Liget - irodalom és ökológia

A Liget új, online kiadása a ligetmuhely.com oldalon érhető el.

 

A liget.org 2015 január-tól csak archívumként működik,

minden friss tartalom az új oldalon érhető el.

 

A folyóiratszámok letölthetőek az alábbi címen:

http://ligetmuhely.com/category/liget/mufaj/folyoirat

Tovább a cikkekhez »
 
 
 
2008 / 11   //    «    14  
BELSŐ RUHATÁR
Bujtor László
Földmoraj
próza 
betűméret: nagyobb - kisebb  |  nyomtatási nézet
 Európa legismertebb és máig aktív rétegvulkánja az Etna. Művészeket ihletett, tudósok kutatták, turisták ezrei látogatják. Kitöréseiről, egy-egy kitörési ciklusáról szinte mindent tudunk. A kitörési ciklus nyitánya a föld remegése, ezt földmorajlás követi, majd a hegy hamufelhőt okádva készülődik a crescendóra: szikraesőt hány, lapilli-záport szór, vulkáni bombázással bünteti saját lejtőit, hogy dühöngése csillapodtával lávatakarót húzzon magára, és kis időre ismét elszunnyadjon. A kitörés hamu - horzsakő - lapilli - láva ciklusai egymásra rakódva unos-untalan építik a rétegvulkán testét, így az Etna jellegzetes, rakott palacsintára hajazó szerkezetét is. 

De nemcsak a kitörés ciklusait, még a részleteket-elemeket is jól ismerjük. A messzire látszó, több kilométer magasra emelkedő vulkáni por halálos veszélye Pompeji óta inti az embert. A levegőből ülepedő forró és nehéz, sok méter vastagságban lerakódó por végzetes élőlénynek, tárgynak egyaránt. Ha szemcsenagysága nagyobb, lapilli a neve. A latin szó a kicsinységre utal. A ’lapillus’: kövecske. Könnycsepp alakú, néha kenyérhéj-kérgű, tenyérnyinél nem nagyobb, olvadt anyagként kilökődött, és a levegőben áramvonalba dermedt lávadarabok ezek. Ha nagyobbak, vulkáni bombának nevezzük. Tiszteletet parancsoló, félelmet keltő név. Kivételes példányai óriás kőkenyérként díszítik múzeumok bejáratait. Nemcsak a kitörési ciklust ismerjük jól, de a bevezető jelenséget, a földrengéseket is, a hosszanti és keresztben futó földhullámokat: erősségükből és beérkezésük időeltéréséből számítják a földrengés hozzávetőleges helyét. Egyetlen jelenség maradt, ami a tudóst ma is meglepi és töprengésre készteti: a földrengések másik előjele, a mélyről jövő és kísérteties morgás, a földmoraj. Titokzatossága miatt különösen félelmetes. Talán a vulkáni működésnek éppen ez a kísérőjelensége foglalkoztatta legtöbbet az ókoriak fantáziáját, s ahogy újra és újra magyarázatot kerestek az okokra, mindjárt megszemélyesítették a fenyegetést - testet, arcot, történetet kerekítettek mellé.

Persze Vulcanushoz kapcsolódót.

A rómaiak úgy gondolták, hogy kovácsműhelye az Etna alatt, esetleg a Lipari-szigetek máig mérgesen és nagyokat köpködő vulkánjai alatt van. Az izmos Vulcanus, aki nehéz pörölyével az üllőt csapkodva fakaszt szikraesőt és küld kőzáport a hegy gyomrából a jámbor földlakók felé - igen, ő gerjeszti a föld morajlását is. 

Mese, mondhatjuk, mikor egy vulkánkitörés képeit nézzük a tévében. Még hogy Vulcanus?! Hiszen a természet "erői" dolgoznak... 

Mi tagadás, én érteni vélem, sőt, mintha érzékelném is ifjabb Plinius népének hiedelmét, hogy a zajt is a hegyek istene csiholja, különösen, mióta nem is geológusként, hanem a többi látogatóhoz hasonlóan kaptattam felfelé. Az Etna lejtőin, közel a tengerszinthez, citrusligetek és olajfák között még kiépített úton kanyarog a kényelmes panorámabusz, följebb a növényzet ritkul, a levegő hűl, és a busz nem visz tovább. Terepjáróra szállunk. Az óriás kerék a poros hegyi ösvényen a finom vulkáni porból fullasztó porfelhőt kavar, óvatosan kerülgeti a lezúdult vagy kilőtt vulkáni bombákat és házméretű tömböket. Aztán a terepjáró is elakad. Ezen a meredélyen képtelen haladni. A magasság közben ugyancsak átalakította a tájat: a dús növényzet helyett holdbéli vidéket látni. Egészen fönt, a csúcs közelében véget ér az ipari civilizáció. Se robbanómotor pöfögése, se mobiltelefon csörgése. A háromezerméteres magasságba kapaszkodó hegy ritkuló levegőjében csak gyalog mehetünk - aki bírja. Levegő után kapkodok, lépem szúr, szemem szikrát hány, de elszántan tartok fölfelé, föl, föl, minél közelebb a csúcshoz, hogy megértsem a földmorajt - hogy megpillantsam Vulcanust. Talán. Hisz mondják, ott a műhelye. Már inkább mászom, beszélni nem tudok, gondolataim beszűkülnek. És a hegy számára közömbös vagyok. 

Ám a hegy gazdája, a lent dolgozó isten mintha otthon volna, mérgesen toppant. A felfelé araszoló csapat minden tagja érzi talpa alatt az enyhe remegést. Ahogy Vulcanus kézbe fogja pörölyét, és lesújt üllőjére. Nem erőből. Csak leejti kalapácsát. Kövek záporoznak körülöttünk. Lapilli - kiabálja olasz idegenvezetőnk egy hatalmas vulkáni bomba védelmébe húzódva. A múzeumok polcain porosodó érdektelen lapillus egyszeriben fegyver lesz Vulcanus csontos markában. Induljunk, siessünk! - int vezetőnk, s mi igyekszünk, megyünk tovább. Felérünk a vulkán tetejére, a kráter peremére. 

Lenézhetek. Vulcanus üllőjét füst és kénes kigőzölgések takarják. A hegy remeg, majd sivít, ám vezetőnk ezúttal nem keres védelmet, és hevesen gesztikulál: mi se tegyük. Itt, a vulkán peremén nem kell tartanunk a lapilli-záportól, azok csak lejjebb, a vulkán lankás lejtőin veszedelmesek. Lerogyok a kráter peremére, alattam-fölöttem kövek záporoznak, orromat kénes szag facsarja, látásomat gőzök homályosítják, hallásomat a dübörgés tompítja, mégis meghallom a földmorajt. És elégedetten mosolygok. Megértem, amit tudósok eddig nem tudtak megfejteni: a földmoraj Vulcanus éhes gyomrának korgása. Hát ezért nem bír vele semmilyen  műszer, ezért.

 
Kommentek (0)
Szóljon hozzá!

  Név* (kötelező)

  E-mail* (kötelező, de nem jelenik meg)

  Website (nem kötelező)

Tartalom* (kötelező)


A *-gal jelölt mezők és a tartalom rész kötelezőek.

Milyen nap van ma?*
(Ellenőrző kérdés a kéretlen levelek kiszűrésére.) 
 
Liget.org   »   Folyóirat   »   2008 / 11   »   Földmoraj
 
replica watches
replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches
replica handbags replica handbags replica handbags replica handbags replica handbags replica handbags
70-640 70-640 642-832 1Z0-051 220-701 642-813 70-411 642-447 300-209 300-207 070-294 itexam911