Liget - irodalom és ökológia

A Liget új, online kiadása a ligetmuhely.com oldalon érhető el.

 

A liget.org 2015 január-tól csak archívumként működik,

minden friss tartalom az új oldalon érhető el.

 

A folyóiratszámok letölthetőek az alábbi címen:

http://ligetmuhely.com/category/liget/mufaj/folyoirat

Tovább a cikkekhez »
 
 
 
A Liget gondozásában a 2007. évben megjelent könyv.
2015. január 1-től a konyv.ligetmuhely.com oldalon lehetséges a könyvek vásárlása.

Borító Cím & Idézet Szerző & Info
Vízöntő - mesék a vízről

 

A Fák közt, padon - budapesti ligetekről és a Faltól falig - budapesti épületekről című könyvek után a sorozat harmadik kötete a világ tizenkét különböző vizét mutatja be ökológiai és kultúrtörténeti szempontból, hangsúlyozva a víz jelentőségét, szerepének alakulását az őskortól napjainkig. Akárcsak az előző köteteknél, ezek az összeállítások is rovatszerűen megjelentek a Liget folyóiratban 2007 folyamán. Horgas Judit igényes, egy-egy szépirodalmi műre építő, de konkrét adatokat is közlő szövegeihez René Margit különleges hangulatú fotói társulnak, amelyek a vízpartok legjellegzetesebb monumentumait is megragadják.

 

A tizenkét igen különböző természetes víz közül néhány magyarországi, a többi európai: Duna, Ír-tenger, Tevere, Loire, Földközi-tenger, Tisza, Rajna, Fertő-tó, Plitvicei-tavak, Balaton, Balti-tenger, Hévíz.

 

 

» Tekintse meg a Vízöntő microsite-ját!Tartalomjegyzék »
Megrendelés »
Horgas Judit & René Margit

szöveg és fotó
144 oldal

1800Ft
Szentmárton könnyei (Lacrima Színmarti)

Az előítélet leküzdéséhez sem a meggyőzés, sem a belátás, de még az együtt-léteztetés sem elégséges. Ehhez ma már vakmerő bátorságra van szükség. A világuralomra törő, ravasz zsidót, tolvaj cigányt, fasiszta svábot és szőröstalpú románt kirekesztő látszólagos fölénye rettegést leplez, ugyanolyan rettegést, mint amely a kirekesztettek mikrotársadalmát összetapasztja, generálja a kirekesztő iránti bizalmatlanságot s a könnyen lángra lobbantható viszont-gyűlöletet. A hősies mersz - úgy gondolom - a történelem jelenlegi szakaszában sem az egyénnek, sem a társadalomnak nem igazán sajátja. A távoltartás és távolmaradás az akol melegét nyújtja. A pásztornak is, a birkának is.Tartalomjegyzék »
Megrendelés »
Tenigl Takács László

lírai szociográfia
176 oldal

2500Ft
Tükörjáték

Egy negyven évig rejtőző szerelem története idő és tér tükörjátékaiban - az ötvenes évek Budapestjétől az ausztriai menekülttáboron át Ausztráliáig és Göteborgig - ahogy szegénységben vagy viszonylagos jómódban, a világtörténelem hullámverései közben kapcsolódásra sóvárog az ember.Tartalomjegyzék »
Megrendelés »
Handi Péter

regény
164 oldal

1800Ft
A görög felvilágosodás tudománya - Hippokratész

 

"Hippokratész elsősorban nem orvos, hanem egyetemes antropológus, aki a külső környezet minden mozzanatát az emberre, s nemcsak a testben megnyilatkozóra, hanem a szellemi emberre is vonatkoztatja; így klimatológiája olyan tanná módosul, amilyennek a modern gondolkozás a miliőelméletet tartja."

 

Furcsa ma, az orvoslást szervizelésre cserélő korban a száz esztendővel ezelőtti egyszerű kijelentést olvasni, hogy "az orvos praktikus és tudós tevékenysége egyaránt erkölcsi alapokon nyugszik", s tudni, hogy két és félezer esztendővel ezelőtt ez az éthosz már (akárhányszor megsérthették) mégiscsak áthatotta a társadalmat.

 Tartalomjegyzék »
Megrendelés »
Hornyánszky Gyula

kultúrtörténeti monográfia
370 oldal

2800Ft
Tett-e még a gondolat?

"Reggel háromnegyed nyolckor a Kossuth téri metrócsarnok előtt, a lépcsőn ült egy negyvenes, testes, nagyon sötét bőrű cigány férfi. Előtte pénzgyűjtésre kitárva a hegedűtok, ölében a hangszer. Másféle volt, mint a kolduló zenészek. Vasalt, fehér ing, sötét nadrág, fényes bőrcipő, s mintha lakodalmon vagy más úri murin játszott volna éjszaka: a szeme alja püffedt. Épp nekiveselkedett. Szemközt a Parlamenttel, mellette a kereskedelmi és iparkamara székháza, körülötte a szokott forgalom; a zsebében lapuló mobiltelefon rezgését érezhette, nehézkesen kotorta elő, pattintotta ki - ne állj meg, ne bámulj!, mondom magamnak; hiába -, még láttam, ahogy megdöbben vagy megrémül, ahogy egyszeriben felébred, ráébred, hol van, miben. Másfél órával később mentem arra; nem volt ott."Tartalomjegyzék »
Megrendelés »
Levendel Júlia

esszénovellák
164 oldal

2200Ft
Mesék az Akastyán-hegyen

Elalvás előtti mesék unokáimmal és Rakoncátlan tündérrel, Ezüstkulcsos Péterrel és Magelónával, Cérnahajjal és Kőtojással, Szóbohóccal, Talpassal, Toraxszal és Fehér Violával, a tejtó tündérével - elmesélem, hogy mit meséltem.Tartalomjegyzék »
Megrendelés »
Horgas Béla

mesék a szerző rajzaival
116 oldal

3200Ft
Az edény széttörése - bevezetés az iszonyológiába

 

"Képzeljük el a Biblia második teremtéstörténetét, s ezen belül is azt a mozzanatot, amikor YHWH testszínű agyagból megformázza Ádámot, majd beleleheli saját lelkét, mire az agyagember megelevenedik. Mit ábrázol a kép, vagy még inkább: mit sugall? Egy fölfoghatatlan, titokzatos, láthatatlan és rettenetes lény bábut készít, mint egy varázsló, majd föléleszti azzal, hogy önnön leglényét: tüzes, forró leheletét beleleheli. A mítosz érzékletesen, közvetlenül az átélésre apellálva közvetíti az üzenetet, hogy mi emberek megelevenített agyagszobrok vagyunk, húsunk összetapasztott sár, amit ha a lélegzettel azonos lélek elhagy, azzá hullik szét, ami azelőtt volt: földdé, porrá.

Vagyis testünk önmagában élettelen tárgy, ráadásul nem is a miénk, minthogy valakinek az alkotása, így a képbe a Bibliából oly jól ismert teljes alávetettség is belekódolt."

 Tartalomjegyzék »
Megrendelés »
Farkas Attila Márton

esszék
264 oldal

2500Ft
Személyes jelentés

"Akár az általánossal kezdjük, akár a személyessel, mindenképpen etikai tettet kell végrehajtanunk, azaz mindenképpen felelősséggel tartozunk. És akár a személyessel kezdjük, akár az általánossal, az egyik mindenképpen elér a másikhoz, különösen ha nemcsak gondolkodók, hanem emberek is szeretnénk lenni."Tartalomjegyzék »
Megrendelés »
Kállay Géza

filozófiai tanulmányok
230 oldal

2500Ft
Pátosz a káoszban

 A könyv elfogyott, nem rendelhető. 

Tovább a könyv oldalára »
Centauri

novellák
275 oldal

Melyik Erasmus Kávéházban

"Ha azt kérdezed, én vagyok-e Hamlet, akkor azt mondom, igen is, meg nem is. Mindenkinek annyira vagyok, amennyit már ismer belőlem, illetve amennyit belőlem fogadni és elfogadni tud. De ez, azt hiszem, mindenkire érvényes, nemcsak rám. Van olyan, hogy egy történet tere több helyen rávetül arra, amit itt többen valóságnak szeretnek nevezni. De mindenkinek másképp, és más-más erővel, kinek-kinek ismeretei, vágyai, ha tetszik, a saját létezése és valósága szerint."Tartalomjegyzék »
Megrendelés »
Kállay Géza

novellák a szerző rajzaival
184 oldal

2500Ft
Mihez közelebb

 

Könyvjelzőre

 

Mihez jel ez a könyvjelző, jelez-e,

vihet-e így Mihez közelebb, próbál,

dülöngélő betűivel a dalnál

kiköt, ajtódon bekopog, kezdete

 

talán egy újnak vagy réginek, dajkáld.

Ismétel. Kicsorbul. Olcsó a könnye,

kuncsorog. Kezedből, lényedből enne,

adj neki, magadat soha ne sajnáld -

 

már elég. Jeleket jelezni minek?

És tanácsot adni ne merj senkinek.

Ez, persze, nem az. Gőgöm, gúnyám csupán,

 

mellékrajzolat. Ecsetelem egyre.

Másként a kezem meg is gémberedne.

Szememre sötétedne a délután.

 Tartalomjegyzék »
Megrendelés »
Horgas Béla

versek
132 oldal

3000Ft
 
Liget.org   »   Liget könyvek
 
replica watches
replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches
replica handbags replica handbags replica handbags replica handbags replica handbags replica handbags
70-640 70-640 642-832 1Z0-051 220-701 642-813 70-411 642-447 300-209 300-207 070-294 itexam911