Liget - irodalom és ökológia

A Liget új, online kiadása a ligetmuhely.com oldalon érhető el.

 

A liget.org 2015 január-tól csak archívumként működik,

minden friss tartalom az új oldalon érhető el.

 

A folyóiratszámok letölthetőek az alábbi címen:

http://ligetmuhely.com/category/liget/mufaj/folyoirat

Tovább a cikkekhez »
 
 
 
2008 / 12   //    «    2    » 
KELL EGY JÓ SZÓ - egy Tacitus-idézethez
Bíró Béla
Felszabadulás
jegyzet 
betűméret: nagyobb - kisebb  |  nyomtatási nézet
 
 


 

A verseny, amint azt már Tacitus is világosan látta, az értékek kiválasztódásának nem föltétlenül megbízható módja, sőt, még legkedvezőbb változataiban is felfordulással fenyegethet. (Majdnem felfordult a világ akkor is, midőn az elsőségért a jók közt dúlt a harc...). Igaz, azt is látta, hogy a végeredmény nem föltétlenül katasztrófa (...mégis megmaradt Gaius Iulius Caesar, megmaradt Caesar Augustus győzelme után a birodalom; megmaradt volna Pompeius és Brutus alatt a köztársaság). De mi változtatja a versenyt katasztrófává?

    A válasz ma már közhelynek számít: a demokratikus játékszabályok hiánya. S mert a demokratikus rendszerek fölfele, az antidemokratikusak lefele húznak, a politikusok minősége a demokrácia minőségének pontos fokmérője is lehet. 1919-ben Románia és Finnország analóg helyzetből indult - enyhén a finnek hátrányára. De mert a románok a nemzeti egységesítést a populizmus és a legalizált korrupció módszerével törekedtek megvalósítani, a finnek ellenben az egyéni és közösségi esélyegyenlőségre és méltányosságra alapozott politika mellett döntöttek, a román demokrácia a Balkán színvonalára züllött, miközben Finnország alig néhány évtized alatt Európa egyik legkulturáltabb államává szerveződött.

    A demokrácia fogalma természetesen további pontosításra szorul: a rendszerek működőképessége két alapvető adottságon múlik. Az egyik az állampolgárok egészséges ítélőképessége, a másik az igazság és a hamisság megkülönböztetése, s főként, hogy az általános és a partikuláris értékek különbözésének legyenek többé-kevésbé megbízható kritériumai. Ha az állampolgárok ítélőképességét irracionális tényezők (sértettség, gyűlölködés, félelem) megzavarják, ha az igazság és a hamisság közti különbségtétel kritériumai elmosódnak (mert a sértettség, gyűlölködés, félelem az általános értékek vonatkozásában is kizárólagosságot és ebből következően kompromisszumképtelenséget gerjeszt), a verseny a silány jellemeknek kedvez. Azoknak, akik mély meggyőződéssel képesek hazudni, akik szemrebbenés nélkül az ellenkezőjét mondják annak, amit gondolnak, és gátlástalanul az ellenkezőjét teszik annak is, amit mondanak - egy szóval erkölcsi megfontolások nélkül törnek hatalomra. S persze közülük is csak azok kerülnek a csúcsra, akik a többség legalantasabb vágyait, törekvéseit képesek meglovagolni, és a politika bűnrészeseivé züllesztik az állam - elvben szabad - polgárait.

    Ha valaki efféle eszközöket alkalmaz a hatalmi versengésben, a tapasztalatok szerint elkerülhetetlenné válik, hogy előbb-utóbb ellenfele is hasonlóan járjon el... S egy idő után már eldönthetetlen, hogy ki kezdte, mert mindkét fél a másikat vádolja az erkölcsi és szellemi züllés elindításával. A magyar szocialisták például korszerű európai értékeket képviselve nyerték meg a választásokat, de módszereik fokozatosan megkérdőjelezték a hirdetett elvek tisztaságát. Így a jobboldal jutott hatalomra. De ez sem bizonyult jobbnak - ugyanazt a kizárólagosságot próbálta érvényesíteni, mint elődje: ellenkező előjellel. Nem csoda, hogy az immár görcsösen hajszolt hatalmat nem sikerült még visszaszereznie sem. Igaz, az "oroszlán torkából menekült" szocialisták már maguk sem az európai értékekre, hanem nyíltan a választók titkos félelmeire, önzésére, történelmi traumáira alapozták érveiket. A fasiszta veszély kommunisták által már jócskán lejáratott rémképének felmelegítése azonban legfeljebb a jobboldal érveit illusztrálhatta, s az antikommunista szenvedélyek jobboldali felszítása is csak a baloldal antifasiszta érvrendszerét szilárdíthatta meg... Az általános stratégia hatott. Kiderült, hogy mindenkinek akad félnivalója. Az örvény az egész társadalmat magába nyelte, a vélekedéseket és érzeteket hamis vagy igaz voltuktól függetlenül tovább torzítva, tényként rögzítette - nem volt többé visszaút. A választóknak pedig választaniuk is csak tacitusi értelemben, azaz "két olyan ember közül" lehetett, "akiknek háborújában" csak azt tudhatják, "hogy az lesz a rosszabb, aki győz". A kialakult helyzet bizonyos szempontból talán Otho és Vitellius párharcánál is riasztóbb. A rómaiak Tacitus szerint még kerülték a templomokat, nem vitte rá őket a lélek, hogy siralmas vezéreikért magasabb hatalmakhoz fohászkodjanak, mi magyarok azonban valósággal özönlünk a különféle istentiszteletekre (ma népgyűlés a nevük), s bár vezéreinkért épp oly "istentelenség" "könyörögni", mint Othóért és Vitelliusért volt, a "könyörgés" lassan össztársadalmi méreteket ölt.

    A jelen pillanatban talán mindenekelőtt valamiféle rálátásra és belátásra volna szükség "a heveny láz után", a kölcsönösen összehozott tévképzetek alóli felszabadulásra. Megoldási recept természetesen nincs, ezt semmiféle jó szó meg nem mondhatja, de a vágy talán kifejezhető, erősíthető, ebben a szövegkörnyezetben is fölmutatható, például József Attila imént idézett töredékével: Mint a Tejút a vonuló / egek táguló / boltozatán / s mint a valóság heveny láz után / ugy ragyog és világit / lelkemben, mely világot áhit / az emberi fölszabadulás.

 

 
Kommentek (0)
Szóljon hozzá!

  Név* (kötelező)

  E-mail* (kötelező, de nem jelenik meg)

  Website (nem kötelező)

Tartalom* (kötelező)


A *-gal jelölt mezők és a tartalom rész kötelezőek.

Milyen nap van ma?*
(Ellenőrző kérdés a kéretlen levelek kiszűrésére.) 
 
Liget.org   »   Folyóirat   »   2008 / 12   »   Felszabadulás
 
replica watches
replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches
replica handbags replica handbags replica handbags replica handbags replica handbags replica handbags
70-640 70-640 642-832 1Z0-051 220-701 642-813 70-411 642-447 300-209 300-207 070-294 itexam911