Liget - irodalom és ökológia

A Liget új, online kiadása a ligetmuhely.com oldalon érhető el.

 

A liget.org 2015 január-tól csak archívumként működik,

minden friss tartalom az új oldalon érhető el.

 

A folyóiratszámok letölthetőek az alábbi címen:

http://ligetmuhely.com/category/liget/mufaj/folyoirat

Tovább a cikkekhez »
 
 
 
2007 / 12   //    «    14    » 
VAN FOGALMAD? - Tudás
Reményi Tibor
Tudomány - tudás - ismeret
jegyzet 
betűméret: nagyobb - kisebb  |  nyomtatási nézet
 
 


Mikor tekinthető bizonyítottnak egy ismeret? A bizonyítási igényt gondolkodásunk rendszere határozza meg. Szinte közhely már, hogy (nyugati) gondolkodásunkat a bal féltekés dominancia jellemzi, amely jószerivel csak az arisztotelészi logikát ismeri, és alapvetően idegen tőle a paradox (keleti) logika; nem tud mit kezdeni a nem algoritmizálható folyamatokkal; alig jut benne hely az intuíciónak, az amorf leképezéseknek, a transzcendenciának. Így tudományossága vizsgálati köréből is számos jelenség kimarad, amelyeknek valósága nem kérdőjelezhető meg. Az akadémikus tudomány gazdasági függősége csak erősíti ezt a bal féltekés uralmat, hiszen a profit logikájának is ez felel meg.

    Az értelmiségi közgondolkodás pedig, amely ennek a tudományosságnak a burkában él, az egyéni tudást mindenestől saját világképe alá rendeli. Holott a tudás, még az értelmező szótár száraz meghatározása szerint is: a szerzett ismeretek összessége. A mai hivatalos tudomány szerint a személyes tudás csak tanult lehet, és mint ilyen, betagolható a nagy tudomány valamelyik alrendszerébe, ahol mint adat a szent és hatalmas Információ szerény szolgája lesz. Szó sincs az ismeretek megszerzésének tágasságáról! Minden iskola csak a "bevett" tudományt terjeszti, olykor elképesztő hamissággal, hiszen közben a személyiség szabad kibontakoztatását hirdeti. Az ismeret szó is divatjamúlt lett. Nem megismerni kell valamit vagy valakit, csupán kielégítő mennyiségű információt begyűjteni róla, s azt adekvát akciókban alkalmazni. Az információk pedig engedelmesen futkároznak ügyfélkapun be és ki. A természetes és természeti tapasztalás, a közvetlen átélés, a "kezem munkája" öröme, a felfedezés mámora, az "én találtam ki" ujjongása lassan ismeretlen. Ősi tudások, évszázados bölcsességek tűnnek el. Elhallgat az erdő, megnémulnak a rétek, a hegyek és vizek - nem tanulhatunk tőlük, mert ismeretet kínálnak, és nem információt.

    Az ismeret eredetileg a megismerés csodáját rejtette. Kölcsönös, bensőséges összekapcsolódást. Megismerni azt jelentette: egyesülni. A másik lény vagy dolog valóságát magamba engedni, és a magamét átadni neki. Csodálatos mondatok beszélnek erről a régi magyar nyelvben. A Károli Biblia még így írja le a szerelmi aktust: "...és ismeré Ádám az ő feleségét Évát". Az ismeret szent kincs. Titok és közkincs egyszerre. Családok, nemzetségek, népek kincse. Együttélés a földdel, az állatokkal, a házzal és a kerttel, a 20. század első felében is: a munkába vett fával, fémmel, üveggel, szerszámmal, géppel, energiával, el egészen a rádióhullámokig.

    A páli szeretet-himnusz utolsó sorai így szólnak: "...mostani tudásom részleges, de majd akkor (ha a szeretet nagykorúságára eljutok) teljes lesz tudásom, hasonlóan ahhoz, ahogyan az Isten ismer engem". A szeretetnek mint a legmagasabb rendű szellemi valóságnak tehát velejárója, sőt, alapja a teljes ismeret.

    Csak a valóságról tudósító ismeret ér valamit. És számomra az a gyakorlati valóság érdekes, ami valahogyan a "jó élet"-et segíti. A mindenkori valóságnak van valamiféle erkölcsi előjele, s ez az előjel nem a valóság "valóság" mivoltát befolyásolja, de alapvetően meghatározza reakcióinkat is. Végső soron: nincs olyan tudomány, amely teljesen "pártatlan"; sőt, a becsületes tudománynak az élet javát kell szolgálnia. Más kérdés, hogy közben felfedezi, és nem titkolja el a természet, a világegyetem és az ember életellenes, romboló erőit sem. A tudomány erkölcsi felelőssége kettős: nem hamisíthatja meg a tényeket és mérési eredményeket, és a közjót kell támogatnia.

    Ha a tudomány és a technika kényelmesebbé teszi mindennapjainkat, ha megajándékoz a fizikai és intellektuális mobilitás lehetőségeivel, ha képernyőnkre varázsolja a múzeumokban őrzött alkotásokat - nos, mindez csak eszköz és út a jóhoz, a szeretet és együttérzés megvalósulásához. Mi más értelme lenne?! Ha elárulja ezt a célt, vagy elfordul tőle, olyan torzult és beteg tudomány, mint ahogyan Aurelio Peccei, a Római Klub egykori elnöke jellemezte 1981-ben: A tudomány a hatalmasokat szolgálja, általában az uralkodó elitet, és messze nem az egyetemes emberiséget. A tudomány és a technika növeli a szakadékot Észak és Dél között. Analízis-túltengés jellemzi a tudományt a holisztikus szintézis ellenében és helyett! A részlegesség uralkodik az "egész" megértésének a rovására. Az anyagi hasznossági szemlélet háttérbe szorítja a bölcseletet, erkölcsöt, veszélyezteti a homeosztázist. A mai tudomány emberfeletti emberekre méretezett, és otthontalanná teszi az embert a világban. Az új technikák és a hozzá társuló "elmélet" veszélyezteti az egyén testi-lelki integritását, manuális készségét, természetes kapcsolatait, érzékeny érintkezését a természettel és a természetfeletti világgal.

    Mondhatunk-e pontosabb diagnózist tudományunkról? De talán mégsem leáldozóban van a szellem csillaga. Talán megnyílik egy szellemibb dimenzió, amelybe átvihető lesz mindaz, amit a valaha élt egyes emberek és az emberiség felhalmozott. Így kell legyen... különben Liget-esteket sem érdemes tartani.

 
Kommentek (0)
Szóljon hozzá!

  Név* (kötelező)

  E-mail* (kötelező, de nem jelenik meg)

  Website (nem kötelező)

Tartalom* (kötelező)


A *-gal jelölt mezők és a tartalom rész kötelezőek.

Milyen nap van ma?*
(Ellenőrző kérdés a kéretlen levelek kiszűrésére.) 
 
Liget.org   »   Folyóirat   »   2007 / 12   »   Tudomány - tudás - ismeret
 
replica watches
replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches
replica handbags replica handbags replica handbags replica handbags replica handbags replica handbags
70-640 70-640 642-832 1Z0-051 220-701 642-813 70-411 642-447 300-209 300-207 070-294 itexam911