrök a farkas testén. Az államszocializmus és a monopolkapitalizmus békés konvergenciája a pénzoligarchia egyetemes uralmában végződik. Hogy tekinthető-e mindez a kapitalizmus belülről történő átformálásának? Bizonyos értelemben igen. De a fabiánusok története azért vet némi fényt a csak szólamaikban baloldali pártok rejtélyére is.

 
Kommentek (0)
Szóljon hozzá!

  Név* (kötelező)

  E-mail* (kötelező, de nem jelenik meg)

  Website (nem kötelező)

Tartalom* (kötelező)


A *-gal jelölt mezők és a tartalom rész kötelezőek.

Milyen nap van ma?*
(Ellenőrző kérdés a kéretlen levelek kiszűrésére.) 
 
Liget.org   »   Folyóirat   »   2011 / 7   »   A jövő kovácsai
 
replica watches
replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches
replica handbags replica handbags replica handbags replica handbags replica handbags replica handbags
70-640 70-640 642-832 1Z0-051 220-701 642-813 70-411 642-447 300-209 300-207 070-294 itexam911