Liget - irodalom és ökológia

A Liget új, online kiadása a ligetmuhely.com oldalon érhető el.

 

A liget.org 2015 január-tól csak archívumként működik,

minden friss tartalom az új oldalon érhető el.

 

A folyóiratszámok letölthetőek az alábbi címen:

http://ligetmuhely.com/category/liget/mufaj/folyoirat

Tovább a cikkekhez »
 
 
 
2005 / 12   //    «    3    » 
FALTÓL FALIG
Horgas Judit & Ács Irén
A Pálos Könyvtár
novella 
betűméret: nagyobb - kisebb  |  nyomtatási nézet
  

Igaz beszéd ez, és teljes hitelt érdemel.

Az Egyetemi templom falának támaszkodó Központi Papnevelõ Intézet épületét a 18. század során, több évtizedes munkával emelték. A barokk templom Félix fráter készítette, pazar fafaragásai mintha megkomolyodva, elmélyültebben ismétlõdnének az intézet elsõ és második emeletén,

a középsõ ablakok mögött meghúzódó könyvtárterem dalmáciai tölgybõl készített, dúsan megmunkált falépcsõin; a finoman kidolgozott intarziák és az ablakmélyedések fölött, a sötétben alig látható festmények és a mennyezeti freskó bensõséges hangulatot teremtenek a kétemeletes magasságig nyújtózó könyvsoroknak: jó lehetett itt dolgozni.

Nem éltünk tétlenül közöttetek, senki kenyerét ingyen nem ettük, hanem keserves fáradsággal, éjjel-nappal megdolgoztunk érte, hogy senkinek ne legyünk terhére.

A templom- és kolostoregyüttest a pálos rend európai anyaházának szánták, hogy a Lengyelországtól Portugáliáig számos országban megtelepedõ, de általában kicsiny, 8-10 fõs kolostorok mellett a szerzetesek végre egyetlen nagyobb, központi épülettel (és persze könyvtárral) is rendelkezzenek. Az épület tervrajza erõsen hasonlít a szintén a 18. század közepén, a trinitárius rend számára készített kolostoréra, ami ma a Kiscelli Múzeumnak ad otthont. Az 1780-ra elkészült pálos kolostorban a törökök elõl menekített, mintegy 8000 kötetet õrizték.

A gondnokoktól természetesen egyet követelnek meg: hogy hűségesnek bizonyuljanak.

Alig néhány évvel késõbb, 1786-ban II. József abolíció-rendelete elérte a pálos rendet is. Az épületet lefoglalták, az ingóságokat elárverezték, a szerzeteseket szélnek eresztették, a könyveket átszállították az Egyetemi Könyvtárba.

Mindenfelõl szorongatnak minket, de össze nem zúznak, bizonytalanságban élünk, de kétségbe nem esünk. Üldözést szenvedünk, de elhagyatottak nem vagyunk. Földre terítenek bennünket, de el nem pusztulunk.

A megüresedõ könyvtárteremben õrizték a rendtõl maradt legértékesebb műkincseket és az arany- meg ezüsttárgyakat. Míg az épület többi részét különféle kormányhivatalok foglalták el, az egykori bajor pálos szerzetes, Rutschmann Antal és társai fafaragásain, és az Egyetemi templomi képeket is készítõ Paul Troger tanítványainak freskóin sem az olvasásban megfáradt szerzetesek szeme pihent: a könyvtártermet divatos kaszinóvá alakították át, ahol elegáns urak boroztak és kártyáztak.

Ne részegeskedjetek, mert a bor léhaságra vezet, inkább teljetek el lélekkel.

Az elegáns urak között ott mulattak a Bécsbõl néha Pestre látogató testõrírók is, Barcsay, Báróczy és a daliás Bessenyei. Talán õk hívják fel a pár évvel fiatalabb, egykor szintén Bécsben, a Collegium Theresianumban tanuló Széchényi Ferenc figyelmét a szerepét vesztett épületre. Amikor a Nemzeti Múzeum alapítója 1803-ban megfelelõ helyet keres gyűjteménye számára, a királytól megkapja a kolostor épületét, és itt helyezi el a késõbbi Országos Széchényi Könyvtár állományát megalapozó nagycenki könyvtára anyagát.

Senki ne keresse csak a maga javát, hanem a másét is.

A terem azonban ekkor sem nyugodhat sokáig: 1805-ben a múzeumi és könyvtári anyagot a napóleoni háború miatt Nagyváradra menekítik. I. Ferenc a megüresedett épületben megalapítja a Pesti Központi Papnevelõ Intézetet. Az abolíció során elkobzott könyvanyag helyett a tanárok az Egyetemi Könyvtár duplumaiból válogathatnak, a polcokon sorakozó köteteket valaha 163 különbözõ kolostor könyvtárában õrizték. A szinte kizárólag latin nyelvű anyag többnyire 1800 elõtti teológiai munkákat tartalmaz, a zárt muzeális gyűjtemény nem kölcsönözhetõ, és a könyvtár is csak az intézet dolgozói számára látogatható. A kispapok inkább a szomszédos teremben elhelyezett, modernebb állománnyal rendelkezõ kézi könyvtárat használják - az egykori pálos könyvtár mai anyagával már csak néhány kutató foglalkozik. A teremben nincs sem fűtés, sem világítás: késõ õsztõl kora tavaszig a benti hõmérséklet tíz fok alatt marad. Olvasni, a polcok alá beépített, kihajtható íróasztalokon jegyzetelni, vagy az intarziás sakktáblákon játszani csak akkor lehet, ha a duplaszárnyú ablakokon át erõsen süt a nap.

Használjátok fel az idõt, mert rossz napok járnak.

1990-ben restaurálták a termet, eltávolították a Széchényi Ferenc megrendelésére készült, Magyarország és a társországok címereit ábrázoló gyűjteményt, és visszaállították a teológia nagyságát ünneplõ eredeti freskót. Az ablakok fölött békésen üldögélõ négy evangélista nyugalmát azóta senki nem zavarhatja meg.

A haszontalan, üres szócsépléstõl azonban óvakodjál. Ezek ugyanis egyre inkább belesodornak az istentelenségbe, s fecsegésük úgy terjed, mint a rákos daganat.

 

Köszönjük Dr. Diós István és Fenyõ Ervin segítségét.

 

 
Kommentek (0)
Szóljon hozzá!

  Név* (kötelező)

  E-mail* (kötelező, de nem jelenik meg)

  Website (nem kötelező)

Tartalom* (kötelező)


A *-gal jelölt mezők és a tartalom rész kötelezőek.

Milyen nap van ma?*
(Ellenőrző kérdés a kéretlen levelek kiszűrésére.) 
 
Liget.org   »   Folyóirat   »   2005 / 12   »   A Pálos Könyvtár
 
replica watches
replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches
replica handbags replica handbags replica handbags replica handbags replica handbags replica handbags
70-640 70-640 642-832 1Z0-051 220-701 642-813 70-411 642-447 300-209 300-207 070-294 itexam911