Liget - irodalom és ökológia

A Liget új, online kiadása a ligetmuhely.com oldalon érhető el.

 

A liget.org 2015 január-tól csak archívumként működik,

minden friss tartalom az új oldalon érhető el.

 

A folyóiratszámok letölthetőek az alábbi címen:

http://ligetmuhely.com/category/liget/mufaj/folyoirat

Tovább a cikkekhez »
 
 
 
2008 / 12   //    «    24    » 
BETŰK A JUPITEREN - ökokritikai rovat
Mucsi Melinda Ágnes
Fritjof Capra fordítás
esszé (részlet)
betűméret: nagyobb - kisebb  |  nyomtatási nézet
 
 


 

Fritjof Capra fizikus 1939-ben született Bécsben. Részecskefizikával és rendszerelmélettel foglalkozott, és számos népszerű tudományos könyvet írt, például A fizika taóját, amelyben a modern fizika és a keleti miszticizmus párhuzamait mutatja be. A kaliforniai Berkeleyben alapította meg a vezetésével működő Ökoműveltségi Központot (Center for Ecoliteracy). A központ célja, hogy az ökológia és a rendszerelmélet elveit érvényesítse a közoktatásban. Legújabb könyve, a 2007-ben kiadott Leonardo tudománya (The Science of Leonardo, Doubleday kiadó) a festő különleges életrajza: Capra a művészben a modern tudomány alapgondolkodóját, a mai ökológiai szemlélet előfutárát látja.

 

 

A természet tolmácsa

 

A nyugati gondolkodás történetében a reneszánsz jelenti az átlépést a középkorból a modern korba. Az 1460-as években, amikor a fiatal Leonardo da Vinci festői, szobrászi és mérnöki tanulmányait végezte Firenzében, kortársai világnézetét még a középkori elképzelések határozták meg. A modern értelemben vett tudomány mint a természet megismerésére létrehozott empirikus rendszer, nem létezett. A természeti jelenségekről a pontos és pontatlan ismeretek Arisztotelésztől és más ókori filozófusoktól származtak; ezeket a skolasztikus teológusok a keresztény dogmával ötvözték, és mint hivatalosan elfogadott világnézetet hirdették. A hatalom a tudományos kísérleteket államellenes tevékenységnek nyilvánította, és az arisztotelészi tudomány ellen intézett támadásokat az egyház elleni támadásnak tekintette.

    Leonardo da Vinci szakított ezzel a hagyománnyal. Galileit és Bacont száz évvel megelőzve egymaga fejlesztette ki a tudomány új, empirikus megközelítését, beleértve a természet rendszerszerű megfigyelését, a logikai érvelést és néhány matematikai képletet - a ma ismert tudományos elmélet főbb alkotóelemeit. Teljes mértékben tudatában volt, hogy új területet hódított meg. Szerényen "iskolázatlan embernek" nevezte magát, de némi iróniával és büszkeséggel az általa alapított új rendszerben "a természet és az emberek között közvetítő tolmács"-ként tekintett önmagára. Bármihez nyúlt, mindig talált felfedezésre váró új területeket: tudományos kreativitása, amelyet a gondolkodáshoz kapcsolódó szenvedélyes kíváncsisággal, nagy türelemmel és kísérleti találékonysággal ötvözött, szolgáltatták a fő hajtóerőt egész életében.

    Leonardo negyven évig gyűjtögette gondolatait és megfigyeléseit híres Jegyzetfüzeteiben, melyek száz meg száz kísérlet leírását, levélpiszkozatokat, építészeti és technológiai terveket és önmagának írt, a saját jövőbeni kutatásairól és írásairól szóló emlékeztetőket őriznek. A Jegyzetfüzetek csaknem minden lapja tele van feljegyzésekkel és lenyűgöző rajzokkal. Úgy hiszik, a teljes gyűjtemény 13 000 lapból állt, amikor Leonardo meghalt anélkül, hogy rendszerezte volna, ahogy tervezte. Az elkövetkező századok folyamán az eredeti gyűjtemény szinte felének nyoma veszett, de több mint 6000 oldalt megőriztek és lefordítottak az olasz eredetiből. Ezek a kéziratok ma külön-külön világszerte fellelhetőek könyvtárakban, múzeumokban és magángyűjteményekben; némelyek kódexek formájában, mások papírfecniken vagy különálló fóliókként, és kis részük az eredeti, kötött jegyzetfüzetekben.

 

 

A festészet tudománya

 

Leonardo kivételes megfigyelőképességgel és vizuális memóriával megáldott ember volt. Olyan pontossággal ábrázolta a szilajul kavargó víz örvényeit vagy egy madár gyors mozdulatait, amit csak a mozgókép feltalálásával lehetett újra elérni. Jól tudta, tehetsége milyen lehetőségeket kínál. Festőként és tudósként a szemet tekintette elsődleges segédeszközének. "A szem, amelyet a lélek tükrének tartanak - írta -, az elsődleges érzékszerv, mely lehetővé teszi a természet végtelen csodáinak befogadását."

    Leonardo festőként, vizuálisan közelített a tudományos gondolkodáshoz. "A festészet - írja - magába foglalja a természet minden megnyilvánulását." Ez a kijelentés kulcsfontosságú tudományának megértéséhez. Újra és újra megjegyzi, különösen korai kézirataiban, hogy a festészethez hozzátartozik a természeti formák tanulmányozása, és hangsúlyozza a bensőséges viszonyt a formák művészi ábrázolása és belső tulajdonságaik értő felfogása, valamint a mögöttes elméletek között. A festészetről szóló jegyzeteinek gyűjteményében, amelyet Értekezés a festészetről címen ismerünk, ezt írja:

 

A festészet tudománya kiterjed a testek felszínének összes színére, és a felszínek által határolt testek alakjára. ... [A festészet] filozofikus és szövevényes spekuláció révén a formák minden minőségére vonatkozik. ... Valójában ez a tudomány a természet törvényes leánya, mert a festészet a természet szülötte.

 

    Leonardo számára a festészet egyszerre volt művészet és tudomány - természeti formák, minőségek tudománya, amely meglehetősen különbözött a kétszáz évvel később megjelenő mechanisztikus tudománytól. Leonardo figurái élnek: a mögöttes folyamatoknak köszönhetően állandóan alakulnak. Egész életében tanulmányozta, rajzolta és festette a víz formálta sziklákat és a föld üledékrétegeit; a növények fejlődését, a mozgó állati (és emberi) testet.

 

 
Kommentek (0)
Szóljon hozzá!

  Név* (kötelező)

  E-mail* (kötelező, de nem jelenik meg)

  Website (nem kötelező)

Tartalom* (kötelező)


A *-gal jelölt mezők és a tartalom rész kötelezőek.

Milyen nap van ma?*
(Ellenőrző kérdés a kéretlen levelek kiszűrésére.) 
 
Liget.org   »   Folyóirat   »   2008 / 12   »   Fritjof Capra fordítás
 
replica watches
replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches
replica handbags replica handbags replica handbags replica handbags replica handbags replica handbags
70-640 70-640 642-832 1Z0-051 220-701 642-813 70-411 642-447 300-209 300-207 070-294 itexam911