Liget.org   »   2007 / 11   »   Nagypál László  –  Ha
http://www.liget.org/cikk.php?cikk_id=304
betűméret: nagyobb - kisebb  |  nyomtatás

A név ellen - Ha íróféle volnék, minden egyes művemet más-más álnéven írnám meg. Mindegyik szöveghez külön szerzői álnevet konstruálnék, nem törődve azzal, megjelenik-e és olvassák.

    A regényhős neve - Ha kritikus volnék, roppantul foglalkoztatna az írói névadás, a nevek leíró ereje önmagukban, illetve a "beszélő nevek" szándékolt kerülése.

    Egy kor nevei - Ha irodalomtörténész lennék, vadásznék kedvenc korszakaim kevésbé ismert neveire, és a nagy nevekhez közvetlenül vagy közvetve kapcsolható, kevésbé ismert művekre.                        

    A név vonzásában mégis - Ha legalább olvasó vagy műélvező lehetnék, akkor a nevek szétszórtan létező szövegeket, festményeket kötnének össze, tennének hasonlíthatóbbá. Egyik műhöz tartozó név elvezetne egy másik műhöz, amit magyarázna is, vagy éppen annak elkerülésére intene... (Természetesen a névhez rajzolódó életrajz is adna instrukciót a művek olvasásához.)

    Nevek között a munkakörben - Mivel nevesincs és botcsinálta könyvtári alkalmazott vagyok, a nevek számomra gyakran egységesített besorolási adatok a katalógusokban és kitüntetett hozzáférési pontok az adatbázisokban.