Liget - irodalom és ökológia

A Liget új, online kiadása a ligetmuhely.com oldalon érhető el.

 

A liget.org 2015 január-tól csak archívumként működik,

minden friss tartalom az új oldalon érhető el.

 

A folyóiratszámok letölthetőek az alábbi címen:

http://ligetmuhely.com/category/liget/mufaj/folyoirat

Tovább a cikkekhez »
 
 
 
2012 / 8   //    «    14    » 
Levendel Júlia
Világot áhít
esszé
betűméret: nagyobb - kisebb  |  nyomtatási nézet
 
 


...ugy ragyog és világít

lelkemben, mely világot áhít

az emberi fölszabadulás.

József Attila

 

Szerencsés volt, hogy semmit, az égvilágon semmit sem mondtam a barátságos telefonbeszélgetés közben elhangzó értő, sőt, biztatónak szánt megjegyzésre, hogy neked sikerült a szerkesztői munkát önszórakoztatássá tenni. Talán hökkent hallgatásomnak mégis lett időbeli kiterjedése, amiből érzékelhető: ez szünet, ellenkezéstől súlyos csend. De lehet, hogy beszélgetőtársam – hiszen nem láttuk egymás gesztusait, mimikáját – nem hallotta; akkor, ott, én a vonal egyik végén nem is akadékoskodhattam. Kapkodtam volna pontosabb kifejezés után? És hát valamennyire csakugyan önszórakoztatás, még mindig az – l’art pour l’art gyönyörűség.

 

És még mi? Ha kényelmesen ringatóznék az időben és a sejtelem sem feszélyezne, hogy hallgatómat voltaképp nemigen érdekli életvitelem és világnézetem, ha ilyen-olyan tartózkodás nélkül mondanám el (magára adó gondolkodók egyébként mindig is kínlódva-kétkedve beszéltek és írtak az írás-publikálás „miért“-jeiről, mert méltán tartottak attól, hogy a cseppnyi pontatlanságból vagy leegyszerűsítésből is arcpirító szemérmetlenség, demagógia és giccs lehet) – – ha tehát képes lennék zárójelbe tenni aggályaimat, ahogy az iménti közbevetést, mégiscsak elrebegném, hogy nekem van mondandóm; füstmilánosan: van látomásom és indulatom, s leginkább ennek kifejezése, megformálása inspirál – és még mindig azt hiszem, a szerkesztés meg egy szellemi műhely fenntartása-mozgatása is lehet formába rendezés, megszólító közlés.

 

Persze, már a 19. század második felében jócskán avíttnak hatott a próféta- és apostol-szerepet alakító, fáklyaként világító, az igazság letéteményeseként fellépő-megszólaló értelmiségi. A józan gyakorlatiasság és a tudományos pozitivizmus évadán szédítő sebességgel züllött vidékies buzgólkodássá az ilyen-olyan közösség-jobbításra felesküdöttek heve. Az sem a legújabb kor jelensége, hogy a felesleges hősiesség és önfeláldozó elszántság nevetségessé torzul, a meg nem értettség szellemi-erkölcsi továbbnyomorodással jár, és nagyon hamar nyomasztó a latolgatás, vajon a rendre bekövetkező ön- és közösségpusztításokért mennyiben okolható a szerep-tévesztett ember tudattalan szégyenérzete, és mennyire felelős az általános „hangulat“, a lesajnálás, a gúny. Az erősebb személyiségek, akik nem érik be a próféta-pózokkal, és világmegváltó indulattal mozgalmat, iskolát, irányzatot teremtenek – éppen a vezető alkotók többnyire nem mentesek a nagyon is e világi hatalom spiritualitás nélküli vágyától. S mert az uralkodás szélsőséges behódolást vagy lázadó agressziót kelt, a szellem fejedelmeinek működése rengeteg viszályt és rombolást idéz elő – talán nem is kevesebbet, mint amennyi barátság, szolidáris gesztus köthető a nevükhöz. Mindenesetre a pozíciót kikezdi, legalábbis gyanússá teszi.

 

Mégis, a 20. század első felében annyi történelmi helyzet akadt, amelyben a romantikus jobbítás és forradalmasítás – a különböző humánus ellenállás – igénye és képessége szükségesnek, nemesnek és szépnek bizonyult. Úgy tanultam, így ivódott belém, hogy ez a belső késztetés természetesen van, a gondolkodó ember nemcsak tudni és érteni, hanem formálni is akarja a világ dolgait. Ezért olyan nehéz belátni, hogy a hevület korjelenség volt. És drasztikusan eltűnt. A legutóbbi századforduló dezillúziós hulláma után valóban nincs vonzó és használható idea. A maradványok szánalmasak, s még mindig sok veszélyes gőzt löknek ki magukból.

 

Csakhogy – vitatkozom magammal – a történelem során mindig is a torz megvalósulásokból következtettek vissza, persze torz logikával, az eszmékben megbúvó potenciális embertelenségekre. Ami lett, sohasem téveszthető össze azzal, ami lehetett volna – érvelek ezerszer elmondott tényekkel, de érzem, hogy az elméleti magyarázat vérszegény. Nincs mese, a megnevezhető eszmék menthetetlenül kiürültek, még azt sem lehet ma leírni – költői tréning közben sem –, hogy emberi felszabadulás. Meg hogy az ember valamit áhít. Pedig áhítok. Bár amikor dacoskodva erősködöm, hogy nekem van mondandóm és a régimódi kategorikus imperatívusz szerint kifejeznék valamit, tartózkodom ennek a „valaminek“ a konkretizálásától. Mert a fogalmakká szikárított eszmék tényleg elveszítették lelkesítő egyértelműségüket. Minden közszereplő és voksokért rohamozó társadalmi alakulat ezekkel ágál.

 

A versengésben voltaképpen nem is eszmék, hanem az eszmék fokozatai mérkőznek; nem filozófusok, hanem menedzserek kezelik a fogalmakat, és a folyamatos kampányban (rendszerint kínosan kiagyalt, de figyelemkeltőnek hitt szójátékokkal) melléknevesítenek, mintha a szabadságnak, az egyenlőségnek vagy a szolidaritásnak volna közép-, sőt, felsőfoka. A meggyőződés és a hit fogalmaival ma már csak végképp cinikus emberek handabandáznak – hogyan is vehetne részt a világot áhító ebben az eszmekereskedésben, licitálásban?! A még blikkfangosabb alkalmazást sem keresi, hiszen mondandójának tartalmát nem is közelítheti kihűlt és elhasznált fogalmakkal.

 

Amit formába rendeznék és amivel még mindig szeretnék megszólítani, az a saját létező, a hagyományos eszmei hevületre kísértetiesen hasonlító áhítat-készségem. Misztikum nélküli, a hétköznapi gyakorlatra ható metafizikai természetű sóvárgás – de hát ez nem telefontéma.

 

 

 
Kommentek (0)
Szóljon hozzá!

  Név* (kötelező)

  E-mail* (kötelező, de nem jelenik meg)

  Website (nem kötelező)

Tartalom* (kötelező)


A *-gal jelölt mezők és a tartalom rész kötelezőek.

Milyen nap van ma?*
(Ellenőrző kérdés a kéretlen levelek kiszűrésére.) 
 
Liget.org   »   Folyóirat   »   2012 / 8   »   Világot áhít
 
replica watches
replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches
replica handbags replica handbags replica handbags replica handbags replica handbags replica handbags
70-640 70-640 642-832 1Z0-051 220-701 642-813 70-411 642-447 300-209 300-207 070-294 itexam911