Liget - irodalom és ökológia

A Liget új, online kiadása a ligetmuhely.com oldalon érhető el.

 

A liget.org 2015 január-tól csak archívumként működik,

minden friss tartalom az új oldalon érhető el.

 

A folyóiratszámok letölthetőek az alábbi címen:

http://ligetmuhely.com/category/liget/mufaj/folyoirat

Tovább a cikkekhez »
 
 
 
2013 / 11   //    «    8    » 
TESTET ÖLT
Vörös István
A megtestesülés ára
vers
betűméret: nagyobb - kisebb  |  nyomtatási nézet
 
 


AZ ÚR UTOLJÁRA

 

1 József elszerette Máriát

a Szentlélektől. Nem

volt nehéz. A Szentlélek

semmi mást nem akart,

csak gyereket.

2 Egy angyal jelent meg

József álmában,

és megfenyegette.

Nem használt.

Megverte. Az sem.

3 Akkor te neveld fel

a Megváltót, ahogy tudod! –

mondta az Úr

félrelökve ütődött küldöncét.

4 József volt az utolsó

ember, aki színről színre

látta az Urat, ő is csak álmában.

5 Mikor felébredt,

Mária anyja állt előtte,

hogy megbeszéljék

az esküvő részleteit.

 

JÓZSEF ÖNMEGTARTÓZTATÁSA

 

1 József az esküvő előtt

nem hált együtt Máriával.

2 Nem hált vele azután sem.

3 A sátán szörnyűséges

buja álmokkal kínozta.

A pokol bejárata egyetlen

női öl volt.

4 Mária felébresztette

az álmában párzó

mozdulatokat végző

férjét. Borogatást

tett az ágyékára.

5 József nem hált együtt

vele. Mária sírt.

A baba keservesen

rugdalózott a hasában.

6 József ki akarta várni,

kire fog hasonlítani

a gyerek.

7 Megszületett és meg-

szólalásig az apja volt.

Szakasztott József.

Akkor tényleg az Istentől

van! – döbbent rá

rémülten nekidőlve

a betlehemi zsinagóga

düledező falának.

 

 

A BÖLCSEK FUTÁSA LÁZADÓ KATONÁIK ELŐL

 

1 Csillagjósnak öltöztek.

De porfelhő takarta

az éjszakai eget.

2 Tenyérjósnak öltöztek.

De tőrt fogott rájuk

minden kéz.

3 Madárjósnak öltöztek.

De lassan elszállt

a menekülés lehetősége.

4 Mikor az első horda

utolérte őket, a másodikuk

dicsérte a vitézeket. Mikor

a második, megint más.

5 Törve feleltek, más nyelven,

más hangsúllyal.

Bolondnak tűntek.

A félelemtől azok is voltak.

6 Szikráztak a sivatag fényei,

jobban, mint a fegyverek,

amelyeknek nemrég még

parancsoltak. Villódzott

a sivatag sötétje, mint

a háremhölgyek teste

a függöny mögött,

melyet nemrég még

széthúzhattak.

7 Az mentette meg őket,

hogy nem hármat kerestek.

Az üldözők újra és újra

őket érték be. És a menekülő

király hol van? Unták is.

Hogyan lehetnek ezek

mindenütt előbb ott gyalog?

8 Az igazság az,

hogy maguk se értették.

9 Jeruzsálem határában végül

egymásba futott a három csapat.

Támadt is egy kisebb csetepaté.

10 Heródes katonái kijöttek

igazságot tenni. Sok ember

halt meg, sok teve futott

el akkor.

11 De a három bolondot

a király elé vitték.

 

A BÖLCSEK A KIRÁLYNÁL

 

1 Hol van a zsidók királya? –

így Gáspár. – Hol van,

akiért annyi méretlen

földet megtettünk,

annyi veszélyt kiálltunk? –

így Boldizsár. – Hol

van, aki kivezeti népét,

talán a világot is

a bajból? – így Menyhért.

2 Sehol! – ordított Heródes. –

Kínpadra velük!

3 De akkor az egyik

tanácsadója azt súgta:

– Öltöztesd inkább szépen

föl őket, és hagyd, hogy

elvezessenek az árulóhoz. –

Aznap újra kényelmes

fekhelyet kapott

a három menekült.

 

 

AZ ANGYAL A BÖLCSEKNÉL

 

1 Eljött az ideje az angyali

beavatkozásnak. Megjelent hát

éjszaka a három bölcs előtt.

2 Te ki vagy? – kérdezte

az egyik.

Madár vagy sárkány? –

kérdezte a másik.

Mért nem lehet

egy kis nyugalmunk? –

kérdezte a harmadik.

3 Az egyik lefogta az angyal

szárnyát. Tollat tépett belőle.

A másik szalmával tömte be

a száját. Egy aranyfogát

kilopta. A harmadik elvette

tömjénszagú köpenyét.

4 Az angyal kiköpte a szalmát. –

Ezt mind nektek adom,

csak ne vezessétek el a királyt

a kisdedhez. –

5 Már úgyis a miénk.

De ne félj! Nincs közös

utunk ezzel az ostoba

alakkal.

6 Az angyal erősködött:

Még hajnal előtt induljatok

Betlehembe! A Jaffai-kapunál

három megrakott szamár vár.

7 A kísérők majd a jelszót

kérik. Mondjátok azt,

hogy: csillag.

8 Ne hagyjátok,

hogy veletek tartsanak.

– És te?

 

 

9 Itt maradok egy kicsit.

Még túlságosan sajog

a szárnyam,

zúg a fejem,

remeg a lábam

a halálfélelemtől.

 

AZ ANGYAL ÉS HERÓDES

 

1 Mikor reggel a király

ajándékaival a szobába

lépett, csak a halott

angyalt találta

a bölcsek helyett.

2 A tetemet kínzókamrában

kezdték vallatni. Hét

napos tortúra után

kinyögte: Betlehem.

3 Aztán föltámadt

és fölment a Mennybe.

A történet fonala már

nem szakadhatott meg.

 

 

A BÖLCSEK HITVITÁJA

 

1 Jeruzsálem és Betlehem között

jutott először idejük

beszélgetni. Pillanatnyilag nem

üldözték őket.

2 Annyiféle istenről

annyifélét gondoltak,

hogy kis híján összeverekedtek.

3 De mikor Boldizsár Gáspárra emelte

az öklét, de amikor Gáspár Menyhértre

emelte az öklét, de amikor

Menyhért Boldizsárra emelte

az öklét, egyszerre kezdtek

el nevetni is, meg sírni.

4 Ezek az istenek árultak

el minket, ezek miatt lettünk

földönfutók. Ezek szolgálják

az ellenségeink hatalmát,

ezek hozták ellenünk

a katonáinkat és a szolgáinkat.

5 Keresnünk kell valami újat.

Aki nem hagy el, nem tud elárulni,

nem a barátainkat fordítja

ellenünk, hanem az ellenségeinket

állítja mellénk.

 

 

6 Szimatoltak. Tömjént éreztek.

És mirhát. Saját csomagjukból.

És arany is csördült vágyakozásukban.

Jó lett volna egy fogadóban

megállni, kenyérre, borra váltani

az érzéketlen pénzt.

7 Már nagyon közel járunk hozzá.

Alkonyodott. Hullócsillag

suhant át az égen, másvilági kém.

8 A nyájakat egy közeli falu felé

terelték a pásztorok.

Az egyik útbaigazította őket.

A domb mögött az már Betlehem.

9 A félelemtől remegett a lábuk,

és tüsszögtek a levegőben szálló

istenportól.


 
Kommentek (0)
Szóljon hozzá!

  Név* (kötelező)

  E-mail* (kötelező, de nem jelenik meg)

  Website (nem kötelező)

Tartalom* (kötelező)


A *-gal jelölt mezők és a tartalom rész kötelezőek.

Milyen nap van ma?*
(Ellenőrző kérdés a kéretlen levelek kiszűrésére.) 
 
Liget.org   »   Folyóirat   »   2013 / 11   »   A megtestesülés ára
 
replica watches
replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches
replica handbags replica handbags replica handbags replica handbags replica handbags replica handbags
70-640 70-640 642-832 1Z0-051 220-701 642-813 70-411 642-447 300-209 300-207 070-294 itexam911