Liget - irodalom és ökológia

A Liget új, online kiadása a ligetmuhely.com oldalon érhető el.

 

A liget.org 2015 január-tól csak archívumként működik,

minden friss tartalom az új oldalon érhető el.

 

A folyóiratszámok letölthetőek az alábbi címen:

http://ligetmuhely.com/category/liget/mufaj/folyoirat

Tovább a cikkekhez »
 
 
 
2008 / 2   //    «    11    » 
VAN FOGALMAD? - Történet
Varga Zoltán Zsolt
A történet fonala
jegyzet 
betűméret: nagyobb - kisebb  |  nyomtatási nézet
 
 


A történet, amit röviden elmesélek, 1340 körül kezdődött Csehországban. Reményeim szerint rejt majd némi tanulságot a "történet" fogalmával kapcsolatban is. Olyan kérdéseket feszeget, amelyek az előadáson is felmerültek. Mikor ér véget egy történet? Hogyan kapcsolódnak össze különböző történetek? A valós történetnek mi a viszonya az elbeszélt történethez, esetünkben a legendához? Hol kezdődik az "én" története és meddig tart?

    Pomukban, egy kis csehországi faluban, szegény kézművesek gyermekeként jött világra Wolflin János 1340 táján. A pappá szentelt ifjú Páduában járt egyetemre, mint egyházjogász doktorált, majd Prágában kinevezték a Szent Vid székesegyház kanonokjává, később a prágai érsek általános helynökévé is. Ez utóbbi minőségében kinevezési jogvitába keveredett IV. Vencel királlyal, aki a helynököt bebörtönöztette, megkínoztatta, majd megölette 1393-ban. Wolflin János életének története ezzel lezárult.

    Utóélete viszont nyomban megkezdődött. A saját székesegyházában eltemetett mártír folyamatos tiszteletnek örvendett, sírjánál számtalan csodás gyógyulás történt, exhumálásakor épen találták a nyelvét, azaz minden együtt volt ahhoz, hogy Wolflin Jánosból katolikus szent váljék. Ez azonban csak 1729-ben, a rekatolizációs törekvések során, a jezsuita rend bábáskodásával valósult meg. Mivel szülőfaluja neve az idők során Nepomukra változott, mint Nepomuki Szent János került be a szentek galériájába. Hogy miért éppen őt tűzték az ellenreformáció zászlajára, arra is van valószínű magyarázat: a keresztneve miatt. Nepomuki Jánosnak Husz János kultuszát kellett elhomályosítania. A szent legendája azonban lényeges elemeiben tér el Wolflin János valós történetétől. Eszerint Nepomuki János IV. Vencel király fiatal feleségének, Zsófiának volt a gyóntatója, s azért szenvedett mártíriumot, mert nem volt hajlandó a féltékeny király követelésére sem megszegni a gyónási titok parancsát. János egészen rendkívüli kultuszát ez a legenda és nem valóságos története táplálta! Mint a gyónási titok megtartásának vértanúja a jó hír védelmezője lett, s mivel a Moldvába fojtották, a vízen járók és vízi foglalkozások védszentjeként trónfosztotta Szent Miklóst és Szent Katalint. A Habsburg-család birodalma védőszentjévé emelte, kultusza ezáltal hatalmi érdekeket is szolgált. (Meglehetősen durva analógiával: szobrai olyan szerepet játszottak, mint a szovjet birodalom idején a Lenin-szobrok.) A nagy prágai pestisjárványok során csatlakozott a pestis-szentekhez, majd alakja folklorizálódott, s a 19. sz. végére már általános védőszentként tisztelték. A Habsburg Birodalom megszűnésével kultusza hanyatlott. A szent kultuszának története ezen a ponton valójában véget ért.

    A 19. sz. végén azonban elindult egy újabb történet, a modernkori műemlékvédelem históriája. A modern műemléki szakemberek immár világnézettől és esztétikai értéktől függetlenül, puszta régiség-értékük miatt vették védelmükbe az emlékeket, köztük Nepomuki Szent János tiszteletének tárgyi relikviáit. Európa-szerte, így hazánkban is kialakult a műemlékvédelem infrastruktúrája, a műemléki szakmérnöki- és a restaurátorképzés. Ez utóbbi az 1970-es évek végén vált főiskolai, majd egyetemi szintűvé.

    1989-ben diplomáztam a Magyar Képzőművészeti Főiskola kő-restaurátor szakán. Nepomuki Szent János figurájával már a főiskolás években találkoztam, de csak mint technikus: megbíztak a mosonmagyaróvári szobor hiteles másolatának elkészítésével. Az első Nepomuki, amelyet önállóan restauráltam, a székesfehérvári volt 1990-ben, az állványon éltem meg a taxis blokádot. Ekkor azonban még nem tudtam, hogy első hazai szobrát újítom fel. Egy osztrák tábornok emeltette 1705-ben, Rákóczi serege felett aratott győzelme emlékére, 24 évvel Nepomuki János szentté avatása előtt! Ez a restaurálás rutinszerű volt, nem igényelt művészettörténeti kutatást ahhoz, hogy a helyreállítás hiteles legyen. Ha ez lett volna az utolsó e tárgyban történt restaurálási munkám, ma semmit sem tudnék a szentről.

    De 1992-ben elindult egy másik történet, Sebestyén József, a Műemlékvédelmi Hivatal Heves megyei területi felügyelője felfigyelt, hogy megyéjében különösen nagyszámú szabadtéri Nepomuki emlék áll, és elindított egy programot ezek felújítására. Évi két-három szobor restaurálására szerzett pénzt. Én 1993-ban, azaz véletlenül a szent halálának 600. évfordulóján kapcsolódtam a programba, a feldebrői szobor restaurálásával. Ezen az erősen sérült tufaszobron volt egy csonka részlet, amelyet sem a műemlékvédelmi hivatal művészettörténészei, sem művészettörténészi diplomával is rendelkező plébános barátom nem tudtak megfejteni. Emiatt a kis részlet miatt ástam magam a témába, először is beültem a hivatal archív fotótárába, és kijegyzeteltem az összes emléket, amiről régi fénykép maradt. Munkámra felfigyelt a topográfiai osztály egyik munkatársa, és megbízott egy országos Nepomuki-szobortopográfia elkészítésével. Így jutottam el 1994-ben mai lakhelyem, Gödöllő emlékéhez. Csak a talapzatot találtam a helyén, a szent és a két angyal figurája egy raktár mélyén porosodott. Miután megtudtam, hogy a restaurálásra nincs pénz, ajánlatot tettem: önkormányzati telekért cserébe felújítom a szobrot. Az ajánlatot elfogadták, a szobrot restauráltam, a telekre műterem-házat építettem, gödöllői lakos lettem.

    Itt egy pillanatra vissza kell mennem a barokk időkbe, hogy felvegyek egy újabb szereplőt, Gödöllő tulajdonképpeni megalapítóját, összekötőt a gödöllői Nepomuki-szobor és köztem. Grassalkovich Antal, a barokk self-mademan a jezsuitáknál tanult jogot, egyházjogot, majd az az Althan püspök nevezte ki a váci egyházmegye egyházjogászává, aki Nepomuki szentté avatásának kurátora volt, s csak azért nem ő vitte véghez a procedúrát, mert közben nápolyi alkirállyá nevezték ki. Grassalkovich jó híre azonban igencsak veszélyben forgott gyors, nem teljesen tisztességes felemelkedése miatt, ezért is épített Nepomukinak szentelt kápolnát gödöllői kastélyához, a kastély elé faragtatta az említett szobrot, második fiának a "Nepomuki János" keresztnevet adta, s úgy halt meg, hogy a szintén általam restaurált csömöri Nepomuki-szobor tervrajzát nézegette. (Ráadásul Grassalkovich síremlékét, a legpompásabb hazai barokk emléket szintén én újítottam fel.)

    A mai napig közel húsz Nepomuki Szent János-szobrot restauráltam (a tibolddaróci most is itt áll a műtermem előtt), immár 18 éve ad nekem kenyeret és 12 éve fedelet a szent.

    Pár hete előadást tartottam Nepomuki topográfiájáról, ikonográfiájáról és restaurátori tapasztalataimról Alma Máterem mostani növendékeinek. Néhány napja a neten találtam egy oldalt, ahol Csehország, Szlovákia és Lengyelország emlékeinek fényképeit gyűjtötték össze. Egy különösen érdekes emlékről, ami a lengyelországi Racibórzban található (Krakkóban tanuló lányomtól tudom, hogy "Racsibúzs"-nak kell ejteni), gyatra fotót találtam, ezért tervezem a racibórzi kirándulást.

    A történet, amelynek sok ága-boga volt 1340 óta, még folytatódik, még nem láthatom a vége felől...

 
Kommentek (1)
Szóljon hozzá!

  Név* (kötelező)

  E-mail* (kötelező, de nem jelenik meg)

  Website (nem kötelező)

Tartalom* (kötelező)


A *-gal jelölt mezők és a tartalom rész kötelezőek.

Milyen nap van ma?*
(Ellenőrző kérdés a kéretlen levelek kiszűrésére.) 
1. Harangozó Éva mondta: 2011. május 17., 14:39
Kedves Zoltán!
A közepébe vágok a megértésem történetének. Dombóvár-Szőlőhegy határában szintén áll egy rendszeresen felújított Nepomuki szobor (a Kapos folyó mellett). Mivel szeretnék egy helytörténeti-bemutató jellegű weboldalt készíteni az otthonommá vált vidéknek, kutatni kezdtem Nepomuki történetét is. A legendán kívül szinte semmit nem találtam, egészen eddig a pillanatig. Nem értettm, miért annyira fontos ez a szent nekünk magyaroknak.
Ezértnagy élmény volt a szovjet-Lenin, Habsburg-Nepomuki, katolikus-református (aljas harci eszközök, ha kell szentté avatással) párhuzam.
1970-ben az orosz laktanyánál agyonlőttek egy helyi fiatalembert, akinek halálával megszűnt a rendszeres szoborcsonkítás (Nepomuki többször le lett nyakazva).
Mivel tudom, hogy a környezetétől eltérő érdeklődési köre volt (már gyerekként régészkedett és államosított iparos, békebeli ügyvéd volt a felmenői közt), már értem, mi ellen tiltakozott.
Köszönöm a tisztánlátás élményét és ha hozzájárul, megosztanám a cikket ismerőseimmel, barátaimmal.
Nagy élmény volt.
 
Liget.org   »   Folyóirat   »   2008 / 2   »   A történet fonala
 
replica watches
replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches
replica handbags replica handbags replica handbags replica handbags replica handbags replica handbags
70-640 70-640 642-832 1Z0-051 220-701 642-813 70-411 642-447 300-209 300-207 070-294 itexam911