VISSZA a főmenübe
LIGET KÖNYVEK megjelenésük szerinti csökkenő sorrendben:
Hovatovább
Hon a hazában
A nyelv határai (e-könyv)
Kiküszöbölés
A tűzvész tanúi (e-könyv)
Kentaur a terminálban
Értelmiség az ezredfordulón
Szakálla Volt Kender
Őrizd meg (e-könyv)
Testet ölt
Nem puszta szó
Rigótörténet, feleségének
Húzom; követ (e-könyv)
Kis angyaltan (e-könyv)
Pelikán a fiaival (e-könyv)
A vágy titoktalan tárgya (e-könyv)
A véletlen kedvezményezettje
És most: beszélj!
Tenyeremre rajzoltalak (e-könyv)
Fénycsóva lobbant
A kettészakított üstökös (e-könyv)
Tus és ecset (e-könyv)
Leveleskönyv (e-könyv)
Szalagútjaim – újra és újra József Attilával (e-könyv)
Most történik
A megértés luxusa
Pegazus hátán - mesés-zenés kalandozás
Ki ölte meg Jean Cassinit?
Vigyél át, révészem
Frankensteintől a zöldekig - a gép és kritikusai
Villámhajigáló Diabáz
Te pillanat
Zápor, könnyekkel
Haladásparadoxonok – bevezetés az extrém korok filozófiájába
Verses öröknaptár
Utazások a labirintusban
Sétikáló
Réskeresés
Semmi vérjel
Történetek életre-halálra
Az utolsó kísértés - változatok a hatalomra
Árnyékra nem
Vízöntő - mesék a vízről
Szentmárton könnyei (Lacrima Színmarti)
Tükörjáték
A görög felvilágosodás tudománya - Hippokratész
Tett-e még a gondolat?
Mesék az Akastyán-hegyen
Az edény széttörése - bevezetés az iszonyológiába
Személyes jelentés
Pátosz a káoszban
Melyik Erasmus Kávéházban
Mihez közelebb
Bolyongás hajnalban
Földlakó
Ír ember színpadon
A nyelv határai
A tigrisek nyara
Apák mozija
A kilenckerekű almafa
A Tragédia paradoxona
Faltól falig
Arrobori - A honi politikai közbeszéd természetrajza
időHALADék
Bársonyos színházi forradalom
Hajózhatnék
Hálóval a szelet
Orfeum az alvilágban
Gyakorlatok a fogódzó nélküli korláton
Agyrázkódás
Egy korinthusbeli a metróban
Apaföld
Fák közt, padon
Az én orbis pictusom
Ligetszépe
A nyelv határai
Mit keresel itt?
Pannonráma 1-2.
A Dunnánál
Az angyal és a kard
A sérült tintahal
Félteke
Papundeklire
Sárkányeregetés
Végjáték
Nem puszta kép
Nyí
Rozsdabeszéd
Mallarmé macskái
Esztendők éve
Széltoló
Víg vacsora
Dombormű
Hol töltjük az örökkévalóságot?
Mintha kő volna
A jelenlét furfangjai
Megijesztenéd a vidám madarakat?
Hát amint fölállok
A megátalkodott jóhiszeműség esélyei
Az eltűnt lelkiismeret nyomában
Meséljek a Zöld Disznóról?
Napfoltok
Tangere
Milyen évszak
Papírkaland
játSZÓtér
Költészetregény
A többség mégis leér
99
Eukaliptusz és tolerancia - Ausztrália 2000-ben
A gyűlölet terhe
Együttéléstan
Nem puszta tett
Főmű
A tárlat metafizikája
"hogy művelje és őrizze..."
Századfordulóink
Földön futó füst
És very, very a dobot a rózsaszín plüsselefánt
Utolsó posta Budapest
"Új folyam"
Krízis
Visszaszámlálás - beszélgetőkönyv
Miért ne élnél örökké? - Tandori bibliográfia
Játéktörténet
Duna-völgyi reálfantasztikum
Valahogy mindig el
A hal tréfája
A sávban
Félálmoskönyv
És megint messze szállnak
Kánkánia
A valóságban is létezik
Hol az a látvány?
Makdír
Legenda a kerek Egészről
Sóvárgás
Egy fellebbezés elutasítása
Önarc
Papírkígyó - Történetek az Akastyán-hegyen
Valahol megint utat vesztettünk
Nem puszta szó
Új vers régi
Díszelőadás
Birodalmak végvidékén
A tűzvész tanúi
Kereszthuzat
Anakreóni dalok
Ráírás
Ész és áhitat
Természetrajz
Lemerülés
Küszöbön egy rongybagoly
Korok és pillanatok
Ha már ő sem él, kérem olvasatlanul elégetni
A tények és a lények
Öt ajtón át
Közbeszólás
Vonzások és taszítások
Találkozások
Szerelmeink
Szélrózsa
Szabad vagy
Sötétfehér
Félelem az egértől
Az élet kereke
A megszólítás ábrándja
A másik köztársaság
Szó és csend között
Szigetvilág
Szénszünet Kapernaumban
Szemfényvesztések kora
Szabadban
Ragaszkodás az utópiához
Legalább
Karácsonyi szövegrétegek
Föld-hajó
A Sátán körzője
Maszk és Más
Minerva baglyát faggatom mégis
Vakegér
Verses öröknaptár
Magyar Családi Kalendárium
Időzés
A kor lelke
Magyar Családi Kalendárium
Megérett az idő
Haláljelek
Egy örömóda titkos záradéka
Leveles könyv
Súgja Hang
Hatalmak
VISSZA a főmenübe