Liget - irodalom és ökológia

A Liget új, online kiadása a ligetmuhely.com oldalon érhető el.

 

A liget.org 2015 január-tól csak archívumként működik,

minden friss tartalom az új oldalon érhető el.

 

A folyóiratszámok letölthetőek az alábbi címen:

http://ligetmuhely.com/category/liget/mufaj/folyoirat

Tovább a cikkekhez »
 
 
 
2012 / 10   //    «    30    » 
BELSŐ RUHATÁR
Kállay Géza
Egy napfordulásnyi idő
betűméret: nagyobb - kisebb  |  nyomtatási nézet
 Arisztotelész a Poétikában az eposz és a tragédia különbségeit taglalva megállapítja, hogy „a hosszúság tekintetében” a tragédia „amennyire csak lehet, arra törekszik, hogy körülbelül egy napfordulásnyi időt vegyen igénybe” (ford. Ritoók Zsigmond). Sarkady János fordítása egyértelműbb: „A tragédia ugyanis leginkább egyetlen nap idejére terjed”. Talán W. Hamilton Fyfe klasszikus angol fordítása követi leginkább az eredetit: „And then as regards length, tragedy tends to fall within a single revolution of the sun or slightly to exceed that”, szó szerint: „s ami a hosszúságot illeti, a tragédia hajlamos, hogy a nap egyetlen íve közé essen [hogy ennyi időt használjon fel], vagy kissé túlterjedjen azon”. A revolution (a röppálya, amelyet a nap egyszer megtesz’) voltaképp a nap ’feltörekvése a zenitre, majd alászállása’. Arisztotelész mintegy mellékesen jegyzi meg ezt, de később, a 16. század második felében, az ún. klasszikus „hármas egység” szabályának kidolgozásakor hatalmas jelentőségű lett.

 

A Poétika reneszánsz kori, majd klasszicista értelmezései rendre oda jutottak, hogy a cselekmény (a meseszövés) ne legyen túlságosan szövevényes, szerteágazó, s főleg ne legyen „epizodikus” (szerves egység híján elszigetelt jelenetekre eső), lehetőleg egyetlen személy (hős) köré szerveződjön, legfeljebb egyetlen mellékszállal, ami a darab végére kapcsolódjon a főszálhoz. A dráma ne változtassa lépten-nyomon a helyszínét; válasszon olyan „semleges” teret, amelybe a különböző események hitelesen „beleférnek”. A cselekmény és a hely „egysége” után következett a harmadik, az idő „egysége”: a tragédia kezelje tudatosan az időt. A drámaidő heteket, hónapokat, pláne éveket semmiképpen se foglaljon magába; ezt már a tömörítés elve sem engedi meg.

 

De mi az egy napfordulásnyi idő? Hány óra a nap röppályája? Komoly vita kerekedett. Mettől meddig tartson egy tragédia cselekményideje? Reggeltől (napkeltétől, hajnaltól) estig (napnyugtáig, alkonyatig)? Vagy valóban egy teljes napig? Akkor a kezdőpont tetszőleges; az fontos csupán, hogy a cselekmény körülbelül 24 óra múlva érjen véget. A dráma tarthat hajnaltól a következő hajnalig; kezdődhet valamelyik éjszaka, s akkor érje el önnön végét a rákövetkező éjszakán, és így tovább. Egyesek a 12, mások a 24, sőt, a 36 óra mellett érveltek. A híres Cid-vitának is ez volt az egyik sarkalatos pontja. Corneille, jó húsz évvel a darab bemutatója és a vita után, keserűen írja Értekezéseiben, mennyire bánja a Rodrigue-hez intézett kérdést: nem fáradt-e, és nem óhajt-e néhány órát pihenni, mielőtt Don Sanche-sal párbajt vív, hiszen egész éjjel hadakozott a mórokkal. „Ezzel még inkább aláhúztam, hogy a darab huszonnégy óra alatt játszódik le, és ezzel csak még jobban felhívtam a nézők figyelmét a nehézségekre, amelyekkel amúgy is küszködtem, hogy a cselekményt ilyen szűk határok közé szorítsam. Ha az időt a szereplők nem hozzák szóba, talán senki sem vesz észre semmit.”

 

Az angol klasszicizmus költői és gondolkodói sohasem vették ennyire komolyan a hármas egység szabályát. Nekik ugyanis volt egy Shakespeare-jük, aki legtöbbször – talán tudatosan, de mindenképpen jól érzékelhetően – fütyült a szabályra: az Antonius és Kleopatrában például hol Rómában, hol Egyiptomban vagyunk – egyszer még Ázsiában is –, és a darab legalább tíz esztendő történelmét sűríti több mint három órában. A klasszicista szerzők időnként megszidják Shakespeare-t hanyagságaiért, de azután szépen taglalják, hogy azért ő volt minden idők legnagyobb költője, s neki még a rend és rendszer áthágása is megengedhető. Dr. Johnson az általa szerkesztett Shakespeare-összkiadás előszavában dohogva kérdezi: minek erőltetni akár a 12, akár a 24 órát, amikor a színpadi cselekmény így is, úgy is legfeljebb 3 órára képes lekötni a nézők figyelmét? Nem lesz sokkal „hűségesebb a valósághoz”, ha 12 órát tömörítünk háromba, mintha akár tíz évet.

 

Ironikus módon Shakespeare – ha ennek dramaturgiai funkciója volt – gondosan betartotta a hármas egység szabályát: a Tévedések vígjátéka délelőtt kezdődik, és késő délután fejeződik be; a Szentivánéji álom legfontosabb ideje egyetlen éjszaka, s ennek előkészítéséhez csippent le valamennyit az előző napból, majd az éj következményeit mutatja be a következő napon. A legérdekesebb azonban A vihar, ahol a színpadi cselekményidő egybeesik a darab megtekintéséhez szükséges idővel, s erre Prospero fel is hívja a figyelmet. Úgy tűnik tehát, Shakespeare – ha ismerte a Poétikát (nagy valószínűséggel igen) –, nem az „egy napfordulásnyi idő” pontos értelmén töprengett, hanem annak tekintette, aminek – feltehetően – Arisztotelész szánta: jó tanácsnak, amelyet a bölcs szinte az összes „klasszikus görög” tragédia alapos áttanulmányozásából szűrt le.

 

Előfordul, hogy a nagy irodalmi műfajokban olyasmit előlegeznek, amit később egy filozófiai áramlat kap fel és fejt ki fogalmi nyelven. Például az angol reneszánsz tragédiában lépten-nyomon felbukkanó kétely lehet cselekményszervező erő – Descartes 1640 körül keletkezett írásaiban ez lesz a kiindulópont. Nekem úgy tűnik, a francia klasszicizmus térrel és idővel kapcsolatos megszállottságában már felismerhetők a kanti kategóriák. Tér és idő olyan „keretek”, amelyek bizonyosak és szükségszerűek mindenfajta észlelés során.

 

Még a nap fordulását is időben-térben látjuk.

 

 
Kommentek (0)
Szóljon hozzá!

  Név* (kötelező)

  E-mail* (kötelező, de nem jelenik meg)

  Website (nem kötelező)

Tartalom* (kötelező)


A *-gal jelölt mezők és a tartalom rész kötelezőek.

Milyen nap van ma?*
(Ellenőrző kérdés a kéretlen levelek kiszűrésére.) 
 
Liget.org   »   Folyóirat   »   2012 / 10   »   Egy napfordulásnyi idő
 
replica watches
replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches
replica handbags replica handbags replica handbags replica handbags replica handbags replica handbags
70-640 70-640 642-832 1Z0-051 220-701 642-813 70-411 642-447 300-209 300-207 070-294 itexam911