Liget - irodalom és ökológia

A Liget új, online kiadása a ligetmuhely.com oldalon érhető el.

 

A liget.org 2015 január-tól csak archívumként működik,

minden friss tartalom az új oldalon érhető el.

 

A folyóiratszámok letölthetőek az alábbi címen:

http://ligetmuhely.com/category/liget/mufaj/folyoirat

Tovább a cikkekhez »
 
 
 
Mester Béla

1962-ben született Sátoraljaújhelyen. Könyvtáros és magyar szakos tanár (Nyíregyháza, Bessenyei György Tanárképző Főiskola, 1985), filozófia (ELTE, 1989). Egyetemi doktor (ELTE, filozófiatörténet, BTK 1996), PhD (Kolozsvár, Babeş-Bolyai Tudományegyetem, irodalomtudomány, 2003; ELTE, politikafilozófia, 2005). Hosszabb ideig tanított a Nyíregyházi Főiskola jogelődjén, ahol ma is tart filozófiai kurzusokat. 2001 óta az MTA Filozófiai Kutatóintézetének munkatársa. Szakterületei a politikafilozófia története a kora újkorban, a magyar filozófiatörténet és a magyar politikai eszmetörténet. 

 

„[A]z emberiség eredeti bűntől való mentessége [...] nem jelent bűntelenséget, hiszen az egyenértékű lenne a tökéletességgel. A tökéletlen, gyakorlatilag mindig bűnbe eső ember általában létrehoz valamilyen politikai hatalmat, de ez nem antropológiai szükségszerűség. Az ember éppen azért bonthatja föl a társadalmi szerződést, mert legalább elvileg, legalább egy hipotetikus pillanatra elképzelhető egyszerre emberként és társadalmi szerződésen kívüli lényként, hiszen nem bűnösként és így nem hatalom alá született, sőt, talán nem is Ádámtól származik. Szabadnak születik ebben az értelemben is, szabadon kezdhet új hatalmi és etikai történeteket”

(Preadamiták, eredeti bűn, emberi szabadság)

Mester Béla
Könyvek
Ehhez a szerzőhöz nem tartozik a Liget gondozásában megjelent, jelenleg megrendelhető könyv.

Fontosabb írásai:

Hatalom, ember, technika Szilágyi István prózájában, Kijárat Kiadó, Budapest, 2004.

Magyar philosophia. A szenvedelmes dinnyésztől a lázadó Ikaroszig, Pro Philosophia, Kolozsvár-Szeged, 2006. 

Közelítések a magyar filozófia történetéhez. Magyarország és a modernitás, Áron Kiadó, Budapest, 2004, (szerk. Perecz Lászlóval) 

A politikai közösség kora modern fogalma. John Locke előfeltevései, Kellék, 17 (2001). 

Az ételek szabadságától a polgári szabadságig. John Locke és a kora újkori protestáns diskurzus, in: Dénes Iván Zoltán (szerk.): A szabadság értelme - az értelem szabadsága. Filozófiai és eszmetörténeti tanulmányok, Argumentum Kiadó, Budapest, 2004. 

Preadamiták, eredeti bűn, emberi szabadság. Az emberiség származásáról alkotott elméletek etikai és politikafilozófiai következményei John Locke és utókora gondolkodásában in: Nyíri Kristóf–Palló Gábor (szerk.): Túl az iskolafilozófián. A 21. század bölcseleti élménye, Áron Kiadó, Budapest, 2005.

 

 

 
Liget.org   »   Liget szerzők   »   Mester Béla
 
replica watches
replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches
replica handbags replica handbags replica handbags replica handbags replica handbags replica handbags
70-640 70-640 642-832 1Z0-051 220-701 642-813 70-411 642-447 300-209 300-207 070-294 itexam911