Liget - irodalom és ökológia

A Liget új, online kiadása a ligetmuhely.com oldalon érhető el.

 

A liget.org 2015 január-tól csak archívumként működik,

minden friss tartalom az új oldalon érhető el.

 

A folyóiratszámok letölthetőek az alábbi címen:

http://ligetmuhely.com/category/liget/mufaj/folyoirat

Tovább a cikkekhez »
 
 
 
2008 / 12   //    «    3    » 
KELL EGY JÓ SZÓ - egy Tacitus-idézethez
Kiss Lajos András
Gaztett
jegyzet 
betűméret: nagyobb - kisebb  |  nyomtatási nézet
 
 


A gaztett nem kell, mert nem jó szó, noha nem a gaztett szó nem jó, hanem a gaztett nem jó. De ha így van, a gaztett is lehet (egy) jó szó. Persze a helyzet ennél bonyolultabb. Mert itt nem a jól ismert logikai problémáról van szó, hogy ti. a zöld szín maga már nem zöld (az efféle problémákat - legalábbis azt mondják, akik nálam jobban értenek az ilyesmihez - a típuselmélet segítségével meg lehet oldani). Én inkább arra gondolok, hogy a gaztett többek között azért jó szó, mert világot megnyitó értelem lakozik benne. Az erkölcsi világrend megformálhatósága is egy gaztettnek volt köszönhető. Káin megölte testvérét, Ábelt, mert Ábel ajándéka jobban tetszett a zsidók istenének. Isten különös preferenciája az emberi értelem számára mind a mai napig meglehetősen motiválatlannak tűnik, de a gaztett gaztett mivoltán ez nem változtat semmit. Mindenesetre a tény, hogy mindannyian a gaztett elkövetőjének utódai vagyunk, folyamatosan arra kényszerít, hogy reflektáljunk a gaztett értelmére. A szó mögött rejtőző jelentés ugyanis korántsem egyértelmű. Érdemes először a gaztett fogalmának magánemberi és hatalmi/politikai megkülönböztetéséből kiindulni. Amíg a gaztett első, mondhatni egyszerűbb változata a súlyosabb köztörvényes bűncselekményeket nevezi meg, s itt a "jó" szó a tett és az elkövetőkkel szembeni általános megvetést fejezi ki (de korántsem mindig), addig egészen más a helyzet az ún. történelmi gaztettek esetében.

    "Ártatlanul nem lehet uralkodni" - hangzik Saint-Just híres, a Konventben elhangzott beszédének címe. Az üzenet világos: a politika szférája bizonyos feltételek mellett kivonja magát a jó/rossz megkülönböztetés bipoláris játéka alól. S bizony, sok szól amellett, hogy a történelmet formáló - általában igencsak véres - tetteket ne nevezzük gazemberségnek, a végrehajtókat ne tekintsük gazembereknek, mert a történelemformálásban, a közgazdaság nyelvén szólva, a mellékhatások úgyszólván elkerülhetetlenek. Azok a gaztettek, amelyeket Otho és Vitellius követtek el az első században, a Tacitus által lejegyzett időben (in actu) még nyilván gaztettek voltak a rómaiak szemében, ma azonban a történelmi szükségszerűség szenvtelen fogalma alá sorolandók. Úgy tűnik, csak a történelmi gaztett ellenfogalmának, a történelmi hőstettnek van újra és újra átélhető jelentéstartalma. A gaztett mintha önmagát semlegesítő belső erővel rendelkezne, ezért teljes jelentését is csak a gaztettet személyesen átélők emlékezetében őrzi meg, azaz léte erősen kötődik a prézenciához. Ennek nyilván pszichológiai okai is vannak (a rosszat hajlamosak vagyunk elfelejteni), de mégsem ezek a legfontosabbak. A (történelmi) gaztett sokszor még azt is megbűvöli, akit éppen sújt. Walter Benjamin a politikai gaztettek (értsd: erőszak) iránti engedékenységünket a nagy bűnözők "titkos csodálatával" hasonlítja össze.

    Végül a gaztett különös transzformációjáról, a modern terrorizmusban testet öltött változatáról mondanék néhány gondolatot. Baudrillard megfigyeléséhez kapcsolódva magam is úgy látom, a terrorista gaztette azért olyan nehezen érthető, mert az elkövető szcenírozott "önfeláldozása" számunkra irracionális cselekedet, és kultúránkból hiányzik az erre adható szimbolikus válasz. Az önpusztításba csomagolt gaztett semmibe veszi a nyugati civilizáció egyik legfontosabb értékét: az individuális élet abszolút kitüntetettségét. De nem egészen tiszta a nyugati ember lelkiismerete sem, hiszen maga működteti a médiagépezetet, amely nélkül a posztmodern gaztett elveszítené értelmét. Igencsak messzire vezető probléma, hogy az emberi méltóság programozott és kalkulált elvesztése, "elveszíttetése" az ugyanezeket a technikákat alkalmazó nyugati tömegmédiában a gaztett egy domesztikáltabb formáját valósítja meg. A jól kidolgozott gaztett-elmélet egyelőre várat magára.

 
Kommentek (0)
Szóljon hozzá!

  Név* (kötelező)

  E-mail* (kötelező, de nem jelenik meg)

  Website (nem kötelező)

Tartalom* (kötelező)


A *-gal jelölt mezők és a tartalom rész kötelezőek.

Milyen nap van ma?*
(Ellenőrző kérdés a kéretlen levelek kiszűrésére.) 
 
Liget.org   »   Folyóirat   »   2008 / 12   »   Gaztett
 
replica watches
replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches
replica handbags replica handbags replica handbags replica handbags replica handbags replica handbags
70-640 70-640 642-832 1Z0-051 220-701 642-813 70-411 642-447 300-209 300-207 070-294 itexam911