Liget - irodalom és ökológia

A Liget új, online kiadása a ligetmuhely.com oldalon érhető el.

 

A liget.org 2015 január-tól csak archívumként működik,

minden friss tartalom az új oldalon érhető el.

 

A folyóiratszámok letölthetőek az alábbi címen:

http://ligetmuhely.com/category/liget/mufaj/folyoirat

Tovább a cikkekhez »
 
 
 
Tallár Ferenc

1950-ben született Budapesten. Az ELTE BTK magyar-orosz szakán végzett. Érdeklődése később elsősorban az elméleti, filozófiai-esztétikai kérdések felé fordult. Jelenleg a szombathelyi NyME BTK egyetemi tanára, az MTA doktora.

 

„Elgondolkodtató a saját könyvét előállító, szerzővé, de legalábbis szerkesztővé előléptetett olvasó megjelenése. Ahogy az „új civilizáció” egésze, az új világ „producer”-ből és „consumer”-ből előálló prosumere is az aktív alkotófolyamat és a passzív befogadás közötti határvonal áttörését ígéri. És olyan magától értődőnek tetszik, hogy ezen áttörés révén csak kiteljesedhetnek az autonóm kultúra autonóm személyiségéhez fűződő ideálok. Vagy netán az intézményesült, némi elmélyedés után akár azt is kibökhetjük: külsővé-idegenné vált formák hozzátartoznának a kultúránkhoz, mi több, teremtő elvei lennének?  Minden esetre érdemes felvetni a kérdést, hogy a magam számára előállított saját könyvnek van-e még, lehet-e még bármi köze a hagyományos értelemben vett könyvhöz. A könyv ugyanis eredendően egy tárgy, amely készen, az első és a hátsó borító közé zárva, az interaktivitás minden jele nélkül, némán várakozik ránk egy polcon. Nem olyan lényegtelen ez, mint amilyennek látszik.”

Tallár Ferenc
 

 
Liget.org   »   Liget szerzők   »   Tallár Ferenc
 
replica watches
replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches
replica handbags replica handbags replica handbags replica handbags replica handbags replica handbags
70-640 70-640 642-832 1Z0-051 220-701 642-813 70-411 642-447 300-209 300-207 070-294 itexam911