Liget - irodalom és ökológia

A Liget új, online kiadása a ligetmuhely.com oldalon érhető el.

 

A liget.org 2015 január-tól csak archívumként működik,

minden friss tartalom az új oldalon érhető el.

 

A folyóiratszámok letölthetőek az alábbi címen:

http://ligetmuhely.com/category/liget/mufaj/folyoirat

Tovább a cikkekhez »
 
 
 
2005 / 8   //    «    11    » 
Bujtor László
Föld-képek
esszé (részlet)
betűméret: nagyobb - kisebb  |  nyomtatási nézet
 
 


Történeti földtanról, globális felmelegedésrõl és a kyotói egyezményrõl

(részlet)

 

Mi fán terem a történeti földtan?

 

Jelen sorok írója geológus, s ekként megtanulta: a geológia tudománya a természettudományok egyetlen történeti-, és a történettudományok egyetlen természettudományi diszciplínája. A történeti földtan ugyanis a Földünk történetét dokumentáló kõzetek történeti szemszögű természettudományos kutatása. Az emberi történelem kutatásához hasonlóan kedveli tárgyát szakaszokra, korszakokra bontani, és a határokat - jellegzetessége szerint - a krízisekkel, katasztrófákkal jelölni. A történeti földtan számos ténnyel bizonyította már, hogy a bioszférát ért sokkokat Földünk csak óriási áldozatok árán, évmilliók alatt vészeli át, s minden krízis visszafordíthatatlanul alakítja a bioszféra összetételét. Magyarországon a középfokon iskolázott, érdeklõdõ és környezetére érzékeny olvasó tanulmányai során nem hallott sem a történeti földtanról, sem az imént említett bizonyítékokról.

    Hazánkban nemcsak az alap- de a középfokú oktatásban sincs önálló tárgya a földtudományoknak; az ásványtan, õslénytan, kõzettan, lemeztektonika, földtörténet, rétegtan stb. említésre sem kerül a tantervekben. A számos statisztikai paraméter alapján Magyarországnál fejletlenebbnek tekinthetõ Romániában a gimnáziumi tantervben önálló tárgy a földtan. Nálunk a középfokú földtani oktatás a földrajz tárgyba bújtatott néhány oldal csupán, pedig létérdek, hogy a felnövekvõ generációk megértsék és világszemléletük, világérzékelésük alapjaiba építsék: napjaink környezeti folyamatai és klimatikus változásai hova vezethetnek. Ezek a folyamatok egyirányúak, és rövid távon (értsd: az emberi történelem léptékében) többnyire visszafordíthatatlanok. A sokat emlegetett, de meg nem gondolt, át nem élt közhely, hogy egyetlen Földünk van, ami nem kísérleti eszköz - szorongatóan, mindennapi értelemben valóságos. Ezért van szükség önmérsékletre (az ember szinte fél a szintén elkoptatott szótól), az elemi következtetés elfogadására, hogy az ember nem függetlenítheti magát a bioszférától. Ha a történeti földtan tudománya által feltárt tényeket nem ismerjük széles körben, akkor az ember a tudatlanok bátorságával élve, a politikusok felelõtlenségével játszik kockajátékot saját jövõjével.

    Megpróbálom hát korunk talán legnagyobb gondját, a sok oldalról meggyõzõen bizonyított globális felmelegedést és klímaváltozást történeti

- földtörténeti - szempontból bemutatni, felvonultatva néhány olyan példát, amely az óvatosság, a nagyobb megfontoltság, vagyis az új gondolkodásmód szükségességét dokumentálja.

 

A klímaváltozást alátámasztó néhány bizonyítékról és tényrõl

 

Az ember az ipari forradalommal, a földi élet 3,8 milliárd éves fejlõdésének legkülönösebb "lényeit" hozta létre: az önálló "anyagcserére" képes gépeket: gõzgépek, robbanómotorok és turbinák hajtotta gép-lényeket. Ám a növényekkel (bioszféránk elsõdleges termelõivel) ellentétben ezek a kreatúrák oxigént égetnek, s termékük a szén-dioxid. Az ember hybrise (önhittsége) a technológiára támaszkodik, és arra késztet, hogy nevetségessé tegye Malthus igazságát.1 Balogh János ökológus húsz évvel ezelõtti szavait idézem: "Az embert megmételyezte elfojthatatlan növekedési vágya, hogy leigázzon, maga alá gyűrjön mindent, hogy sokasodjon, az, hogy mindenáron növekedjen a gazdaság. A túlélésnek, a Föld fennmaradásnak azonban nem ez a záloga, hanem a zéró növekedés - az emberiség létszámát tekintve mindenképpen" - mondta néhai professzorom. A jelenlegi exponenciális népességnövekedésnek és a korlátlan energiafogyasztásnak elõbb-utóbb meg kell állnia. Malthusnak mindenképpen igaza lesz. Az ember a monokultúrás mezõgazdasággal, a tengeri ketreces haltenyésztéssel vagy a génmanipulált növény-gépekkel még kivédhette ezt az igazságot, és ma is sokan gondolják, hogy a technológia majd mindent megold. Ma nem hír, hogy a Föld teljes lakossága 5, 6 vagy 7 milliárd fõ, és az sem ráz majd meg senkit, amikor az ENSZ bejelenti: a Föld népessége elérte a 10 milliárd fõt. A technológia és a gazdaság lokomotívja gyorsulva dübörög - tudom: ez is agyonkoptatott közhely! -, a gép-lények soha nem látott ütemben termelnek élelmiszert, autót, számítógépet, mobiltelefont, Barbie-babát, mindent, ami eladható,

s eközben okádják a levegõbe anyagcsere-terméküket, a szén-dioxidot. Ma már évente 35 milliárd tonnát. És nem látjuk, nem érezzük. Ezért el sem hisszük, hogy hat a klímára.

    Közvetlen és tágabb környezetünkben csak a szélsõséges idõjárási eseményekre figyelünk fel: a Duna évtizedek óta nem fagy be, a tavasz mint önálló évszak eltűnõben, Közép-Amerikát hurrikánok, Ázsiát tájfunok döntik romba, idehaza özönvízszerű felhõszakadások tarolnak le falvakat. De azért nincs semmi baj! Február közepén mínusz négy fok volt, és mindent vastag hótakaró borított. Az évszaknak megfelelõ tehát az idõjárás, sõt, talán annál szigorúbb, talán szélsõségesebb - mondhatnánk. Szubjektív tapasztalataink alapján nem nyilvánvaló és nem egyértelmű a változás. Nézzük a kutatások eredményeit.

    A Föld felszínének átlaghõmérséklete a NASA Goddard Intézete által végzett kutatások szerint az utóbbi ötven évben (1950-2000 között) 0,5 °C-kal emelkedett, és a korábbi 13,9 °C-ról 14,4 °C-ra melegedett. Más források ugyanerre az idõszakra 0,4 °C-os melegedést mutattak. A tudósok vitatkoznak a felmelegedés pontos mértékérõl, de teljesen egyetértenek, hogy a globális felmelegedés tény, és üteme erõsödik. Az ENSZ Környezet Programja (UNEP) és a Világ Meteorológiai Szervezete (WMO) által 1988-ban alapított másik meghatározó szervezet (Intergovernmental Panel on Climate Change) szerint ugyan az 1950-2000 között mért átlaghõmérséklet-emelkedés "csak" 0,4 °C volt, ám hosszabb távon, tehát az elmúlt 120 év adatsorait vizsgálva azt találták, hogy az 1880-2000 közötti idõszakban a felmelegedés 0,7 °C-ot tett ki. A légkör összetétele szignifikánsan megváltozott. A legfélelmetesebb két üvegházhatású gáz légköri koncentrációja ugyanebben az idõszakban veszélyes módon megnõtt. A CO2 28,5%-os növekedése mellett a metán (CH4) növekedése 116,7%-os. A felmelegedés másik közvetlen és egyértelmű bizonyítéka a sarki jégsapkák és magashegységi gleccserek olvadása miatt bekövetkezõ tengerszint-emelkedés. Ugyancsak az IPCC tanulmánya közli, hogy az elmúlt 300 évben a tengerek szintje átlagosan 15 cm-t emelkedett. Mi ez? Igazán semmiség. Igen ám, de 15 cm tengervízszint-emelkedés a partvonal 15 méternyi visszahúzódását jelenti. Ma még ez sem sok, mondhatnánk, hiszen a napi rendszerességgel érkezõ árapály nagyobb amplitúdójú változást hoz a tengerszintben és a partvonal helyzetében. Ez igaz. Csakhogy az ember antropomorf lény, képtelen földtani léptékekben gondolkodni. Márpedig az imént jelzett folyamatok földtani léptékű változásokhoz vezetnek, melyek alapja a technológiánk melléktermékeként képzõdõ szén-dioxid.

    A szén-dioxid azonban nemcsak szén- és szénhidrogén-alapú társadalmunk, hanem a bioszféra működése szempontjából is fontos. Földtörténeti visszapillantásunkat kezdjük egy olyan példa bemutatásával, amikor a CO2-szint csökkenése kis híján végzetes következményekkel járt a földi élõvilág fejlõdésére.

 
Kommentek (0)
Szóljon hozzá!

  Név* (kötelező)

  E-mail* (kötelező, de nem jelenik meg)

  Website (nem kötelező)

Tartalom* (kötelező)


A *-gal jelölt mezők és a tartalom rész kötelezőek.

Milyen nap van ma?*
(Ellenőrző kérdés a kéretlen levelek kiszűrésére.) 
 
Liget.org   »   Folyóirat   »   2005 / 8   »   Föld-képek
 
replica watches
replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches
replica handbags replica handbags replica handbags replica handbags replica handbags replica handbags
70-640 70-640 642-832 1Z0-051 220-701 642-813 70-411 642-447 300-209 300-207 070-294 itexam911