Liget - irodalom és ökológia

A Liget új, online kiadása a ligetmuhely.com oldalon érhető el.

 

A liget.org 2015 január-tól csak archívumként működik,

minden friss tartalom az új oldalon érhető el.

 

A folyóiratszámok letölthetőek az alábbi címen:

http://ligetmuhely.com/category/liget/mufaj/folyoirat

Tovább a cikkekhez »
 
 
 
2005 / 9   //    «    32    » 
Horgas Béla
Mi az ember?
próza 
betűméret: nagyobb - kisebb  |  nyomtatási nézet
 
 


Szeptember, kérdezem, hát mi az ember, ha szept-, ha okt-, ha nov-?... Játék a szavakkal, betűkkel, tudom, hangzatok és rajzolatok közt kutakodom, s próbálok tanulni mindenbõl, amibe belebotlom, és úgy szimatolom, hogy nekem való, például Gánóczy Sándor írásából, aki a Pannonhalmi Szemle idei második számában Teilhard de Chardin kritikus követõjének vallja magát, és a címben villogó kérdésre azt válaszolja, hogy az ember "egyszerre bászár, nefes, ruah és leb", de ez már nem szórakosgatás (bár elragadóan hangzik), mert jelentése szerint is megkapó: a tudós szerzõ az agykutatás, teológia és filozófia határain egyensúlyozva olyan struktúrát vázol, és úgy érvel, hogy írását meggyõzõdéssel merem a Liget olvasóinak ajánlani. (A negyedévi szemle "emlék-mű" alcímű száma egészében is kiemelkedõen értékes; ha a szellemi élet szereplõi képesek lennének még az önérvényesítésen túl egymásra figyelni, akkor eseményként kellene reflektálni rá - én itt ezt teszem.)

    Gánóczy írása bevezetõjében jelzi, hogy nem kíván hitvédelmet folytatni, és a mai neurobiológia néhány fontos irányzatát megértve, a számára kétséges pontokra mutatva fejti ki "ama emberfogalmat, amelyet a jól felfogott keresztény gondolkodás mindenekelõtt bibliai alapon képvisel". A különbözõ módszereket követõ agykutatók eredményeit Gánóczy rokonszenves nyitottsággal fogadja és tömören, pontosan interpretálja, döntõnek tartva, hogy elgondolásuk szerint az ember a neuronális és mentális mozzanatok nyitott, dinamikus együttese. Ezzel párhuzamosan mutatja föl az Ószövetség emberképét, amely metaforikus és gyakorlati nyelven, "mint holisztikus többesegységet", anyagi-szellemi egészet, történeti társas lényt írja le az embert - képfogalmak segítségével. A "bászár" szó húst, az izmok összességét, a csontokból, idegekbõl, bõrbõl felépülõ testet, a nemi szerveket jelenti, melyekkel a férfi és a nõ "egy testté", egy "bászár"-rá lesz. A "nefes hajja" "élõlény"-t jelent; "nefest" lehel a bibliai Isten az agyagból gyúrt ember orrába, és ez nem azonos a lélekkel, animával, psychével, mert mindenekelõtt biológiai fogalom. A "ruah" alapjelentése szintén biológiai, csak ritkán felel meg a mai "szellem" vagy "lélek" szónak - egész láncolatot idéz: a fúvó széltõl, emberi toroktól, azaz ki-belégzéstõl a lelkierõig, energiáig; a Teremtõ "ruah"-ja száll le az õskáosz vizeire, hogy abból világrend, élõlény, ember emelkedjen ki, mai szóval: "emergáljon". A negyedik képfogalom a "leb", ami a magyar fordításokban "szív", pedig a héberben ez nem a mellkasunkban dobogó szervet jelenti, hanem azokban a funkciókban van szerepe, amelyet a humánbiológia az agynak, a központi idegrendszernek tulajdonít: a megismerés, meglátás, gondolkozás, akarás, tervezés, döntés terén; állatok szívérõl az Ószövetség soha nem szól.

    Mondhatnánk - mondja Gánóczy szép pátosszal -, mintha a "leb" a neokortexre vonatkozna, a bölcsesség és a balgaság, a jó- és a rosszakarat műhelye, végsõ soron az erkölcsi felelõsség székhelye volna. Vagyis szellemünk megtestesült jelenség, strukturális egységben az anyagisággal.

 
Kommentek (0)
Szóljon hozzá!

  Név* (kötelező)

  E-mail* (kötelező, de nem jelenik meg)

  Website (nem kötelező)

Tartalom* (kötelező)


A *-gal jelölt mezők és a tartalom rész kötelezőek.

Milyen nap van ma?*
(Ellenőrző kérdés a kéretlen levelek kiszűrésére.) 
 
Liget.org   »   Folyóirat   »   2005 / 9   »   Mi az ember?
 
replica watches
replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches
replica handbags replica handbags replica handbags replica handbags replica handbags replica handbags
70-640 70-640 642-832 1Z0-051 220-701 642-813 70-411 642-447 300-209 300-207 070-294 itexam911