Liget - irodalom és ökológia

A Liget új, online kiadása a ligetmuhely.com oldalon érhető el.

 

A liget.org 2015 január-tól csak archívumként működik,

minden friss tartalom az új oldalon érhető el.

 

A folyóiratszámok letölthetőek az alábbi címen:

http://ligetmuhely.com/category/liget/mufaj/folyoirat

Tovább a cikkekhez »
 
 
 
2007 / 12   //    «    21    » 
VAN FOGALMAD? - Képzelet
Varga Zoltán Zsolt
"Pokoli szimultán játszma"
jegyzet 
betűméret: nagyobb - kisebb  |  nyomtatási nézet
 
 


 

Első képzettársításom a "képzelet" fogalmához egy kedves ifjúkori olvasmányom, ?k? betűkkel áll keményen a címe: A képzelet kínja. (Vajon mire következtetne ebből pszichológusom - ha lenne?)

Vladimír Paral regénye annak idején azért ütött annyira szíven, mert anti-hősével, Marek Paarral szinte maradéktalanul azonosulhattam. Olvasásakor egyidős voltam Marekkal, s nem sokkal azelőtt magam is az övéhez hasonló kudarc-sorozatot éltem át szakmámban (egy-két hónap elteltével megfutamodtam az érettségi utáni kőfaragó, majd kőszobrász képzés nehézségei elől, elszenvedtem két sikertelen, megalázó főiskolai felvételi vizsgát, s noha akkor már felvételt nyertem kőrestaurátor szakra, tudat alatt ezt is kudarcként könyveltem el, mivel nem az áhított SZOBRÁSZ szakra jutottam be), s a való életben szerzett sebeket én is szertelen képzelgésekkel, "pokoli szimultán játszmákkal" kíséreltem meg kompenzálni. Ez volt mindkettőnk "baljós vezérmotívuma, és örökös átka".

Ez a "tisztességesen" posztmodern regény, amely nem a kordivat miatt íródott rá Stendhal Vörös és feketéjére (Paral csak követte főhőse irodalmi olvasmányokból szárnyra kelt képzeletét), szereplőin keresztül a képzelőerő szinte teljes skáláját felvonultatja. Az egyik végletet természetesen Marek képviseli a maga tükörszobaszerű, szimultán vágyálmaival. Az ellenkező véglet Karel Hakl mérnök, akinek alakját és korai pályafutását így rajzolja meg az író: "Világéletében tökéletesen híjával volt bármiféle, akár a legcsekélyebb fantáziának is, amelyet... a rettegés helyettesített nála. A textilgép-kereskedelemben dolgozó szürkécske hivatalnokká csúszván, húsz évet élt le ebben a minőségben, szürkécske vidéken fekvő szürkécske szülővárosának szürkécske lakásában, és szüntelen szorongások közepette vészelte át a négyszeri igazgatóváltást... diftériáját és kanyaróját, a saját aranyerét, a világháborút, majd az évenkénti két náthát és egy tavaszt."

A két szélsőséges figura közötti széles mezsgyén találunk olyat, aki hatalmas képzelőerővel rendelkezik a munkájában, de fantáziátlan a szerelmi életben (B. Bukvaj), vagy épp fordítva (O. Zalabák), s olyat is, aki a szeretőjéről képzeleg, ha a feleségével van, s a feleségéről ábrándozik, ha a szeretőjénél tartózkodik (A. Tittelbach). Ez utóbbi szereplő "baljós vezérmotívuma", hogy "NEM VAGYOK HAJLANDÓ LEMONDANI SEMMIRŐL!" (kiemelés az eredetiben), a 20. sz. végi, 21. sz. eleji emberiség egyik népbetegsége.

Azután ott van V. Artl, a vak vízügyi ellenőr, akinek látókat megszégyenítően élénk képzetei vannak az imádott patakokról, s végül meg kell még említenünk J. Novákot, alakjában Paral Marek normális fantáziájú pandanját rajzolja meg. Nováknak pontosan ugyanazokon a szakmai-hatalmi buktatókon kell keresztül evickélnie, mint Mareknak, ő azonban minden akadályt simán vesz, sőt, azt a Dását veszi feleségül, aki kezdetben Marekba szerelmes, s akiről anti-hősünk is tudja, hogy ideális feleség lenne. Marek így fakad ki Novákkal kapcsolatban: "...kár, hogy végül mindig ezek a józan, fantáziaszegény emberek kerekednek felül. Mi lesz ebből az őrületesen szép világból, ha minden bolond kihal?... az, akinek túlteng a fantáziája, alighanem boldogtalanságra kárhoztatik."

Paral azonban nemcsak sokszínű szereplői bemutatásával csillantja fel a képzelet kaleidoszkópját, hanem rövidebb-hosszabb eszmefuttatásokat ír a kínokat okozó féktelen képzelet természetrajzáról. Hogyan lehetséges, hogy hősünk nem pusztul bele a valóság-képzelet-valóság-képzelet... darálójába? "A képzelet azzal adja vissza meggyötört áldozata frissességét, és teszi képessé az újabb kínok elviselésére, hogy a vigasztalan valóságra kábítóan tarka flastromot ragaszt..."

Vajon vezet út a képzelettől a megvalósulás felé? "...a képzelet, amely meggyötört áldozata előtt elzárja az egyértelmű, határozott tetthez vezető meredek ösvényt, roppant készségesen felhúzza a sorompót, amikor a (saját, valamint az olvasmányokból merített) remény-, érzés-, szenvedély- és vágyrakományokat fuvarozó teherautók... gördülnek az útra."

S mi van, ha a sors kegyéből (vagy fintorából?) egy-egy képtelen elképzelés mégis megvalósul? "...a fantázia, az álom, a vágy szülte képeket a gyötrő képzelet boldogtalan áldozata mindig ragyogóbbnak látja, mint később a már meghódított puszta valóságot, amelyet mindig megzavar egy szeplő, ránc, pattanás, kihullott hajszál... s amelynek erejét veszi a szüntelen ismétlődés."

Mi a kiút hát az önéletrajzi ihletésű Marek Paar (és boldogtalan olvasója, az ifjú V. Z. Zs.) számára? "A képzelet kínja megrontja a rendben leélt élet boldogságát. Legfeljebb arra jó, hogy inspirálja az embert... de ezt hagyjuk a művészekre" - előlegezi a megoldást Paral a regény elején, hogy a végére regényírót faragjon hőséből, aki majd mindazt, ami vele képzeletben megtörtént, valamint képzelt képzeletében átélt, egy képzeletbeli regényben megírja.

 

 
Kommentek (0)
Szóljon hozzá!

  Név* (kötelező)

  E-mail* (kötelező, de nem jelenik meg)

  Website (nem kötelező)

Tartalom* (kötelező)


A *-gal jelölt mezők és a tartalom rész kötelezőek.

Milyen nap van ma?*
(Ellenőrző kérdés a kéretlen levelek kiszűrésére.) 
 
Liget.org   »   Folyóirat   »   2007 / 12   »   "Pokoli szimultán játszma"
 
replica watches
replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches
replica handbags replica handbags replica handbags replica handbags replica handbags replica handbags
70-640 70-640 642-832 1Z0-051 220-701 642-813 70-411 642-447 300-209 300-207 070-294 itexam911